Pyydä tarjous

Lieksan yritysten vahva kasvu jatkuu – merkittäviä investointeja ja kehittämishankkeita toteutumassa

Digipalvelut
28.09.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

Lieksalaisilla yrityksillä on isoja ja pieniä kehittämis- ja investointihankkeita vireillä, jotka vankistavat kasvun pohjaa myös tulevaisuudessa.

- Viime vuosi oli alueemme yrityksille erittäin hyvä; yhteenlaskettu liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran yli puolen miljardin rajan ja toisella vuosipuoliskolla Lieksassa päästiin yli 20 % kasvuun kaikilla toimialoilla. Erityisen vahvana jatkaa puunjalostusala, jolla on pitkät perinteet kaupungissa. Esimerkiksi vahva metsätoimija Binderholz Nordic Oy kehittää nyt voimakkaasti toimintaansa ja investoi tuotantokapasiteettiinsa, kertoo Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen.

Puunjalostuksen ohella elintarviketeollisuus on merkittävä ja kasvava työllistäjä Lieksassa. Valtakunnallisesti tunnettu Porokylän Leipomo Oy:n kolmas yksikkö on valmistumassa teollisuuskylään. Yritys on myös yhtenä osakkaana Lieksaan valmistuvassa, modernissa biokaasulaitoksessa, Pielisen Bio Oy:ssä. Kyseinen hanke nostaa kiertotalouden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen uudelle tasolle.

- Lieksa tunnetaan myös upeasta luonnostaan ja metsistään. Matkailu onkin merkittävä elinkeino Lieksassa ja sen kasvunäkymät ovat hyvät. Kolin iso kuva 2050 -kehittämissuunnitelmassa linjataan Kolin matkailualueen kehittämispolku seuraaville vuosikymmenille. Yksi konkreettinen tavoite on hotellitasoisen majoituskapasiteetin kasvattaminen alueella, mikä saa sysäyksen PKO:n uuden Kylähotellin myötä. Kolin lisäksi Ruunaan alueen matkailunkehittämishankkeet etenevät nyt hyvää vauhtia. Metsähallitus on tekemässä Ruunaalle ranta-asemakaavaa ja se etenee tämän syksyn aikana ehdotusvaiheeseen.

- Ruunaan alueen kaavoittaminen luo mahdollisuuksia Pielisen itäpuolen luontomatkailun kehittämiselle.

- Lieksan kaupunkikuva on myös muuttumassa molempien siltojen uusimisen puitteissa: kantatie 73 sillasta vastaa ELY-keskus sekä Mähkönsillasta (ns. kaarisilta) Lieksan kaupunki. Lisäksi keskustan alueella uusitaan mittavassa määrin infraa kuntatekniikan ja vesihuollon osata. Näiden lisäksi alueemme elinvoimaisuuden kehittämiseen tähtäävänä hankkeena on Joensuu-Kontiomäki rautatieosuuden sähköistys ja perusparannustyöt.

Lieksaan valmistuva biokaasulaitos vastaa uusiutuvan energian haasteisiin

Pielisen Bio Oy on saanut kaikki tarvittavat luvat biokaasulaitoksen rakentamiseen. Kuitenkin yleisen hintatason nousun takia varsinaista investointipäätöstä ei ole vielä tehty. Koko hankkeen rakennusaikataulu on noin 14 kuukautta. Biokaasulaitos tulee edesauttamaan merkittävästi paikallista teollisuutta ja maatiloja sekä koko Lieksan talousaluetta siirtymisessä uusiutuvan energian käyttöön, mikä vähentää samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

- Kaksilinjainen biokaasulaitos käsittelee pääosin agrobiomassoja kuten nurmirehua, liete- ja kuivalantaa, elintarviketeollisuuden sivujakeita sekä Lieksan jätevesilaitokselta toimitettua yhdyskuntajätteen lietettä. Edellä mainituista syötteistä jalostetaan biokaasua sekä lannoite- ja maanparannusaineita. Biokaasulaitoksessa tuotetut maanparannus- ja lannoiteaineet hyödynnetään lähtökohtaisesti paikallisilla maatiloilla lannoitteina ja maanparannuksessa, kertoo Jarmo Yletyinen Pielisen Bio Oy:stä.

- Hankkeella on poikkeuksellinen merkitys Lieksalle ja Pohjois-Karjalalle kiertotalouden ja vihreän energian hyödyntämisessä ja käyttöönotossa. Kyseessä on laajavaikutteinen uusiutuvan energian hanke, joka on myös oiva esimerkki paikallisesta kiertotalousekosysteemistä, missä sidosryhminä ovat paikalliset eri alan yritykset, kunta sekä maatalouden yrittäjät.

Pielisen Bion osakkaina ovat lieksalaiset yritykset Lieksan Laatuherkut Oy, Porokylän Leipomo Oy, TKL-Kuljetus Oy sekä yksityishenkilönä Timo Väänänen. Yhtiön osakkaat tulevat hyödyntämään suurelta osin tuotetun biokaasun omassa tuotannossaan. Pielisen Bion strateginen partneri ja biokaasulaitoksen KVR-toteuttaja tulee olemaan One1 Oy, mikä on Lahden ja Porin Energian omistama energiatehokkuuden ja energiaratkaisujen asiantuntijayritys. Varsinaisen laitostekniikan tulee toimittamaan Sauter Biogas Finland.

Porokylän Leipomon kolmas yksikkö valmistuu ensi vuonna

Porokylän Leipomo Oy panostaa voimakkaasti tuotantonsa kehittämiseen; Lieksan Teollisuuskylässä sijaitsevaan teollisuushalliin rakennetaan moderni tulevaisuuden leipomo, joka kaksinkertaistaa yrityksen leivän tuotantokapasiteetin. Muutostyöt valmistuvat ensi vuoden keväällä.

- Viime vuodet ovat olleet meille voimakkaan kasvun aikaa. Olemme rakentamassa ripeästi kolmatta tuotantolaitostamme peräti 6500 neliömetrin suuruiseen halliin. Nämä uudet toimitilat sijaitsevat Kerantie 7:ssä, jonka Lieksan Kiinteistöt Oy vuokraa Porokylän Leipomolle, sanoo Porokylän Leipomon toimitusjohtaja Erik Kärki ja jatkaa:

- Kokonaisinvestointi on noin 6 miljoonaa euroa. Uuteen leipomoon tulee kaksi automatisoitua tuotantolinjaa ja sen työllistämisvaikutukset ovat noin 25 henkilötyövuotta. Päätuotteitamme ovat ruisleivät ja ruislimput.

- Kyseessä on samalla vihreän siirtymän investointi. Energiamuodon osalta tulemme käyttämään paikallista biokaasua, kun Pielisen Bio Oy:n biokaasulaitos valmistuu. Varaudumme myös laitoksen rakentamisessa energiatehokkuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen ja tutkimme mahdollisuuksiamme hyödyntää aurinkovoimaa.

Binderholz Nordic investoi kapasiteetin kasvattamiseen ja jatkojalostuksen lisäämiseen

Binderholz Nordic Oy on kehittänyt toimintaansa Lieksassa ja Nurmeksessa määrätietoisesti vuodesta 2016 lähtien. Yhtiö myös jatkaa toimintansa kehittämistä ja investoi vuosien 2022–2024 aikana merkittävästi sahatavaran jatkojalostuksen lisäämiseksi Lieksan Kevätniemessä.

- Toteutamme konsernin strategian mukaisia toimenpiteitä, joiden kautta pyrimme lisäämään jatkojalostusastetta. Esimerkiksi tämän vuoden syyskuussa Binderholz Nordicille valmistuu lämpöpuukuivaamot ja ensi vuonna lisäämme entisestään jatkojalostusta, kun valmistuu uusi höylälaitos. Kokonaisinvestointi Lieksan ja Nurmeksen toiminnan kehittämiseen nousee uusien jatkojalostuslaitosten myötä merkittävästi, ja ne tulevat vaikuttamaan vahvasti aluetalouteen, kertoo Binderholz Nordic Oy:n hallintojohtaja Joonas Vitri ja korostaa:

- Investointien myötä myös lisätyövoiman tarve kasvaa. Binderholz työllistää tällä hetkellä Lieksassa ja Nurmeksessa noin 300 työntekijää. Uusien työntekijöiden määrä tulee kasvamaan useilla kymmenillä tulevan kolmen vuoden aikana.

Koli lähialueineen on merkittävä mahdollisuus Lieksalle

Lieksan kaupungille Koli on merkittävä elinvoiman kehittämisen kärkikohde. Koli on myös valittu vuoden 2021 matkailualueeksi Suomessa. Vuoteen 2050 mennessä tavoitteena on kymmenkertaistaa matkailun vuodepaikkojen määrä ja matkailuvolyymi, luoda 2 000 työpaikkaa sekä kolminkertaistaa alueen pysyvä ja osa-aikainen asuminen. Kolin Purnulahti on vahvana osana alueen uutta matkailustrategiaa:

- Kaavaluonnos on ollut nähtävillä elokuun alussa ja sitä työstetään loppusyksyn ja alkutalven aikana kaavaehdotukseksi. Purnulahden alue käsittää kaksiosaisen matkailurakentamiseen osoitetun kaavaratkaisun, Lahnajoen ollessa alueen jakajana. Kaava-alueen koko on yli 17 hehtaaria. Kaavaluonnos on laadittu niin, että matkailurakentaminen on mahdollista toteuttaa monin eri tavoin. Myös alueen tonttijako jätetään kaavassa avoimeksi, ja näin alueita voidaan luovuttaa tarkoituksenmukaisissa osissa kullekin alueelle sijoittuvalle rakennushankkeelle, kertoo Lieksan kaupungin elinvoimajohtaja Susanna Saastamoinen ja jatkaa:

- Purnulahden alue on strategisesti erittäin tärkeä, jos puhutaan ns. hevosenkenkä -ajattelusta, joka käsittää Ylä-Kolin, Kolin kylän, sekä Purnulahden ja Kolin sataman. Tämän ydinalueen suunnittelussa ja kehittämisessä olemme nyt etenemässä hyvää vauhtia.

PKO:n uusi hotellirakennus Kolin kylän keskustaan jo rakennusvaiheessa

- Pohjois-Karjalan Osuuskaupan nelikerroksinen kylähotelli avaa ovensa kesäkuussa 2023. Hotelliin rakennetaan 130 huonetta, ruokaravintola, ullakkosauna ja kolme liiketilaa. Viihtyvyyteen ja helppouteen on erityisesti panostettu; matkailijat pääsevät suoraan hotellin kulmalta luontoon kokemaan Kolin luontoelämyksiä. Valmistuttuaan hotelli työllistää 50–60 työntekijää. PKO:n rakennushankeen kokonaisinvestointi on noin 20 miljoonaa euroa.

- Lisävuodepaikat tulevat tarpeeseen, sillä Kolin ainoa hotelli, Ukko-Kolin laella sijaitseva Break Sokos Hotel Koli, on ollut sesonkiaikoina täynnä. Sen käyttöaste oli viime vuonna keskimäärin yli 80 prosenttia. Ukko-Kolin kansallispuistoalueella ei ole järkevää eikä mahdollista kasvattaa majoituskapasiteettiä, joten uusi Kylähotelli monipuolisineen standard-huoneineen tarjoaa hyvän lisämajoituskapasiteetin alueen kasvavan matkailun tueksi, sanoo PKO:n matkailu- ja myyntijohtaja Tiina Kanninen.

Investointi on osa PKO:n Pielisen altaan matkailustrategiaa. Sen tavoitteena on kaksinkertaistaa maakunnassa majoittuvien matkailijoiden määrä vuoteen 2030 mennessä.

- Kylähotelli tuo Kolin kylälle jatkossa 300–400 matkailijaa per päivä. Mitä enemmän alueella on matkailijoille tarjolla laadukkaita ohjelmapalveluja sitä parempi. Kysyntää on niin opastetuille kävely ja kalastusretkille, frisbeegolfille, lumikenkäilylle tai vaikka maastopyöräilylle. Lisäksi matkustajalaivaliikenteen ylläpitäminen Lieksan ja Kolin välillä on tärkeää, kuten myös julkisen liikenteen saavutettavuuden parantaminen.

www.lieksa.fi

Instagram

Facebook

YouTube