Pyydä tarjous

RIVERIA kouluttaa ja kehittää infrarakentamisen osaajia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Riveria panostaa yritysyhteistyöhön. Esimerkiksi Endominesin ja Suomen Gps Mittauksen kanssa tehty yhteistyö on ollut hedelmällistä. Alalla on laajat yhteistyöverkostot ympäri Suomen.
Riveria panostaa yritysyhteistyöhön. Esimerkiksi Endominesin ja Suomen Gps Mittauksen kanssa tehty yhteistyö on ollut hedelmällistä. Alalla on laajat yhteistyöverkostot ympäri Suomen.
10.06.2022 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen, Koulutus ja opiskelu

Ajan hermolla yhdessä yritysten kanssa Riveria on kouluttanut infrarakentamisen osaajia jo vuosia.

- Koulutus on muuttunut voimakkaasti, eikä oppilaitoksessa ole jääty odottelemaan uusia muutoksia, vaan toimintaa kehitetään aktiivisesti yhteistyössä alan yritysten kanssa vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Opiskelijoiden yrityksissä suorittamat työssäoppimisjaksot ovat yrityksille rekrytointimahdollisuus, mikä yrityksissä onkin kiitettävästi pantu merkille. Motivoituneesta opiskelijasta voi saada hyvän työntekijän, kertoo Riverian kaivos-, maarakennus-, ja infrarakentamisen alojen koulutuspäällikkö Aki Hankilanoja.

Yhteistyötä INFRA Pohjois-Karjalan kanssa

Hyvänä esimerkkinä koulutusyhteistyöstä on se, että Riveria ja INFRA Pohjois-Karjala ry solmivat kumppanuussopimuksen tammikuussa 2021. INFRA ry on maa- ja vesirakennusalan yritysten toimiala- ja työnantajajärjestö, jolla Pohjois-Karjalassa on noin 45 jäsenyritystä. Kumppanuuden avulla voidaan lähteä rakentamaan alan vetovoimaa ja lisäämään hakijoiden määrää alalle.

- Kumppanuudessa sovittiin muun muassa alan vetovoiman kehittämisestä, kortti- ja pätevyyskoulutuksien tarjoamisesta, yhteisten oppimisympäristöjen toteuttamisesta sekä yhteisten tapahtumien toteuttamisesta alalla, mainitsee Hankilanoja.

Oppisopimuskoulutus merkittävässä asemassa

Käsitys Riveriasta vain peruskoulusta päässeiden pohjoiskarjalaisten nuorten kouluttajana on vanhentunut. Esimerkiksi infrarakentamisen alojen opiskelijasta yli puolet on työikäistä aikuisväestöä.

- Yrityksissä on selkeä tarve osaavalle työvoimalle, emmekä pysty täyttämään yritysten tarpeita pelkästään alalle tulevilla nuorilla, vaikka alan veto voima on yksi Riverian parhaista. Muuttuvat ja kehittyvät työmenetelmät, koneet ja laitteet edellyttävät myös työntekijöiden kouluttamista työn ohella. Tässä keskeisenä työkalunamme on oppisopimuskoulutus, jonka uusimuotoinen toteutustapa palvelee erityisen hyvin osaamisen kehittämistä yritysten, yrittäjien, alanvaihtajien tai kenen vain tarpeissa, sanoo Hankilanoja.

Oppisopimus on määräaikainen sopimus työsopimuksen oheen, jossa työnantaja antaa luvan kouluttaa työntekijää työn ohessa. Koulutettava voi olla uusi rekrytoitava henkilö, jolloin koulu tukee yritystä mm. perehdyttämisessä tai hän voi olla jo työssä oleva työnteki0jä, jolle koulutuksen avulla hankitaan lisää osaamista työn tueksi. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna (lähi- ja etäopetus, työelämässä oppiminen) ja se räätälöidään aina tapauskohtaisesti.

- Oppisopimuksella voi hankkia ensimmäisen tutkinnon tai vaikka syventää jo hankittua osaamista ammatti- tai erikoisammattitutkinnolla. Tutkinnon tai sen osia voi suorittaa jopa useammassa yrityksessä.

- On yleistä, että valmistuttuaan opiskelija työllistyy yritykseen, jossa on ollut työssäoppimassa. Opiskelijat ovat yrityksissä erittäin kysyttyjä, jatkaa Hankilanoja.

Maanmittausalan perustutkintoon jatkuva haku

Aki Hankilanoja tuo esiin myös Riverian vahvaa kaivos- ja maarakennusalaa tukevan maanmittausalan, joka kuuluu myös opetustarjontaan. Maanmittausalan perustutkintoon ja ammattitutkintoon haetaan jatkuvan haun kautta. Tutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella. Riveria onkin alan osaaja tarpeen paikkaamiseen, panostanut voimakkaasti investoimalla alan uusin, nykyaikaisin laitteisiin sekä oppimisympäristöihin.

- Tutkinnosta valmistuu kartoittajan monipuoliseen ammattiin, joka vaatii hyvää hahmottamiskykyä ja matemaattista ajattelua. Maanmittauslaskenta perustuu trigonometriaan. Maanmittausalan osaaja työllistyy niin infra-, rakennus- ja maanmittausalalle, monipuolisiin mittaus ja kartoitus tehtäviin.

- Opintojen aikana opiskelijalle tulevat tutuksi muun muassa perusmittaukset ja mittaustyöt, kartasto- ja paikkatietotyöt, inframittaukset, sekä maaperä- ja ympäristötutkimukset. Maastossa mitataan alueita takymetreilla ja satelliittipaikantimilla. Uudempaa kartoitustekniikkaa edustavat muun muassa laserkeilaimet ja fotogrammetrisia menetelmiä hyödyntävät dronet, summaa Perttu Haimilahti.

- Lisätietoa tästä koulutuksesta antaa opettaja Perttu Haimilahti, puhelin 050 477 7338, [email protected]

www.riveria.fi

Muita uutisia