Conflict Control Oy – ennakoimme riskit, ratkaisemme konfliktit

Facebook
15.09.2023 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Conflict Control on konfliktien ratkaisuun, väärinkäytösten selvittämiseen ja henkilöriskien hallintaan erikoistunut yritys, jonka taustalla toimii moniammatillinen tiimi. Työnkuvaan kuulu olennaisesti analysointi, profilointi sekä konfliktien ennaltaehkäiseminen ja ratkaiseminen.

- Nykypäivän yhteiskunnan haasteena on se, että virkakunta on ylityöllistetty. Esimerkiksi poliisille tehdyistä rikosilmoituksista noin 40 % jää tutkimatta. Monet rikosoikeudessa luokitellut vähäpätöiset rikokset voivat olla kuitenkin yksilön tai yrityksen näkökulmasta merkittäviä. Puhutaan vaikka häirinnästä tai kavalluksesta.

Ne tapaukset, jotka etenevät tutkintaan, voivat olla hyvinkin pitkiä prosesseja. Pelkästään esitutkinnassa voi vierähtää puolesta vuodesta vuoteen, kunnes asia on saatu käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Juuri tästä tarpeesta toimintamme on lähtenyt käyntiin, koska näitä tapauksia pystytään hoitamaan myös yksityisellä sektorilla, sanoo Conflict Control Oy:n toimitusjohtaja Sami Sallinen ja jatkaa:

- Kaikilla ydintiimimme jäsenillä on pitkä viranomaistausta ja vankka kokemus väärinkäytös- ja rikostutkinnasta, henkilöriskien ennaltaehkäisystä ja konfliktien hallinnasta. Hyvän yhteistyöverkostomme avulla, turvaamme myös kansainvälisten asiakkaidemme intressejä.

Selkeiden toimintamallien ja koeponnistettujen prosessien avulla Conflict Control Oy:n ammattilaiset pystyvät tarjoamaan konkreettisia keinoja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi asiakkaan yksityisyyden suoja ja maineriskien minimointi huomioidaan kaikessa tekemisessä.

Sinun ongelmasi on meidän ongelmamme

Sami Sallinen kertoo toimialan olevan hyvin säädelty ja siihen kuuluukin paljon samoja asioita, joita virkakunta tekee.

- Yksityissektorilla toimiessa, asiakkaita pystytään palvelemaan monipuolisemmin ja nopeammin. Meillä on huomattavasti vapaammat kädet lähteä muun muassa konfliktitilannetta käsittelemään ja ratkaisemaan. Meidän palvelumme kulmakivenä on asiakkaan tarpeiden syvällinen ymmärrys ja pyrimme tekemään heidän arjestaan turvallisempaa. Tätä missiota toteutamme toimintaamme ohjaavilla periaatteilla, jotka ovat ammattimaisuus, tehokkuus ja luottamuksellisuus. Me pystymme tarjoamaan 360° näkemyksen ongelmasta.

Kuvassa Conflict Control Oy:n toimitusjohtaja Sami Sallinen. Hän on tunnettu turvallisuuden ja kehonkielen ammattilainen, puhuja, valmentaja, tietokirjailija ja mediakommentaattori. Taustalla hänellä on myös työkokemus poliisina ja rikostutkijana.

Palvelemme laajaa asiakaskuntaa

- Emme ole millään lailla toimialariippuvaisia. Ideaaliasiakkaamme, olipa kyseessä yksityishenkilö tai suuryritys, on sellainen, joka haluaa omalle ongelmalleen nopean ja tehokkaan ratkaisun. Tiimissämme työskentelee tätä varten kokeneita ammattilaisia. Moniammatillinen osaaminen varmistaa sen, että asiakkaan ongelmaan saadaan kokonaisvaltainen näkemys ja parhaat mahdolliset ratkaisumallit ennen kuin lähdemme tekemään toimenpiteitä.

- Esimerkkinä ensimmäisestä toimenpiteestä on konsultaatio, jossa katsotaan mitä ongelmalle on tehtävissä. Eskaloituneet konfliktit ovat monesti lähteneet pienestä, mutta ajan kanssa paisuneet suureen mittakaavaan. Näissäkin tilanteissa ratkaisu voi olla pelkästään se, että istutaan saman pöydän ääreen molempien osapuolten kanssa. Kun puhumme konfliktista, siihen linkittyy tunnepuoli. Kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja siitä, että osapuoli ei ole kokenut tulleensa kuulluksi. Kyse on kuitenkin aina ihmisestä ja siitä miten hän käyttäytyy. Kun me ymmärrämme ongelman taustatekijät, silloin pystymme miettimään keinoja hallita tilannetta, selvittää Sallinen.

Tunnista tarve ajoissa

- Tässä ajassa on ominaista se, että ongelmat lisääntyvät ja ihmisillä on yleisesti huono olo. Taustalla voi olla esimerkiksi taloudelliset vaikeudet. Lisäksi mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja yhteiskunnassamme on nähtävillä jopa radikalisoitumista. Jokaisessa näissä on se riski, että ongelmat voivat eskaloitua. Haluaisinkin korostaa herkkyyttä tunnistamaan kohta, jolloin ongelma lähtee paisumaan. Moniammatillisuuden hyödyntäminen on aina avain konfliktien hallintaan. Jos organisaatiossa ei ole omaa osaamista tai resursseja, kannattaa harkita ulkopuolista apua.

Conflict Control Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo

www.conflictcontrol.fi
[email protected]
Puh. + 358 40 161 6411

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia