Pyydä tarjous

TE-palveluista monenlaista apua yritysten kansainväliseen rekrytointiin

Pohjois-Karjalan TE-palveluiden asiantuntijat (EURES ja kansainvälinen työnvälitys) Taru Asikainen ja Jukka Litja.
Pohjois-Karjalan TE-palveluiden asiantuntijat (EURES ja kansainvälinen työnvälitys) Taru Asikainen ja Jukka Litja.
14.12.2022 | Yrityselämässä tapahtuu

– EURES-palvelu on yrityksille hyvä väylä hankkia ammattitaitoista työvoimaa. Se on maksuton julkinen palvelu, muistuttavat Pohjois-Karjalan TE-palveluiden asiantuntijat Taru Asikainen ja Jukka Litja.

EURES on työllisyyspalveluiden eurooppalainen yhteistyöverkosto ja palvelu, jonka avulla työnantajat ja työntekijät kohtaavat koko Euroopan alueella.

EURES-portaalissa voi ilmoittaa avoimista työpaikoista sekä selata työnhakijoiden ansioluetteloita. Portaalissa on kuukausittain yli puoli miljoonaa kävijää. Avoinna olevia paikkoja on lähes neljä miljoonaa. EURES välittää vuosittain 50 000 työntekijää maasta toiseen. Lisäksi EURES-verkostossa on työnantajien ja -hakijoiden käytettävissä yli tuhat asiantuntijaa kautta Euroopan.

EURES-alue kattaa EU-maiden lisäksi Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin. EURES-verkosto käsittää siihen kuuluvien maiden julkisten työnvälityspalveluiden lisäksi yksityisiä työnvälitysalan toimijoita kaikissa maissa.

Valmiudet kuntoon

Taru Asikainen ja Jukka Litja muistuttavat, että ennen työntekijöiden hakemista ulkomailta työnantajan olisi syytä valmistautua vastaanottamaan kansainvälistä työvoimaa.

– Onko yrityksessä kielitaitoisia henkilöitä, jotka voivat kommunikoida ulkomaalaisten työntekijöiden kanssa ja hoitaa perehdytyksen? Yrityksen henkilöstöä kannattaa informoida asiasta hyvissä ajoin.

– Kansainväliseen rekrytointiin liittyy paljon käytännön asioita, kuten työntekijöiden asuminen ja mahdollisesti mukana tulevan perheen järjestelyt. EURES-alueelta tulevilla on sikäli helpompaa, että oleskelulupaa ei tarvita. EURES-alueen ulkopuolelta tuleville tarvitaan enemmän aikaa asioiden suunnitteluun ja käsittelyyn.

– Nämä ovat juuri sellaisia asioita, joissa me paikallisina EURES-asiantuntijoina voimme auttaa ja antaa tietoa, Asikainen ja Litja toteavat.

Ilmoitus laaditaan yhdessä

Yleisin kieli EURES-työpaikkailmoituksissa on englanti. Ilmoituksessa on hyvä kertoa työn sisällön ja toimenkuvan lisäksi muutakin työympäristöön liittyvää, kuten esim. missä päin Suomea työpaikka sijaitsee.

– Hyvä ilmoitus on lukijalle monipuolisesti informatiivinen. Autamme työnantajaa ilmoitustekstin laatimisessa, Taru Asikainen sanoo.

Ilmoituksen jättäminen EURES-järjestelmään käy helposti, kun avaa työpaikan TE-palveluiden kautta.

– Avataan paikka sähköisesti ja ilmoitetaan siinä kiinnostus ulkomaista työvoimaa kohtaan. Kotimaisen Työmarkkinatorin lisäksi paikka avautuu myös EURES-järjestelmään, kuvailee Jukka Litja.

Hakuilmoitus on mahdollista kohdistaa johonkin tiettyyn maahan tai tiettyihin maihin. Tällöin astuvat kuvaan mukaan kyseisten maiden EURES-asiantuntijat. He voivat markkinoida työpaikkaa omien kanaviensa kautta.

– Myös kansainvälisessä rekrytoinnissa erinomainen lisä hakuilmoitukseen on linkki TE-liven lähetykseen tai tallenteeseen, jos lähetys on englanninkielinen. TE-liveä kannattaa hyödyntää, Litja ja Asikainen vinkkaavat.

TE-live tuottaa verkkoon livelähetyksiä, joissa työnantajat esittelevät työpaikkoja ja vastaavat tarvittaessa työnhakijoiden kysymyksiin. Tallenteet lähetyksistä jäävät katsottaviksi TE-liven sivuille.

Yli miljoona CV:tä

Työnantaja voi selata EURESista sinne kirjautuneita työnhakijoita laittamatta itse työpaikkaa hakuun. Tällä hetkellä palvelussa on yli miljoona CV:tä. Jukka Litja kertoo, että edustettuina on aloja ja ammatteja laidasta laitaan.

– Jos löytää sopivan hakijan, häneen voi ottaa yhteyttä. Jos henkilö vaikuttaa sopivalta, hänen kanssaan voi ryhtyä neuvottelemaan työpaikasta lähemmin.

Rekrytointitilaisuudet paikan päällä tai virtuaalisesti

Työnantaja voi osallistua EURES-verkoston järjestämiin rekrytointitilaisuuksiin sopivassa kohdemaassa Euroopassa. Työnantaja voi osallistua myös virtuaalisiin rekrytointitapahtumiin.

– Nämä European Job Days -tapahtumat ovat suosittuja, Taru Asikainen mainitsee.

– Kukin European Job Days -tapahtuma on avoinna palvelussa reilun kuukauden, ja varsinaisena tapahtumapäivänä työnantaja voi olla esittäytymässä omalla ständillään ja kertomassa työmahdollisuuksista – myös virtuaalisissa tapahtumissa.

– Korona-aikana on keskitytty virtuaalisiin tapahtumiin, mutta vähitellen Euroopassa aletaan jälleen järjestää rekrytointimessuja paikan päällä. Tapahtumaan voi työnantaja lähteä itse tai antaa työpaikan esittelytehtävän EURES-asiantuntijalle. Olemme käyneet esittelemässä pohjoiskarjalaisia työpaikkoja ja täkäläistä elämää eri Euroopan maissa, Asikainen kertoo.

EURES-asiantuntijat auttavat yritystä järjestämään tarvittaessa myös yksittäisiä rekrytointitilaisuuksia valitussa kohdemaassa yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa – erityisesti, jos yrityksellä on tarve rekrytoida useampia työntekijöitä.

Rahallista tukea Targeted Mobility Schemes -liikkuvuushankkeesta

Targeted Mobility Schemes -hankkeella (TMS) helpotetaan taloudellisen tuen avulla osaajien rekrytointia toisesta EU-maasta, Norjasta tai Islannista.

Tukea voivat saada sekä PK-yritykset että työnhakijat. Yritykselle tuki myönnetään työntekijän perehdyttämisestä ja uuteen maahan sopeutumisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuen suuruus määräytyy työhön tulevalle tarjotun tukipaketin sekä työskentelymaan perusteella. Tuen suuruusluokka on n. 810–2 000 €/työntekijä.

Työnhakija puolestaan voi hakea tukea työhaastattelumatkaan ja asettautumiseen sekä kielikurssiin ja tutkinnon tunnustamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Tuen määrä on n. 1 200 €.

Työpaikkasuomi-kielikoulutus

Työpaikkasuomi-yhteishankintakoulutus on yrityskohtaisesti räätälöitävä kielikoulutus, jolla kehitetään yrityksen kansainvälisten työntekijöiden suomen kielen taitoa. Koulutuksen tavoitteena on tukea työntekijän ammatillista osaamista, työssä tarvittavan ammatillisen sanaston oppimista ja integroitumista työyhteisöön.

– Työpaikkasuomi-koulutus ei riipu siitä, mistä maasta tai maista työntekijät tulevat. Koulutus voidaan toteuttaa siinä vaiheessa, kun henkilöt on jo palkattu. Kustannus työnantajalle jää suhteellisen pieneksi, Jukka Litja kertoo.

Työnantajan osuus on 30–50 % hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta yrityksen koosta sekä taseesta tai liikevaihdosta riippuen.

Imago kirkkaammaksi

TE-palvelut tarjoaa yrityksille IMAGO-valmennuksia. Maksuton IMAGO-valmennus on suunnattu PK-yrityksille, jotka haluavat kehittää työnantajakuvaansa, rekrytointiosaamistaan ja monimuotoisuutta tukevia johtamistaitoja.

– IMAGO-valmennukset ovat olleet todella kysyttyjä. Ne jatkuvat vuonna 2023, Taru Asikainen kertoo.

Work in Finland -neuvonta auttaa

Työnantajia palvelee myös kansainvälisen rekrytoinnin neuvontapalvelu Work in Finland. Se tarjoaa työnantajille yleistason neuvontaa kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheisiin. Work in Finland -neuvontapalvelu toimii puhelin- ja sähköpostineuvontana.

– Lisäksi yhteyttä voi ottaa meihin paikallisiin EURES-asiantuntijoihin. Autamme yrityksiä kaikissa kansainvälisen rekrytoinnin kysymyksissä. Kansainvälinen rekrytointi saattaa kuulostaa hankalalta, mutta yleensä kuvio selkiytyy ja hakuilmoitus lähtee EURES-palveluun, kun käymme työnantajan kanssa asioita läpi, Taru Asikainen ja Jukka Litja rohkaisevat.


Asiantuntijat, EURES ja kansainvälinen työnvälitys:

Taru Asikainen, [email protected], +358 295 043 031

Jukka Litja, [email protected], +358 295 043 093


Lisätietoja:

tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/rekrytointi/tyontekijan-loytaminen-ulkomailta

eures.ec.europa.eu

europeanjobdays.eu

Work in Finland -työnantajaneuvontapalvelu

+358 2950 16770 (pvm/mpm), ma–pe klo 9–15

[email protected]

Muita uutisia