Rakentaminen

Valtion tuki öljylämmityksestä luopumiseen on lisännyt lämpöpumppujen kysyntää