Pyydä tarjous

Kauppakamarit esittävät kymmenen ratkaisua yritysten työvoiman saatavuuden turvaamiseksi

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund / Keskuskauppakamari
30.03.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Keskuskauppakamari ja alueelliset kauppakamarit vaativat, että osaavan työvoiman saatavuus yrityksille turvataan ensi vaalikaudella ja esittävät kymmenen konkreettista ratkaisua osaajapulan helpottamiseksi. Kriittisimpinä toimenpiteinä kauppakamarit pitävät maahanmuuton merkittävää kasvattamista nykyisestä, ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistamista sekä jokaisen lapsen ja nuoren riittävien perustaitojen varmistamista. Jopa 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Keskuskauppakamari yhdessä alueellisten kauppakamarien kanssa vetoaa, että osaavan työvoiman saatavuus yrityksille turvataan seuraavan hallituksen toimesta ja toimenpiteitä on tehtävä sekä lyhyellä, että pitkällä aikavälillä. Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä esitetään kymmenen ratkaisua, joilla syventyneeseen osaajapulaan voidaan vastata.

Kauppakamarit toteuttivat jäsenyrityksilleen suunnatun kyselyn viime syyskuussa, josta selvisi, että yrityksistä peräti 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Jopa 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

– Pula osaavasta työvoimasta on yritysten merkittävin kasvun este. Väestön ikääntymisen takia ongelma ei ole ohimenevä. Osaamisperusteisen maahanmuuton esteet on poistettava. Suomi on ottanut oikean suuntaisia askeleita työperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi viime vuosina, mutta suhteessa ongelman laajuuteen toimet ovat kuitenkin täysin riittämättömiä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kauppakamarien yhteisissä eduskuntavaaliteeseissä nostetaan kriittisimmiksi toimiksi osaamisperäisen maahanmuuton tavoitteellisempi kasvattaminen nykyisestä, lasten ja nuorten perustaitojen vahvistaminen sekä ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyden lisääminen.

Kauppakamarien ratkaisut

1. Otetaan käyttöön vähimmäisosaamisen kuvaukset 2. 4. ja 6. luokkien loppuun. Varmistetaan riittävä osaamistaso ennen koulupolulla eteenpäin siirtymistä.

2. Tehdään esiopetuksesta perusopetukseen siirtymisestä joustavaa siten, että lapsen valmius ja osaaminen huomioidaan paremmin.

3. Pyritään maksuttomaan varhaiskasvatukseen ja tehdään velvoittavasta esiopetuksesta kaksivuotinen.

4. Lisätään oppisopimuskoulutusta ja luodaan uusi tuki työnantajan palkkakustannusten porrastamiseksi.

5. Vapautetaan englanninkielisten ammatillisten tutkintojen järjestäminen opetus- ja kulttuuriministeriön lupamenettelystä.

6. Muutetaan ammatillinen koulutus osakeyhtiömuotoiseksi ammattikorkeakoulujen tavoin. Säädetään ammatillisen koulutuksen opettajille velvollisuus osallistua työelämäjaksoille.

7. Varmistetaan sujuvat oleskelulupaprosessit.

8. Otetaan käyttöön sähköinen tunnistautuminen.

9. Poistetaan ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinta.

10. Mahdollistetaan nopeampi opiskeluiden ja töiden aloitus D-viisumia kehittämällä. Turvataan sujuva kotoutuminen ja estetään osaajapako.

Muita uutisia