OSAO ja ABB tiivistävät yhteistyötään robotiikan ja automaatiotekniikan saralla

OSAO ja ABB järjestivät Tulevaisuuden tuotanto -tapahtuman 22.2.2024.
OSAO ja ABB järjestivät Tulevaisuuden tuotanto -tapahtuman 22.2.2024.
04.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu, Koulutus ja opiskelu

Robotiikka ja automaatiotekniikka parantavat tehokkuutta erilaisissa tuotantoprosesseissa sekä lisäävät työnlaadun tarkkuuta. Sitä kautta myös tuottavuus paranee sekä päästään merkittäviin kustannussäästöihin. Raskaissa teollisuustuotannoissa robotiikan ja automaation avulla saadaan työympäristöä turvallisemmaksi, kun haasteellisia työvaiheita, kuten esimerkiksi hitsausta, voidaan kokonaisvaltaisesti toteuttaa robottien avulla.

Yleisesti voidaan ymmärtää se, että robotiikan ja automaation merkitys kansantalouden kasvumoottorina on merkittävä. Nykypäivän yrityksille ja alan osaajille robotiikan ja automaation innovaatiot antavat monia, uudenlaisia mahdollisuuksia.

Koulutuskuntayhtymä OSAOn, Kaukovainion yksikön kone- ja tuotantotekniikan koulutuspäällikkö Markus Seppänen sanoo, että näiden innovatiivisten tekniikoiden avulla työnkuva muuttuu. Samasta työntekijästä voi tulla automaatiosolun operaattori, ja tämä itsessään voi lisätä työn mielekkyyttä.

Esimerkiksi teollisuudessa on paljon työtehtäviä, joita erilaisilla automaatioilla ja työtekniikoilla voitaisiin tehdä turvallisemmiksi. Raskaat ja vaikeat tuotannon työvaiheet pystytään jatkossa ohjelmoimaan ja toteuttamaan ilman perinteistä käsivoimaa.

OSAOn koneautomaatioasennuksen lehtori Heikki Litendahl nostaa esille myös yhteistyön merkityksen alan kehityksessä.

- Jo vuosia sitten olemme lähteet ABB:n kanssa yhteistyössä kehittämään uusia teknologisia ratkaisuja. Kohderyhmänä ovat teollisuuden toimijat ja laitevalmistajat. Hankekehittämisellä olemme saaneet OSAOlle uutta kalustoa mutta myös tarvittavaa osaamista.

- OSAOn järjestämän RobA-koulutuksen lähtökohtana onkin olla yritysten tukena tuotannon automatisoinnissa, nykyteknologian investoinneissa ja ilmastovastuullisempien tuotantomenetelmien kehittämisessä. Ohjelma on käynnistynyt ensimmäisen kerran viime vuoden syksynä ja sitä toteutetaan osaamisympäristössämme joustavasti, jatkaa Markus Seppänen.

Tehokkaita ratkaisuja tuotantoon

ABB tunnetaan maailman laajuisesti johtavana teknologiayrityksenä, joka toiminnan kulmakivenä on vauhdittaa yhteiskunnan ja teollisuuden muutosta siirryttäessä tuottavampaan ja kestävämpään tulevaisuuteen. ABB nostaa suorituskyvyn uudelle tasolle liittämällä ohjelmistopohjaisia ratkaisuja sähköistykseen, robotiikkaan, automaatioon ja liikkumiseen.

ABB:n Oulun aluemyyntipäällikkö Matti Pellikka ja Helsingin aluemyyntipäällikkö Juha Mainio kertovat nykyteknologian investointien kasvusta ja alan positiivisista näkymistä.

- Mielikuva siitä, että jokin robottilaite on hankala ohjelmoida tai käyttää, on muuttunut. Nykypäivän teknologiset ratkaisut voivat olla käyttäjän kannalta hyvinkin yksinkertaisia ja helposti ohjelmoitavissa, korostaa Matti Pellikka.

- Tällä hetkellä on selkeästi näkyvissä se, että markkinoille on tulossa paljon uusia teknologisia innovaatioita, esimerkiksi mobiilirobotiikkaa teollisuusympäristöihin. Tekoälyn mukanaan tuomat mahdollisuudet liittyvät muun muassa konenäköön ja poimintaan, erilaiseen kappaleen käsittelyyn sekä tunnistamiseen.

- Robotiikka on kuitenkin hyvin laajaosainen alue, ja me emme ole keskittyneet pelkästään konepajateknologian kehittämiseen. Meidän laitteitamme voi olla esimerkiksi sairaaloissa, lääketehtaissa, sellu- ja paperitehtaissa, elektroniikan kokoonpanolinjoilla sekä elintarviketehtaissa. Mitä tarvitsemme ennen kaikkea, on paikallista kumppanuutta ja tekemistä erilaisissa sovelluskohteissa, toteavat Pellikka ja Mainio.

Tulevaisuuden tuotanto -tapahtuma veti yleisöä

OSAO ja ABB järjestivät Tulevaisuuden tuotanto -tapahtuman 22.2.2024. Tulevaisuuden tuotanto -tapahtumassa kuultiin ja nähtiin, millaisia mahdollisuuksia robotiikan ja automaation innovaatiot antavat yrityksille ja alan osaajille.

- Ohjelmassa oli muun muassa asiantuntijaluentoja, joissa kuultiin robotiikan uusimmista trendeistä, kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Tapahtumassa oli myös mahdollisuus tutustua laajasti robotiikan ja hyvinvointiteknologian tuotteisiin eri valmistajien esittelypisteillä, kertoo lopuksi Markus Seppänen.

Lisätietoa:
Markus Seppänen, koulutuspäällikkö, kone- ja tuotantotekniikka, puh. 050 4280752, [email protected]
Heikki Litendahl, koneautomaatioasennus, lehtori, kone- ja tuotantotekniikka, puh. 050 3174686, [email protected]

www.osao.fi

Instagram | Snapchat | YouTube | Facebook | LinkedIn | X

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia