Varsinais-Suomessa odotetaan elinkeinoelämälle tärkeiden tieyhteyksien rahoitusta

Facebook
02.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Varsinais-Suomessa on useita elinkeinoelämälle tärkeitä liikennehankkeita odottamassa valtion investointirahoitusta. Päätöksiä odotetaan huhtikuussa hallituksen kehysriihestä.

– Meillä on tarpeellisia maantiehankkeita jonossa useita. Kiireellisintä on saada liikkeelle Turun kehätien seuraava vaihe Raision keskustassa. Raisio on satamaliikenteen solmukohta. Siellä kulkee paljon rekkoja, Turun kaupunkiseudun liikennettä ja valtateiden välistä liikennettä, Varsinais-Suomen liiton vt. edunvalvontajohtaja Malla Rannikko-Laine sanoo.

– Epävarmassa suhdannetilanteessa julkiset rakennushankkeet ovat elintärkeitä, jotta myös yksityisen sektorin luottamus investointeihin lisääntyisi. E18-hankkeen rahoituspäätös laukaisisi välittömästi esimerkiksi Raision keskustan asemakaavoittamisen ja merkittävän täydennysrakentamisen. Tämä kumuloisi vaikuttavuutta myös vaikeasta suhdannetilanteesta kärsivälle rakennustoimialalle, painottaa Turun kauppakamarin vaikuttamispäällikkö Krista Ahonen.

Kehätien hanke Raision keskustassa ja tämän jälkeen Raision ja Naantalin välillä on mahdollista toteuttaa EU:n asettamaan takarajaan, vuosikymmenen loppuun mennessä, jos investoinnista päätetään tänä keväänä. Maakunnalle tärkeisiin elinkeinoelämän yhteyksiin kuuluvat myös valtatien 8 Laitilan kohdan sujuvoittaminen ja valtatien 9 leveäkaistatien muuttaminen nelikaistaiseksi. Lisäksi Kaarinan läntinen ohitustie täydentää jo käynnissä olevaa saaristoyhteyden parantamista, Paraisten väylää, josta käynnissä ovat jo ovat Kirjalansalmen ja Hessundinsalmen siltojen uusiminen.

– Syksyn budjettiriihessä tehtiin sekä Turun kehätietä että Kaarinan läntistä ohikulkutietä kiirehtivät kirjaukset, joten näillä kahdella hankkeella on poliittisesti otollisin aika edetä, Rannikko-Laine lisää. Elinkeinoelämän näkökulmasta maantiehankkeiden lisäksi raideliikenteen kehittäminen on edellytys maakunnan saavutettavuuden parantamiselle.

– Vähäpäästöinen raideliikenne edistää elinkeinoelämän rahtikuljetusten sujuvuutta, huoltovarmuutta sekä eri liikennevälineiden integraatiota mahdollistaen mm. vihreiden matkaketjujen syntymistä. Alueen yrityksille kaikkien eri liikennevälineiden kehittäminen on tärkeää ja lisää mm. työvoiman liikkumismahdollisuuksia, muistuttaa Ahonen.   

– Valtiolta tarvitaan Länsiradan pääomituksen lisäksi panostusta taajama- ja lähijunaliikenteen käynnistämiseen. Tällaisia ovat Etelä-Suomen ostoliikennesopimuksen laajentaminen ja Turun ja Uudenkaupungin välisen radan perusparantaminen, Rannikko-Laine korostaa.

Nopeimmin liikennöinti olisi käynnistettävissä kaukoliikenteen pysähdyksillä Turun ja Tampereen välillä tai Helsingin ja Turun välisten kaukojunien ulottamisella Raision kautta Naantaliin.

Ministeriöt jättivät omat ehdotuksensa valtiovarainministeriöön valtiontalouden kehyspäätöksen valmisteluun 18. tammikuuta. Hallituksen kehysneuvottelu käydään 15.–16. huhtikuuta 2024.

Teksti- ja kuvalähde: Turun kauppakamari

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia