Asunto Oy Euran perinnejulkisivukorjaus voitti Julkisivuremontti 2023 -kilpailun

Helsinkiläisen Asunto Oy Euran julkisivuremontti voitti Julkisivuremontti 2023 -palkinnon.
Helsinkiläisen Asunto Oy Euran julkisivuremontti voitti Julkisivuremontti 2023 -palkinnon.
18.10.2023 | Rakentaminen

Yhdeksännen kerran järjestetyn Julkisivuremontti 2023 -kilpailun voittajat ovat ratkenneet. Tuomaristo päätti palkita ensimmäisellä palkinnolla kokonaisuudessaan onnistuneen helsinkiläisen Asunto Oy Euran perinnejulkisivukorjauksen. Toisen palkinnon sai tamperelainen As Oy Kaskitie 11-15 ja kolmannen palkinnon helsinkiläinen As Oy Pitäjänmäentie 17. Palkinnot jaettiin Kiinteistö 2023 -tapahtumassa.

Kilpailuun saatiin 8 hyvin mallikelpoista ehdokasta, jotka edustivat hyvin eri-ikäisiä ja eri tavoin toteutettuja julkisivuremontteja. Hankkeissa oli toteutettu julkisivukorjaamisen tärkeää toimintaprosessia, jossa kuntotutkimukseen perustuen on valittu kohteeseen soveltuvin korjaustapa, osakkaat ja asukkaat on osallistettu hankkeeseen hyvin, suunnittelu ja toteuttaminen on ollut ammattitaitoista ja huolellista ja korjaamisen prosessi on viety kokonaisuudessaan läpi hallitusti.

– Julkisivuremontit ovat tyypillisesti haastavia niin suunnittelun kuin toteutuksen osalta, jotta löydetään oikeat korjaustavat ja -menetelmät. Lisäksi oman haasteensa tuo osakkaiden ja asukkaiden huomioiminen. Voittaneissa kohteissa esille tulleet haasteet oli onnistuttu selvittämään ammattitaitoisesti sekä osakkaita ja asukkaita kuunnellen, Julkisivuyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Stina Hyyrynen toteaa kilpailuehdokkaista.

1. palkinto Asunto Oy Eura

Helsinkiläisen Asunto Oy Euran julkisivuremontissa tehtiin erinomaisen hieno perinnejulkisivukorjaus, jossa onnistuttiin palauttamaan 1920-luvun arkkitehtuuri, ilme ja tunnelma vuosikymmenten jälkeen. Rapatun julkisivun, ikkunoiden ja vesikaton korjaustavat oli sovitettava Sr-2 -suojelumerkintään, mikä velvoitti käyttämään julkisivukorjaamisessa mahdollisimman tarkasti alkuperäisiä muotoja, materiaaleja ja värisävyjä. Julkisivu palautettiin "moderneilla" korjausmenetelmillä ja materiaaleilla alkuperäiseen asuunsa vuosikymmenten jälkeen, mikä oli myös osakkaiden ja asukkaiden yhteinen tahtotila. Kokonaisvaltainen korjaushanke suunniteltiin huolellisesti ja siihen saatiin erinomaisesti perinnekorjauksen hallitsevat suunnittelijat ja urakoitsija. Hanke oli kokonaisuudessaan erittäin onnistunut, hallituksen ja isännöitsijän yhteistyö ja toiminta aktiivista ja osakkaat ja asukkaat hyvin hankkeen tavoitteisiin osallistaen.

2. palkinto As Oy Kaskitie 11-15

Tamperelaisen As Oy Kaskitie 11-15:n julkisivukorjaus edustaa haasteellisen tiiltä ja betonia yhdistäneen julkisivun innovatiivista ja kokonaisuutena hyvin hallittua korjausta. Huolellisen suunnittelun tuloksena syntyi kokonaistaloudellinen, energiatehokas, arkkitehtuuria säilyttävä ja asumisviihtyisyyttä parantava lopputulos.

3. palkinto As Oy Pitäjänmäentie 17

Helsinkiläisen As Oy Pitäjänmäentie 17:n julkisivuremontissa yhdistyivät ansiokkaasti erikoinen hirsirunkorakenne, alkuperäisen arkkitehtuurin vaaliminen entisen ulkoasun ja yksityiskohtien palauttamisella, energiatehokkuuden parantaminen ja asumisviihtyisyyden parantaminen. Hyvin läpi viedyssä korjaushankkeessa vuonna 1934 valmistunut asuinkerrostalo siirtyi uudelle aikakaudelle.

Korjausrakentamistietoutta vahvistettava

– Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja oikea-aikainen korjaaminen ovat avainasemassa, kun rakennuksia ylläpidetään. Taloyhtiöissä on edessä korjausrakentamisen piikki. Samalla, kun talossa tehdään suuria remontteja, asumisen laatutasoa ja energiatehokkuutta olisi järkevää parantaa. Alan tutkimus- ja kehitystoimintaa ja korjausrakentamisen koulutusta kaikilla tasoilla pitäisi pikaisesti lisätä. Korjausneuvontaa ja korjaamista sekä ylläpitoa koskevaa tietoa tulisi olla entistä paremmin saatavilla. Asukkaiden, kiinteistönomistajien ja isännöitsijöiden sekä julkisten päättäjien tietoisuutta korjausvelan ja sen kasvun vaikutuksista pitää lisätä, arkkitehti SAFA Maritta Koivisto totesi Rakennustuoteteollisuuden edustajana kilpailun tuomaristossa.

– Rakennukset tulee rakentaa pitkäikäisiksi, kestämään peruskorjaukset ja tarvittaessa myös toiminnan muutokset. Kestävä korjausrakentaminen ylläpitää ja jatkaa rakennusten käyttöikää, mahdollistaa muuntojoustavia ratkaisuja niin toiminnallisuuden kuin rakenteidenkin osalta. Julkisivuyhdistyksen tavoitteena on toimissaan edistää teknisesti laadukasta ja esteettisesti korkeatasoista julkisivurakentamista ja korjaamista, Koivisto painotti.

Lähde ja lisätietoja: Julkisivuyhdistys JSY ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia