LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

ER-Pahvityö – jatkuvuus ja asiakaskokemus vahvana toiminnan keskiössä

Digipalvelut
29.05.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Pakkausteollisuus on viime vuosikymmeninä ollut yksi nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista myös Suomessa. Kasvu on johtunut paitsi tuotannon kasvusta, ennen kaikkea pakkausmateriaalien kehittymisestä, uusista pakkausratkaisuista ja sovelluksista. Myös kaupan ja teollisuuden rakennemuutokset ovat vauhdittaneet kasvua.Lahtelainen ER-Pahvityö Oy on vuonna 1992 perustettu Lahdessa ja Leppävirralla toimiva aaltopahvin jatkojalostukseen ja piensarjatuotantoon erikoistunut perheyritys, joka valmistaa pahvilaatikoita, pakkaustarvikkeita, suojaustarvikkeita ja aaltopahvirullia sekä uutena tuoteryhmänä pysyvään arkistointiin ja säilytykseen käytettävien kansioiden, koteloiden ja laatikoiden valmistusta. Yrityksen ydinosaamista ovat mittatilauspakkaukset.Oma pahvipuolen jalostus vahvaa- Arvomme ovat kotimaisuudessa ja siksi valmistammekin kotimaisista raaka-aineesta kotimaisten osaajien tekemiä ympäristöystävällisiä tuotteita. Valmistamme pahvilaatikoita ja pakkauksia kaikkiin tarpeisiin. Pienet ja keskikokoiset sarjat ovat vahvuuksiamme. Valmistamme laatikoita lukuisille kotimaisille yrityksille jälleenmyyntiin sekä vaativampia pakkausratkaisuja teollisuuteen. Toteutamme pakkauksiin myös tarvittavat sisäosat, ER-Pahvityö Oy:n toimitusjohtaja Heikki Erkamo kertoo.- Kehitämme jatkuvasti uusia pakkausratkaisuja ja -menetelmiä, jotka täyttävät entistä paremmin ne monet vaatimukset, joita mm. pakattava tuote, jakelu ja kuluttajat asettavat. Myös ympäristöön liittyvät vaatimukset asettavat pakkaamiselle omat haasteensa, Erkamo täsmentää.Vahva suunnitteluosaaminen- Suunnittelusta lähtien teemme asiakkaan kanssa yhteistyötä käyttäen apuvälineinä mm. mallinnusohjelmaa, jolla voimme tehdä asiakkaalle pakkauksen mallinnuksen jo ennen sarjan valmistusta.- Hyvä pakkaus on informatiivinen, käytännöllinen ja taloudellisesti optimaalisin ratkaisu. Sen mukaisesti suunnittelutyössä huomioidaan muun muassa graafinen suunnittelu, ulkonäkö, rakenteet, materiaalivaatimukset, pakkausmallit ja lainsäädäntö.- Me tunnemme pakkaustarvikkeiden vaatimukset ja tekniset yksityiskohdat. Olemme satsanneet suunnitteluprosessiin, joka takaa sen, että asiakkaamme saavat tuotteelleen millilleen sopivan pakkauksen, joka suojaa tuotetta ulkoisilta vaikutuksilta parhaalla mahdollisella tavalla koko logistisen ketjun ajan, Erkamo määrittelee.Lähellä paikallisestiER-Pahvityö Oy laajensi vuonna 2018 liiketoimintaansa ostamalla Leppävirralla, lähes 30 vuotta toimineen, aaltopahvijalostuksen piensarjatuotantoon erikoistuneen Well Manpakin liiketoiminnot.- Yrityskaupan vahvistumisen myötä yhdistyi aaltopahvijalostuksen osaaminen sekä toimitusketjun tehokkuus yhdeksi kokonaisuudeksi. Paikallisuus on ollut yksi ER-Pahvityön kilpailuvalteista ja se on vahvistunut entisestään Keski- ja Itä-Suomen talousalueella ja laajentanut samalla yrityksen palvelutuotantoa näiden kahden, Leppävirran yksikön toimintavuoden aikana, Erkama toteaa ja jatkaa: Pyrimme siihen, Leppävirran yksiköstä käsin pystymme palvelemaan myös Pohjois-Suomea.- Leppävirran yksikkö pystyy hyödyntämään Lahden yksikön digipainoa sekä suunnittelupuolta. Yksiköissä työskentelee yhteensä noin 20 henkilöä. Molempien yksikköjen vahvuus on henkilöstön osaamisessa. Tämä asiantuntemus voidaan yhdistää asiakkaiden hyväksi, Erkamo linjaa.Uutta tuoteryhmää edustaa pysyvään arkistointiin ja säilytykseen käytettävien tuotteiden valmistusER-Pahvityö osti viime vuoden lopulla Hengitysliitto ry:n omistaman, yli 60 vuotta toimineen Kovak Oy:n pahviliiketoiminnan ja jatkaa arkisto ja -pahvituotteiden valmistusta ja myyntiä Leppävirran yksikössä.- Tämä on uusi ja mielenkiintoinen tuoteryhmä. Kovak Oy:n toiminta on painottunut pysyvään arkistointiin ja säilytykseen käytettävien kansioiden, koteloiden ja laatikoiden valmistukseen. Tuotteiden korkealuokkainen materiaali on kehitetty yhdessä Museoviraston kanssa. Suurimpana asiakasryhmänä on museot, kansallisarkistot ja seurakunnat, Erkamo kertoo.- Arkistointikelpoinen erikoispahvilaatu valmistetaan Pankakosken tehtailla. Pysyvään säilytykseen tarkoitetusta, Pankaframe -kartongista valmistetaan asiakkaan toiveiden mukaisia, laadukkaita säilytyspakkauksia säilytettävän materiaalin mukaan, Erkamo kertoo.Asiakassuhteet ytimessä- Haluamme olla pahvi- ja pakkauspuolen vahva, joustava kumppani. Sekä nykyiset että uudet asiakkuudet ovat yrityksen toiminnan elinehto. Tuotteiden valinta ja suunnittelu on aina asiakaslähtöistä, joten pystymme vastaamaan monipuolisiin asiakastarpeisiin nopeasti ja kilpailukykyisesti. Koulutettu ja kokenut henkilöstömme avustaa ja neuvoo mielellään kaikissa tuotevalintaan ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä, Heikki Erkamo luonnehtii yrityksensä toimintaa.Artikkeli on julkaistu Keski-Suomen Yritysmaailma -lehdessä 2/2020.