Rakentaminen

Leikkaussalin sujuva muunneltavuus hoitokäytäntöjen ja hoitotilatarpeen muuttuessa