Pyydä tarjous

Pirkanmaan ja Keski-Suomen yritysten odotukset verrattain optimistisia

Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves
Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen. Kuva: Matias Ulfves
26.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa ollaan kohtalaisen hyvissä tunnelmissa. Tiedot käyvät ilmi kauppakamariryhmän kevään aikana tekemistä kyselyistä.

Pirkanmaalaisten yritysten talousodotukset ovat edelleen verrattain optimistiset, vaikka odotukset ovat hieman heikentyneet verrattuna tilanteeseen vuosi sitten. Tilauskirjat näyttävät hyviltä, mutta investointiaikeiden lasku huolestuttaa. Keskisuomalaisten yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli hieman optimistisia enemmän.

Kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä 44 prosenttia kertoi liikevaihtonsa olevan suurempi kuin vuosi sitten. Kolmannes vastaajista uskoi kehityksen jatkuvan hyvänä kuuden seuraavan kuukauden aikana. Liikevaihdon heikkenemistä ennakoi 20 prosenttia vastaajista.

Tampereen kauppakamarin johtaja Markus Sjölund kommentoi barometrin tuoreita tuloksia Tampereen kauppakamarin kevätkokouksesta laaditussa tiedotteessa:

– Toimialakohtaisista eroista huolimatta Pirkanmaalla ollaan vielä kokonaisuutena hyvissä tunnelmissa. Teollisuuden odotukset ovat vielä myönteiset, mutta investointiaikeiden laskusta täytyy hiukan huolestua. Kohonneet kustannukset ja epävarma tulevaisuudennäkymä ovat saaneet toimijat harkitsemaan investointien ajankohtaa. Nyt olisi hyvä paikka myös hallitusneuvotteluissa tehdä ratkaisuja, joilla luodaan uskoa Suomeen investointiympäristönä.

– Keskisuomalaisten yritysten odotuksissa on tapahtunut paranemista. Tuoreimmassa kyselyssä kannattavuuden heikkenemistä odotti 29 prosenttia keskisuomalaisista vastaajista, kun vielä joulukuussa kannattavuuden heikkenemistä odottaneiden osuus oli jopa 53 prosenttia, kommentoi Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen alueen tiedotteessa.

– Tilanne ei ole yrityksissä kannattavuudenkaan suhteen huikea, mutta se on kohentunut selvästi. Erityisen huonona tilannetta ei voi pitää etenkään siksi, että olemme todennäköisesti lähellä suhdanteen pohjaa, arvioi puolestaan Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Optimistisimpia palvelualoilla ja teollisuudessa

Yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli edelleen optimistisia enemmän. Tuoreimmassa valtakunnallisessa kauppakamarikyselyssä pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi tilannetta kuvasi nyt 33,6 prosenttia, kun vastaava osuus oli joulukuussa lähes 40 prosenttia.

Optimistisimpia oltiin kyselyn mukaan palvelualoilla ja teollisuudessa, vaikka kuluttajien supistunut ostovoima on latistanut palvelualojen tunnelmia viime joulukuusta.

Synkin tunnelma on edelleen rakennusalalla, jossa yli 60 prosenttia vastaajista luonnehtii vallitsevaa tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi.

Heikkenevä suhdanne ei ole synkistänyt työllisyysodotuksia

Kauppakamarien talouskyselystä selviää, että pitkään jatkunut suhdanteen heikkeneminen ei ole odotuksista huolimatta synkentänyt yritysten työllisyysodotuksia. Yli 28 prosenttia ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärän supistumista odotti selvästi pienempi osuus, esimerkiksi keskisuomalaisista vastaajista henkilömäärän supistumista odotti 10 prosenttia.

Vaikka tuotantokustannusten kallistumisen takia myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana on nostamassa jonkin verran tai merkittävästi 67 prosenttia yrityksistä, on merkittävästi hintojensa nostoa suunnittelevien osuus alentunut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä joulukuusta. Ei lainkaan hintojen nostoa suunnittelevien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä, 28 prosenttiin.

– Vaikka hintapaineita esiintyy edelleen, on tilanne helpottamassa. Aiempaa harvemmassa yrityksessä arvioidaan raaka-aineiden hintojen tai toimitusvaikeuksien rajoittavan omaa toimintaa. Myyntihintojen nostoa suunnitellaan edelleen yleisesti, mutta ei dramaattisin harppauksin, vaan pienin askelin, Appelqvist sanoo.

– On myönteistä, että työllisyysodotukset vaikuttavat pysyvän hyvänä Keski-Suomessa. Yli neljäsosa keskisuomalaisista yrityksistä ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana, sanoi Hiltunen.

Tekstilähde: Tampereen ja Keski-Suomen kauppakamari