LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Materiaalien kierrättämisestä kilpailuetua

Digipalvelut
05.10.2020 | Yrityselämässä tapahtuu
Kuusakoski on suomalainen kierrätysliiketoiminnan edelläkävijä ja kansainvälinen osaaja, jolla on yli sadan vuoden kokemus materiaalien käsittelystä. Yritys kehittää osaamistaan jatkuvasti ja yli 90 % käsitellyistä materiaaleista menee kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Huippuluokan ammattitaito takaa tehokkaan, ympäristöystävällisen ja luotettavan kierrätysratkaisun asiakkaan toimialasta riippumatta.Kuusakoski Oy:llä on markkinoiden vahvin asiakasmielikuva Pohjoismaissa, ja yritysten päätöksentekijät arvottavat sen kierrätysalan markkinajohtajaksi. Yhtiö palauttaa jätemateriaalien arvon keräämällä ja jalostamalla niistä uusia arvokkaita raaka-aineita. Vastuullisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa Kuusakosken toiminnassa.– Olemme keskittyneet myös työturvallisuusasioihin ja ympäristölupamme ovat ajan tasalla. Meiltä vaaditaan ympäristövastuullisuutta ja olemme sen osalta tiukan seurannan alla. Tarjoamme asiakkaillemme hyvää palvelua ammattitaidolla, asiakaspäällikkö Antero Koskinen toteaa.Kuusakoski tarjoaa metalliromun ja rakennusjätemateriaalien vastaanottoa. – Otamme vastaan mm. rautaromun, kuparit, messingit, alumiinit, ruostumattomat teräkset ja akut. Lisäksi meillä on käytöstä poistuvien henkilöautojen vastaanotto. Otamme vastaan myös rakennus- ja kierrätysmateriaaleja. Asiakaskuntaamme kuuluvat sekä teollisuus, romukauppiaat ja purkuyritykset että kuluttajat.Koskinen kertoo, että Kuusakoski toimittaa yritysten tarvitseman keräyskaluston ja huolehtii kerätyn materiaalin kuljetuksista kierrätykseen.eService mahdollistaa sähköisen asioinnin– Kyseessä on järjestelmä, jonka kautta asiakas voi tehdä tilaukset, seurata yrityksen kierrätysmateriaalivirtaa sekä tulostaa kierrätykseen liittyviä tapahtumaraportteja. Järjestelmästä voidaan nähdä kaikki tapahtumat, kuten milloin lava on tyhjennetty ja mitä kyseisellä lavalla on ollut. Järjestelmästä voi nähdä myös kaikki hintatiedot.Koskinen mainitsee, että asiakasyritys voi antaa järjestelmän käyttöoikeuksia haluamilleen tahoille. – Oikeuksia voi antaa vaikkapa yrityksen työntekijöille, jolloin esim. trukkikuskit voivat tehdä tilauksia lavatyhjennysten osalta. Toimitusjohtaja voi puolestaan nähdä ja tarkistaa tehdyn tilauksen eServicen kautta.Mitä metalliraaka-aineille tehdään?– Käsitellyt metalli raaka-aineet menevät Suomessa pääsääntöisesti terästehtaiden tai meidän oman alumiinitehtaamme käyttöön. Osa metallimateriaalista saadusta raaka-aineesta menee kuitenkin vientiin, koska kotimaan kysyntä on kierrätysmateriaalin tuotantoa pienempää, Koskinen toteaa.Kuusakoski tarjoaa yrityksille myös kierrätykseen liittyvää informaatiota. – Olemme kierrätyksen vahva ammattilainen. Oman alumiinitehtaamme ja pitkän kokemuksemme ansiosta meillä on kierrätykseen liittyvää vahvaa näkemystä.Kierrätyksestä materiaalihukan kompensaatiotaKuusakosken Turun toimipiste sijaitsee Orinkedon teollisuusalueella, osoitteessa Ravurinkatu 32. – Meillä on täällä oma kierrätyspiha, jossa keräysmateriaalit ensin prosessoidaan ja viedään edelleen terästehtaisiin tai laivarantaan, josta ne laivataan ulkomaille. Pyrimme jatkuvasti kehittämään sekä palveluitamme että prosessiemme tehokkuutta, josta asiakkaammekin hyötyvät. Pyrimme etsimään jokaiselle asiakkaalle parhaat myyntikanavat sekä parhaan hinnan. Koemme että palvelumme on yhteistyötä asiakkaan kanssa, Koskinen mainitsee.Koskinen antaa esimerkin metallialan yrityksestä, jonka tuotannon sivutuotteena synty merkittävä määrä metalliromua. Kuusakoski noutaa keräyslavalle kasatun raaka-aineen ja asiakkaalle hyvitetään sovittu hinta. – Esimerkiksi jonkin tuotannollisen yrityksen hävikki voi olla jopa 20–25 % metalliraaka-aineesta, josta muodostuu vuositasolla huomattava rahasumma. Kun kerätty romu kierrätetään oikein, ympäristöystävällisesti ja eettisesti, siitä muodostuu asiakkaallemme merkittävää lisäarvoa.Oma tutkimus- ja kehityskeskus LahdessaKuusakoski haluaa olla kompleksisten materiaalien käsittelyn edelläkävijä ja markkina-alueensa markkinajohtaja myös tulevaisuudessa. Yritys tekee omaa kehitystyötä, jolla tähdätään kierrätystoiminnan tehostamiseen. Kuusakoski tekee lisäksi tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa erilaisissa kehityshankkeissa.– Jotta löytäisimme uusia materiaalivirtoja ja pystyisimme erottelemaan arvometallit jätemateriaalista entistä tarkemmin, olemme perustaneet Lahteen oman tutkimus- ja kehityskeskuksen. Sen laboratoriossa tutkimme ja testaamme uusia keinoja erotella materiaaleja toisistaan. Ainutlaatuinen tutkimuskeskuksemme varmistaa sen, että osaamisemme on alan huippua. Tämä vahvistaa olennaisesti kilpailukykyämme yhtenä maailman johtavista kierrätysyhtiöistä, Koskinen toteaa.www.kuusakoski.comArtikkeli on julkaistu Turun seudun Yritysmaailma -lehdessä 3/2020.