Pyydä tarjous

Groundec-tuotteet säävarmaan kaapelointiin

Digipalvelut
04.07.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen

Maakaapeloinnin osuus tulee merkittävästi kasvamaan tulevina vuosina. Groundec Oy:n toimitusjohtaja Mika Pakarinen kertoo, että maakaapeliverkon etuna on parempi käyttövarmuus. -Maakaapeli on myös pitkäikäisempää kuin ilmajohtoverkko eikä vaadi lumisina talvina kallista kunnossapitoa.

- Kaapeliauraamalla tehty maakaapelointi on 10 kertaa nopeampaa kuin kaivamalla ja sen reittijälki on helpommin ennallistettavissa, Pakarinen toteaa ja jatkaa:

- Groundec Oy on maakaapeloinnissa käytettävien laitteiden myyntiin ja valmistukseen erikoistunut yritys. Groundec-laitteilla pystytään rakentamaan säävarma maakaapeliverkko olosuhteissa kuin olosuhteissa. Nopeasti, tehokkaasti ja ympäristöä säästävästi. Groundecin tuotteemme ovat syntyneet yli 50 vuoden kaapeliverkkorakentamisen kokemuksella, vaativilla työmailla rakentajilta, joka puskevat koko alaa eteenpäin.

- Kaapeliaurauslaitteita löytyy eri konekokoluokissa kolmesta tonnista kolmeenkymmeneen tonniin sekä tela- että pyöräalustaisiin kaivinkoneisiin. Aurauslaitteen saa myös nelivetotraktoreihin.

- Tarkoituksenamme on mahdollistaa käyttövarman maakaapeloinnin rakentaminen tehokkaasti ja luonnonmukaisesti ympäri maailmaa. Siksi tuotteemme on tehty kestämään ja pienimmätkin yksityiskohdat on tehty edistämään käytännön työtä, Pakarinen kuvaa.

Groundecin emoyhtiö Viestra Oy on yksi Suomen kokeneimmista kaapeliaurausta suorittavista yrityksistä jo vuodesta 1994.

- Asiakaskuntaamme kuuluu sähköverkkourakoitsijoita sekä laajakaista/kuituverkkourakoitsijoita, Pakarinen kertoo.

Uutta Geomaster-mittalaite kaapeliauraukseen

Groundec Oy:n kehittämä Geomaster kartoittaa auratun reitin syvyystiedolla reaaliaikaisesti. Mittalaite kiinnitetään ja optimoidaan kaapeliauraan ja näyttönä toimii älypuhelin tai tablet-tietokone varustettuna Groundec-applikaatiolla.

- Laitteellamme pystytään keräämään ja tallentamaan reaaliaikaisesti sekä kaapeleiden tarkat sijainti- että syvyystiedot. Idea on tarjota ratkaisu vanhentuneista ja epätarkoista kaapeleiden sijaintitiedoista johtuviin ongelmiin erilaisilla työmailla, joissa kaapeleiden sijaintien kartoittaminen on työskentelyn kannalta olennaista. Rakennuttajien kanssa käydään vuoropuhelua, että työmaiden suunnitelma kartat olisivat digitaalisessa muodossa, joihin päivitetään työmaalla asennetut maakaapelit oikeaan sijaintiin ja syvyyteen.

- Geomasteria kehitettiin viime vuosi ja tällä hetkellä tehdään viimeisiä testauksia. Pyrimme saamaan Geomasterin markkinoille viimeistään ensi vuoden alussa, Pakarinen mainitsee.

Geomaster eli maakaapelin paikkatiedon tallennuslaite tekee kaapeleiden asennustyön laadunvalvonnasta läpinäkyvämpää

- Tällaista laitetta ei ole ollut vielä markkinoilla, Pakarinen sanoo ja jatkaa:

- Innovatiivinen kaapelin paikkatiedon tallennuslaite osuu kasvavaan markkinaan, jossa on myös kansainvälistä potentiaalia. Groundec hakee kasvua ulkomailta, lähinnä Pohjoismaissa sekä Euroopassa, jonne haemme jälleenmyyjiä. Uskon, että laitteelle on paljonkin käyttöä kun maanalaisen infran tarve näyttää koko ajan lisääntyvän esimerkiksi ilmastomuutoksesta johtuvien vaihtelevien sääilmiöiden vuoksi, Pakarinen visioi.

- Laite palvelee tulevaisuudessa samalla alueella urakoivia rakentajia, kun maanalaisten kaapeleiden sijaintitiedot saadaan otettua tarkasti talteen. Idean ympärille voi olla tulevaisuudessa myös mahdollista kasvattaa ICT-alan sovelluksia, mikä on tärkeää digitalisoituvassa nyky-yhteiskunnassa.

- Laitteemme tekee kaapeleiden asennustyön laadunvalvonnasta läpinäkyvämpää. Tämän ansiosta urakoitsijayritykset voivat osoittaa verkostotyönsä laadun ja valmistumisen tilaajilleen. Asennettujen maakaapelien kartoitus tehdään reaaliaikaisesti työn valmistumisen kanssa mikä on tärkeä kilpailuetu. Maakaapelointialalla on tänä päivänä kova hintakilpailu, joten työn laatu on hyvin vaihtelevaa. Laitteemme poistaa tämän ongelman ja tekee hintakilpailusta oikeudenmukaisempaa työn laatua heikentämättä. Tulevaisuuden suunnitelmissa onkin kehittää maakaapelointiin täydellinen laitesarja linjan- ja maanrakennusyrityksille, jolloin innovaatio vauhdittaisi myös muiden liiketoimintaa, Pakarinen korostaa.

Yhteiskaivuportaali tuo synergiaetua verkonomistajan, suunnittelijan ja viranomaisen näkökulmasta

Pakarinen toivoo, että tele- ja sähköyritykset löytäisivät yhteisen hankesuunnitelman, kun sähkökaapeleita tuodaan pääteiden varsiin jatkossa yhä enemmän.

- Näin voidaan kehittää yhteisrakentamista, jotta samaa katua ei tarvitse avata useaan eri aikaan auki, jos hankkeita voitaisiin ajoittaa samaan hetkeen. Yhteisrakentamisen kautta saataisiin kustannussäätöjä, myös työmaiden haitat liikenteellekin vähenisi, kun työmaat olisivat lyhytkestoisia, Pakarinen perustelee.

Pakarinen kertoo, että Groundecin uutuustuote on Hydraulinen kaapelinlevitin eri kokoisille kaapelikeloille.

- Hydraulisella levittimellä kaapelin saa levitettyä kelalta maastoon helposti yhdellä koneella. Levittimellä varustetulla kaivinkoneella voi kaapelit levittää ilman miestyöapua. Levittimessä on hydraulinen puristus ja -nosto sekä kelan pyöritys hydraulisella moottorilla. Lisäksi se voidaan varustaa sivuilta kameroilla kelan kiinnityksen helpottamiseksi, Pakarinen kuvaa.

- Hydraulinen kaapelilevitin toimii kaivinkoneella ja sillä voidaan asentaa kaapeli kaivettuun ojaan tai esi-levittämään maakaapeleita tulevalle aurausreitille. Levitinlaitteella pystyy esimerkiksi vetämään kaapelit alitusputkiin ja pitämään työmaan kompaktissa koossa. Varsinkin taajamassa maakaapelityömaalla ei tarvitse käyttää leveitä ja tilaa vieviä kaapelikärryjä, Mika Pakarinen selvittää.

groundec.com