Pyydä tarjous

Ilomantsi vuoden 2023 Yrittäjyyskunta Pohjois-Karjalassa

Digipalvelut
25.10.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Maakunnan Vuoden 2023 Yrittäjyyskunnaksi valittiin Ilomantsi. Pohjois-Karjalan Yrittäjät luovutti Ilomantsille Maakunnan Vuoden 2023 Yrittäjyyskunta-palkinnon keskiviikkona 25.10. Kolilla pidetyssä maakunnallisessa kunnallisjohdon seminaarissa. Huomionosoitus luovutettiin nyt 20. kerran. Palkinnolla yrittäjät haluavat kannustaa maakunnan kuntia aktiiviseen ja aloitteelliseen elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikkaan. Ilomantsi sai yrittäjyyskunta huomionosoituksen jo neljännen kerran.

Palkinnolla Pohjois-Karjalan Yrittäjät haluaa huomioida vuoden 2023 aikana elinkeino- ja yrittäjyyspolitiikassaan hyvin ansioituneen kunnan. Palkinnon perusteissa kiinnitetään huomiota kunnan elinkeinotoimen resursseihin, tehtyihin konkreettisiin yrittäjyys- ja elinkeinotyön toimenpiteisiin ja tapahtumiin sekä kunnan yhteistyöhön yrittäjäjärjestön ja muiden toimijoiden kanssa.

Ilomantsin kunnan elinvoimaohjelmassa ovat kirjaukset yrittäjyyskasvatuksesta sekä koulujen ja yritysten yhteistyöstä. Peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmissa tavoitteet yrittäjyyskasvatukselle. Yrittäjyyskasvatustyötä tehdään yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa mm. Yritysjahdin, yrittäjyystarinoiden ja yritysvierailujen kautta.

Kunta tukee perusopetuksen ja lukion osallistumista yrittäjyyskasvatuksen hankkeisiin esim. Työelämän tuulet -hanke sekä antamalla palkintoja nuorten yrityskilpailuihin.

Kunta palvelee yritysten tarpeita hankkimalla ostopalveluna yrityksille maksuttomat yritysneuvonnan palvelut yrittäjien käyttöön Business Joensuulta. Kunta sujuvoittaa päätöksillään ja toimillaan yritysten toimintaedellytyksiä ja ns. matalan kynnyksen malli on käytössä.

Ilomantsissa yrittäjille tarjotaan mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseen kattavasti ja monipuolisesti mm. Business Joensuun valmennukset aloittaville, kasvaville ja kansainvälistyville yrityksille sekä muut palvelut yritysten elinkaaren kaikkiin vaiheisiin.

Ilomantsin kunta edistää toimillaan osaavan työvoiman saamista yrityksiin. Se tarjoaa kalustettuja asuntoja paikkakunnan yrityksiin harjoitteluun tuleville opiskelijoille ja etätyöpisteitä niitä tarvitseville. Business Joensuun rekrypalvelut ovat yritysten käytössä maksutta, kunta osallistuu säännöllisesti rekrymessuille ja viestii aktiivisesti myös muiden toimijoiden avoimista työpaikoista sekä asumis- ja harrastusmahdollisuuksista. Ilomantsin kunta vahvistaa omalla aktiivisella markkinoinnillaan positiivista kuntabrändiä.

Ilomantsin kunnassa on hyvät ja laajat elinkeinopalvelut kunnan kokoon nähden. Kunta on johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti luonut positiivista kuntaimagoa, mikä edistää mm. alueen yritysten työvoimansaantia ja matkailun näkyvyyttä. Ilomantsin kunta on kehittänyt päämäärätietoisesti vuosi vuodelta yrittäjäyhteistyötä ja kunnalla on vahva tahtotila kehittyä edelleen yrityksiä palvelevana kuntana. Kunta on toiminut myös aktiivisesti sakokaivojätteen keräysasiassa tuoden yrittäjien näkökulmaa esille.

Tulikiila-taidetakomon valmistaman kiertopalkinnon otti vastaan Ilomantsin kunnan edustajina kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Hoskonen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Anna Puruskainen-Saarelainen, kunnanjohtaja Marjut Ahokas, Business Joensuun yritysasiantuntija Timo A. Hartikainen ja Ilomantsin Yrittäjien puheenjohtaja Suvi Hassinen.