Kiertotalouden ja hiilineutraalin ympäristönhuollon edelläkävijä Urbaser Oy on nyt Verdis Oy

Verdis Oy jatkaa asiakkaiden palvelemista sekä julkisella että kaupan ja teollisuuden sektorilla nykyisellä, tutulla reilun 400 hengen organisaatiolla. Tavoitteena on tuottaa vastuullisesti innovatiivisia ja hiilineutraaleja ympäristönhuoltopalveluita nyt ja tulevaisuudessa.
Verdis Oy jatkaa asiakkaiden palvelemista sekä julkisella että kaupan ja teollisuuden sektorilla nykyisellä, tutulla reilun 400 hengen organisaatiolla. Tavoitteena on tuottaa vastuullisesti innovatiivisia ja hiilineutraaleja ympäristönhuoltopalveluita nyt ja tulevaisuudessa.
15.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

Jätteet ovat osa erilaisten materiaalien kiertoa yhteiskunnassamme ja jätehuolto välttämätön lenkki materiaalivirtojen ketjussa. Suomessa jätepolitiikan tavoitteena on edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ehkäistä jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Jätteen kierrätysmahdollisuudet ovat jatkuvasti parantuneet. Useimmat meistä suhtautuvat positiivisesti kierrätykseen - ainakin periaatteessa. On kuitenkin paljolti meidän jokaisen omasta aktiivisuudesta ja vastuullisuudesta kiinni, kuinka hyvin kierrätys käytännössä pelaa.

Jäteongelmien kestävät ratkaisut eivät kuitenkaan löydy yksinomaan korkeatasoisesta jätteenkäsittelystä. Sekä yritykset että kuluttajat ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa hankkiessaan uusia tuotteita, lajitellessaan jätteitä ja toimittaessaan jätteitä asianmukaiselle jätteen käsittelijälle.

Urbaser Oy, yksi maamme johtavista ympäristönhuollon toimijoista, on nyt virallisesti Verdis Oy. Nimenmuutos on seurausta loppuvuodesta 2023 tehdystä yrityskaupasta, jossa Urbaserin pohjoismaiset liiketoiminnat siirtyivät Cube Infrastrucure Managersin hallinnoiman rahaston omistukseen. Yrityskaupassa syntynyt Verdis-konserni jatkaa Urbaser Nordicin vahvoissa jalanjäljissä, itsenäisenä pohjoismaisena ympäristönhuollon edelläkävijänä.

- Olemme valtakunnallisesti toimiva ympäristöhuollon palvelutoimittaja, joka tuottaa ympäristöhuollon osa- ja kokonaispalveluita kaupan ja teollisuuden sekä julkisen sektorin asiakkaille. Verdis Oy on merkittävä alan toimija Suomessa yli 60 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakkaita palvellaan yli 400 hengen voimin neljässätoista toimipaikassa. Kansainvälistä osaamista ja kokemusta tuo Pohjoismainen emoyhtiö Verdis - konserni, joka työllistää noin 2000 henkeä, kertoo Verdis Oy:n asiakaspalvelujohtaja Hanna-Liisa Järvinen.

Vahvuuksia ovat asiantuntemus ja henkilökohtainen asiakaspalvelu

Verdis Oy:n palveluvalikoima sisältää kaikki jätehuollon osa-alueet niin pienten, keskisuurten kuin suuryritystenkin tarpeisiin.

- Tarjoamme asiakkaiden kierrätykseen ja jätteidenkäsittelyyn turvallisia sekä laadukkaita ratkaisuja alusta loppuun. Asiakkaamme arvostavat toimivaa ja kaiken aikaa kehittyvää yhteistyötä. Verdisin tehtävänä on auttaa yrityksiä saavuttamaan ympäristötavoitteet. Ratkomme päivittäin esimerkiksi hiilijalanjäljen pienentämiseen liittyviä asioita, autamme sertifiointiin valmistautumisessa, lajittelun tehostamisessa tai kustannustehokkuuden edistämisessä. Päivittäisien jätteiden tyhjennysten lisäksi palveluihimme kuuluvat muun muassa jätehuoltosuunnitelmat, keräysvälineiden kilpailutus, raportointi- ja seurantajärjestelmät ja niiden kehityshankkeet ja ympäristöhuollon rakenteelliset uudistushankkeet, sanoo Järvinen.

Yritysten jätteiden hyötykäyttö lisääntyy entisestään

Jätteen synnyn ehkäisy ja hyvin järjestetty jätehuolto kertovat yrityksen ympäristövastuullisuudesta. Ympäristöasioihin kiinnitetään yrityksissä jatkuvasti enemmän huomiota.

- Toimiva jätehuolto on yritykselle etu. Kun jätemateriaalia pystytään hyödyntämään tehokkaasti, niin yritys säästää kustannuksissa ja saa lisäarvoa ympäristöasioiden hyvästä hoidosta, toteaa Järvinen ja jatkaa:

- Tänä päivänä yrityksissä jätehuoltoa seurataan aktiivisesti ja yritykset myös ottavat selkeästi rohkeammin yhteyttä meihin tarkistaen eri vaihtoehtoja hoitaa jätehuoltoaan. Tässä on tapahtunut selvästi jonkinlainen kulttuurimuutos, mikä on hienoa, kiittelee Järvinen.

Vaikka jätehuolto on yrityksen toiminnasta useimmiten hyvin pieni osa, valtaosa yrityksistä haluaa selvästi viedä toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan. Yrityksille on tärkeää tietää kuinka ympäristö-, kierrätys- ja jätehuoltoala kehittyvät ja kuinka niiden on nämä asiat tulevaisuudessa järjestettävä.

- Me keräämme ja toimitamme kierrätykseen kaupan, yritysten, teollisuuden ja rakennustoiminnan jätemateriaalit. Tarjoamme yrityksille hyvin suunnitellun, räätälöidyn, kokonaisvaltaisen ympäristöhuollon. Kokonaisvaltaisen jätehuoltosuunnitelman lisäksi koulutamme asiakkaamme lajitteluun, neuvomme ja opastamme aina tarvittaessa. Neuvonnan tavoitteena on parantaa yritysten jätehuollon kustannustehokkuutta ja jätehuoltoon liittyvien lainsäädännöllisten velvoitteiden toteutumista, kuvaa Järvinen.

Ympäristöohjelmat ovat lisääntyneet erityisesti alihankkijoina toimivien yritysten keskuudessa, koska heitä työllistävät suuremmat yritykset vaativat yhä useammin asianmukaista jätehuoltosuunnitelmaa myös alihankkijoiltaan.

- Tällaiset vaatimukset ovat lisänneet yritysten omatoimista hyötykäyttökohteiden etsimistä ja ympäristöasioista tiedottamista. Tämä auttaa meidän toimintaamme hyvin paljon, perustelee Järvinen.

Ympäristönhuollon kokonaispalvelut

- Palveluihimme kuuluu jätehuollon suunnittelu, mitoitus ja optimointi, keräysvälineet, kuten jätepuristimet, paalaimet, lavat ja jätejaeastiat erilaisiin tiloihin ja tarpeisiin. Suoritamme keräysvälineiden tyhjennykset ja eri jätejakeiden hyödyntäminen ja käsitteleminen vaatimusten mukaan. Lisäksi toimenkuvaamme kuuluvat raportointi, ympäristöalan asiantuntijapalvelut ja jätehuoltosuunnitelmat. Viemme erilliskerätyt jätejakeet yli 230 automme ja yli 400 kuljettajamme voimin asianmukaisiin käsittelylaitoksiin. Meillä on tukena kattava yhteistyöverkosto, joka takaa asiakkaillemme monipuoliset ympäristönhuoltopalvelut valtakunnallisesti.

- Merkittävä asia on myös se, että tyhjennämme jäteastian vain, kun on tarpeen, onhan ympäristömme kaikille meille yhteinen. Seuraamme toimintamme ympäristövaikutuksia ja tavoittelemme koko ajan ympäristön kannalta vielä parempaa.

- Tunnemme hyvin myös vaativien kohteiden erikoiskaluston. Meillä on laaja valikoima erilaisia keräysvälineitä kaikkiin kohteisiin. Lisäksi vuokraamme ja myymme jätteiden keräysvälineitä sekä sisä- että ulkokäyttöön. Meiltä saa näyttävät, julkisiin tiloihin sopivat keräysastiat.

www.verdis.fi

Facebook | Instagram | LinkedIn

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä