LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Turvallisuus on hyvä sijoitus

Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Autere
Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Autere
27.09.2021 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Rakenteellinen palontorjunta ja muut onnettomuuksia ennalta ehkäisevät järjestelyt luovat perustan henkilöturvallisuudelle. Samalla minimoidaan omaisuusvahingot ja mahdollistetaan tehokkaat sammutus- ja pelastustoimenpiteet. Palokatkot ovat tärkeä osa rakenteellista palo-osastointia.

Rakennusten ja rakennelmien paloturvallisuus koostuu useista osatekijöistä, kuten paloteknisesti osastoivista rakenteista, turvallisista materiaaleista ja tekniikoista sekä sammutus- ja pelastustyötä helpottavista järjestelyistä. Rakentamiseen liittyy nyt ja tulevaisuudessa yhä monitahoisempia riskitekijöitä. Osastoivia ja muita rakenteita joudutaan lävistämään teknisten järjestelyiden johdosta, kun rakennetaan uutta ja korjataan vanhaa. Läpiviennit ja liitoskohdat ovat usein hankalissa paikoissa, jopa tarkastusten ulottumattomissa. Näiden rakenteiden suunnittelu ja toteuttaminen edellyttää erityistä osaamista.

Tämän osa-alueen turvallisuuden takaamiseksi toimii Suomen Palokatkoyhdistys ry. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on mahdollisimman kattavasti ja puolueettomasti eettisiä arvoja noudattaen toimia yhteistyötahona viranomaisiin, yhteisöihin ja alalla toimiviin yrityksiin. Yhdistys osaltaan kehittää paloturvallisuutta erityisesti korostamalla palokatkojen ja saumausten merkitystä teknisissä läpivienneissä sekä rakenteiden liitoksissa. Hyväksytyillä ja laadukkailla komponenteilla, materiaaleilla, asennuksilla ja suunnitelmilla estetään savukaasujen, muiden haitallisten aineiden ja tulen sekä kuumuuden leviäminen rakennuksissa ja annetaan aikaa pelastautumiselle sekä pelastamiselle.

Säästämällä satasia voit menettää miljoonia

- Palokatkot ovat yksi osa rakenteellista palo-osastointia. Palokatkojen tarkoitus on estää muun muassa tulen ja savun eteneminen rakennuksissa palo-osastosta toiseen. Oikein tiivistetyt läpiviennit antavat ihmisille aikaa pelastautua, paloviranomaisille aikaa valmistella ja aloittaa sammutus- ja muut pelastustyöt sekä suojata rakennuksissa olevaa omaisuutta. Pelkästään sammutusveden kulkeutuminen esimerkiksi herkkiin elektronisiin laitteisiin saattaa aiheuttaa miljoonavahingot. Teollisuudessa pelkkä tuotannon keskeytyskin voi aiheuttaa suuret taloudelliset menetykset, Suomen Palokatkoyhdistys ry:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Autere korostaa.

Palokatkojen kunnosta vastaa kiinteistön omistaja

Esimerkiksi perusparannusten yhteydessä, rakenteita avatessa on helppo varmistua rakenteiden tiiveydestä. Kaikki asunnosta pois johtavat aukot on tiivistettävä. Kaikki asuntojen välillä tehdyt tiivistykset parantavat asumisturvallisuutta ja myös mukavuutta, on kyseessä palo-osaston raja tai ei. Kaikki läpiviennit voidaan toteuttaa palokatkotuotteilla, koska niiden testausjärjestelmään kuuluu myös äänitestit.

Palokatkosuunnitelmassa tulee huomioida kohdekohtaiset ominaisuudet

Varsinkin saneerauskohteissa joudutaan usein tilanteeseen, jossa kohteessa olevat rakenteet eivät vastaa palokatkojen testeissä käytettyjä rakenteita (ETA-testausjärjestelmä). Näissä kohteissa suunnittelijoilta vaaditaankin syvempää tietämystä eri tuoteperheiden ratkaisuista ja soveltuvuudesta vanhoihin rakenteisiin. Usein suunnittelijan avuksi tarvitaan myös kohdekohtainen hyväksyntä ja lausunto tuotteiden soveltuvuudesta kohteen rakenteisiin ja niistä läpikulkeviin tekniikkoihin. Palokatkosuunnittelijan työ on monipuolista monen asian yhteensovittamista ulkopuolelta annettujen tietojen perusteella.