Loisteputkivalaisinten maahantuontikielto tuli voimaan elokuussa

Ledistys on toteuttanut esimerkiksi Kokkolan Minimanin uuden myymälävalaistuksen, joka käsitti kaikkiaan noin 1000 valaisinta.
Ledistys on toteuttanut esimerkiksi Kokkolan Minimanin uuden myymälävalaistuksen, joka käsitti kaikkiaan noin 1000 valaisinta.
30.10.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Elokuussa voimaan tulleen loisteputkien maahantuontikiellon seurauksena osa yrityksistä on päätynyt korvaamaan vanhoja loisteputkiaan lediputkilla. Retrofit-tyylillä toteutettu valaistusuusinta kaventaa kuitenkin siitä saatavan taloudellisen hyödyn määrää olennaisesti, koska valaisinten lukumäärä pysyy ennallaan ja valaisimet tarvitsevat edelleenkin ajoittaista huoltoa.

– Jos halutaan optimoida valaistuksen energiakustannukset, uusi lineaarinen ledivalaisin on aina järkevin ratkaisu – elinkaaren aikaiset huoltokustannukset tippuvat myös valaisinten määrän vähentyessä, Ledistyksen myyntijohtaja Ari-Pekka Jokitalo toteaa.

Kun vanha loisteputki korvataan lediputkella, valaisin ei ole huoltovapaa, koska putkia täytyy edelleenkin vaihdella. Myös lediputken optiset ominaisuudet, valon jakaumat ja tasaisuudet ovat huomattavasti lineaarista ledivalaisinta huonompia, koska kyseessä on retrofit-ratkaisu, eikä sitä ole näin ollen optisesti suunniteltu ohjaamaan valoa järkevästi haluttuun kohteeseen.

– Loisteputkivalaisinten varaosien saatavuus on tällä hetkellä huonoa tai niitä ei ole saatavilla enää ollenkaan. Jotkut toimijat tarjoavat tähän ratkaisuna loisteputkivalaisinten rungon uusintaa. Siinä tullaan kuitenkin tilanteeseen, että olisi kustannustehokkaampaa valita moderni lineaarinen ledivalaisin, joka sisältää kaiken tarvittavan valaisintekniikan. Retrofittauksesta ja rungon vaihdosta voi tulla sen useampien työvaiheiden kautta jopa enemmän kustannuksia kuin valaistuksen modernisoinnista.

Jokitalon mukaan korvattaessa vanha loisteputki lediputkella, ei välttämättä saavuteta juurikaan säästöjä koska valaisinmäärä säilyy samana. Monesti myös tilan käyttötarkoitukset ovat ehtineet muuttua alkuperäisen loisteputkivalaisinasennuksen jälkeen.

– Uusinnan yhteydessä suunnittelemme tilan valaistuksen nykyistä käyttötarvetta vastaavaksi, mutta niin, että se sopeutuu myös mahdollisiin tuleviin tilan käyttötarpeiden muutoksiin.

Moderni ledivalaistus on monin verroin parempi

Huolellisella suunnittelulla ja oikean tyyppisillä valaisimilla, voidaan saada aikaan merkittävät säästöt myös asennuskustannusten osalta. Laadukkailla valaisimilla huoltokustannukset poistuvat kokonaan ja elinkaarikustannuksetkin pienenevät merkittävästi.

– Oikealla valaisintyypillä ja optiikalla voidaan huomioida tilan käyttötarkoitus, unohtamatta valaisimen ohjausta. Esim. lediputkea ei voida ohjata samalla tavalla automaattisesti kuin teollisuuteen tarkoitettuja lineaarisia ledivalaisimia. Moderneihin ledivalaisimiin on tarjolla lähes rajattomat ohjausmahdollisuudet, joiden kautta tilojen energiansäästöä ja käytettävyyttä voidaan parantaa, Jokitalo kertoo.

Mikäli esim. nykyinen tuotantotila muutettaisiin jossakin vaiheessa varastotilaksi, siellä tarvitaan vain noin kolmasosa tuotantotilan vaatimasta valotehosta. Hyvällä ohjauksella ja laadukkaalla ledivalaistuksella varastotilan sähkönkulutusta saadaan leikattua kolmasosaan tilan käyttötarkoituksen muuttuessa.

Valaisintoimittajan vakavaraisuuteen kannattaa kiinnittää nyt huomiota

Jokitalon mukaan valaisinpuolellakin korostuu nyt kotimaisuuden merkitys, johtuen maailmanpoliittisesta tilanteesta sekä kaikkia aloja vaivanneesta komponenttipulasta.

– Meillä on monia merkittäviä kansallisia ja kansainvälisiä asiakkaita, jotka ovat valinneet meidät valaisintoimittajaksi. Siellä yhtenä aivan ratkaisevana tekijänä ostopäätöksen taustalla on ollut kotimaisuuden lisäksi yrityksemme taloudellinen asema ja vakavaraisuus – eli millä todennäköisyydellä olemme vastaamassa annettuihin pitkiin tuotetakuisiin.

Jokitalo pitää tätä aivan aiheellisena pohdintana, sillä hänen mukaansa viimeisen puolentoista vuoden aikana viisi alan yritystä on joutunut lopettamaan toimintansa konkurssin seurauksena.

– Takuut ovat rauenneet samalla, kun yritykset ovat kaatuneet. Tähän kannattaa asiakkaiden kiinnittää nyt erityistä huomiota ostopäätöstä tehdessä. Ledistys on kohta 12 vuotta Suomessa toiminut valaisintoimittaja, jonka toiminta kasvaa ja asiakassuhteet syvenevät.

Ledistyksen valaistus on kytkettävissä taloteknisiin järjestelmiin

Ledistys on toteuttanut monenlaisia ja -kokoisia liikuntahallikohteita padel-halleista jäähalleihin. Suurilla urheiluareenoilla korvattavia valaisinrunkoja on sadoittain. Valaistussaneerauksen yhteydessä toimitamme usein myös nykyaikaisen valaistuksenohjauksen.

Kohde voidaan toteuttaa esimerkiksi WAGO-lighting management -ohjauksella, joka toimii sitten osana asiakkaan kiinteistöautomaatiojärjestelmää. Meiltä löytyy sopiva integraatio käytännössä kaikkiin kiinteistöautomaatiojärjestelmiin, Jokitalo toteaa.

Urheilutilavalaistuksen lisäksi myös market- ja myymälävalaistus on kasvava trendi. Ledistys on toteuttanut esimerkiksi Kokkolan Minimanin uuden myymälävalaistuksen, joka käsitti kaikkiaan noin 1000 valaisinta.

Tarkat energiainvestoinnin kannattavuuslaskelmat

– On asiakkaita, jotka tiedostavat valaisininvestoinnin tarpeellisuuden, mutta eivät vielä toistaiseksi tee mitään sen edistämiseksi. Tehtävämme on olla yhteydessä heihin ja kertoa investoinnin kannattavuudesta.

Jokitalo kertoo, että Ledistys tarjoaa markkinoiden yhden tarkimmista energiainvestoinnin kannattavuuslaskelmista. Kyseessä on Ledistyksen itsensä kehittämä laskelmapohja.

– Laskemme todellisen takaisinmaksuajan, jossa huomioitu myös investoinnin kirjanpidolliset seikat. Otamme nämä seikat vähän laajemmin huomioon meidän laskelmissa, jolloin yrityksen taloushallintokin voi käyttää laskelmia investointisuosituksen tai -päätöksen tukena.

Energian- ja sähkönkulutusta voidaan Jokitalon mukaan vähentää monella tavalla, mutta jos puhutaan vanhan valaistuksen uusimisesta ledivalaistuksella, se on tällä hetkellä yksi kustannustehokkaimpia energiainvestointeja. Siinä saadaan paras hyöty suhteessa investoinnin kokoon nähden, mutta myös parhaat säästöt.

Leasing-rahoitusmalli tekee investointipäätöksestä entistäkin helpompaa

– Valaisinsaneerauksen hankkiminen leasingilla on tällä hetkellä suosituin rahoitusmuoto. Kyseessä on investointi, joka maksaa itsensä takaisin jopa alle kahdessa vuodessa, joten sille voidaan saada jopa yli 50 % laskennallinen korkotuotto. Jos rahoituksen korko on alhaisempi kuin investoinnin korkotuotto, valaisinsaneeraus kannattaa tehdä rahoituksella. Leasingin etuihin kuuluu sopimuskauden kustannusten ennustettavuus, koska kaikki kulut on tiedossa jo etukäteen, Jokitalo painottaa.

Hiilineutraaliutta ja kotimaista tuotantoa

– Jo pelkkä energiankulutuksen vähentäminen tiputtaa hiilipäästöjä, mutta lisäksi meidän valaisimet kasataan ja testataan suomalaisella työvoimalla. Kaikki valaisinten komponentit tulevat Suomesta, piiri- ja ledikortteja lukuun ottamatta, jotka tulevat Phillipsin tehtaalta Euroopasta, hiilineutraalilla sähköllä tuotettuina, Jokitalo esittelee.

Ledistys Oy on kotimainen valaisinvalmistaja, joka toimittaa valaistusjärjestelmänsä asennettuina ja koko Suomen kattavan sähköurakoitsijaverkostonsa avustamana.

www.ledistys.fi

Instagram | LinkedIn | YouTube | Facebook

[email protected]
[email protected]

Myynti: +358 10 348 1000
Tekninen tuki: +358 10 348 1010
Asiakaspalvelu: +358 10 348 1020

Tavoitat meidät myös WhatsAppilla

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia