Maa- ja metsätalous

Koneurakointi Nissinen varmistaa peltojen kasvukyvyn