Pyydä tarjous

Savon Voiman Joensuun voimalaitokselle tukea lämpöpumppu- ja kaukolämpöakkuinvestointiin

Digipalvelut
16.02.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt noin 4 miljoonan euron tuen Savon Voiman hankkeeseen, joka mahdollistaa voimalaitoksen ja jokiveden hukkalämpöjen hyödyntämisen Joensuun kaukolämpöverkossa. Hukkalämpöjen hyödyntäminen edistää polttoon perustumattomien tuotantomuotojen käyttöä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä arviolta 3 460 tonnia vuodessa. Hanke on jatkumoa Savon Voiman Joensuun voimalaitoksen kehittämiselle ja tärkeä osa Savon Voiman tavoitteesta kohti hiilineutraalia energiantuotantoa.

Investointi kohdistuu Savon Voiman Joensuun CHP-voimalaitoksen yhteyteen sijoittuvaan lämpövarastoon ja lämpöpumppulaitokseen. Investointi mahdollistaa voimalaitoksen hukkalämmön hyödyntämisen Joensuun kaukolämpöverkostossa talvisaikaan ja Iiksenjoen jokiveden lämmön hyödyntämisen kesäaikaan. Tuki on osa Työ- ja elinkeinoministeriön hanketukea, jota myönnettiin 14:lle Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman mukaiselle puhtaan energian hankkeelle. Hankkeet rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Hanke mahdollistaa lämpöpumppulaitoksen liittämisen eri lämmönlähteisiin sekä joustavuuden voimalaitoksen ja lämpöpumppulaitoksen tuotantoon erilaisissa sähkö- ja lämpömarkkinatilanteissa. Hankkeen mahdollistama hukkalämmön hyödyntäminen vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 3 460 tonnia vuodessa ja sen rakentamisaikainen työllisyysvaikutus olisi 50 henkilötyövuotta.

– Tämä hanke on osa Joensuun voimalaitoksen kokonaisvaltaista kehitystyötä, jota olemme viime vuodet tehneet. Hankkeen myötä monipuolistamme Joensuun lämmöntuotantoa ja edistämme polttoon perustumattomia tuotantomuotoja. Hankkeella varaudutaan osaltaan myös biohiilituotannon sekä mahdollisen vedyn tuotannon hukkalämpöjen tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen hyödyntämiseen. Edistämme myös tavoitettamme olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, kertoo Savon Voiman tekninen päällikkö Timo Partanen.

Savon Voima on investoinut ja kehittänyt Joensuun toimintaa viime vuosina voimakkaasti. Joensuun voimalaitokselle on tehty biokonversio, jossa laitteistoa on uusittu biopolttoon sopivaksi. Lisäksi voimalaitosalueelle on rakentumassa moderni energiayhteisö, johon kuuluvat muun muassa rakenteilla oleva biohiilitehdas sekä suunnitteluvaiheessa oleva P2X Solutionin vihreän vedyn laitos.

Muita uutisia