Teollisuus

Vaasan Vesi huolehtii kestävän kehityksen hengessä häiriöttömästä vesihuollosta toiminta-alueellaan