/maa-ja-metsatalous

Maa- ja metsä-
talous

 • banneri_animoitu

AJANKOHTAISTA MAA- JA METSÄTALOUDESTA

 • Reformetin Risupeto-energiapuupoimurilla tuottavuutta ja taloudellisuutta

  Reformetin Risupeto-energiapuupoimurilla tuottavuutta ja taloudellisuutta

  Risupeto on kaatopää, energiapuukoura ja raivauslaite, joka soveltuu taimikon varhaishoidosta ensiharvennukseen.
  27.03.2024 | Maa- ja metsätalous
  • Maa- ja metsätalous -lehden ajankohtaiset numerot tarjoavat tuoretta tietoa ja monipuolisia näkemyksiä maa- ja metsätaloudesta sekä yrityksistä ja asiantuntijoista niiden takana.

   Kaikkien toimijoiden päämääränä on nauttia tulevaisuudessakin turvallisesta, Euroopan puhtaimmassa maassa kasvaneesta ruuasta sekä kestävän ja ympäristöystävällisen metsätalouden tuomasta vauraudesta.

   Maa- ja metsätalous -lehden lisäksi tarjoamme useita muita toimialakohtaisia ja alueellisia markkinointimahdollisuuksia sekä digitaalisia palveluita.