Pyydä tarjous

Yhteistuumin liperiläisten yritysten parhaaksi

Lauri Jänis, Jaana Karppanen, Nelli Ikonen ja Teija Väisänen valmistumaisillaan olevan uuden yritystalon portailla Ylämyllyllä.
Lauri Jänis, Jaana Karppanen, Nelli Ikonen ja Teija Väisänen valmistumaisillaan olevan uuden yritystalon portailla Ylämyllyllä.
21.11.2021 | Yrityselämässä tapahtuu

Liperin kunnan elinkeinoelämää kehittävä Lipertek Oy ja kunnan työllisyyspalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä. Lipertekin yritysneuvojan Jaana Karppasen mukaan kunnassa tehdään ennakkoluulottomasti töitä yritysten rekrytointien tukemiseksi ja työnhakijoiden työllistämiseksi.

– Tärkeässä roolissa Lipertekin ja työllisyyspalveluiden yhteistyössä on YTYÄ! – Yhteistyöllä tuloksiin -hanke.

Yksilöllisesti YTYÄ!

YTYÄ! on Liperin, Kontiolahden ja Polvijärven kuntien sekä Outokummun kaupungin yhteinen ESR-rahoitteinen työllisyyshanke, jota Liperin kunta hallinnoi. Työnhakijat saavat yksilöllisesti tarpeitaan vastaavia työttömyyttä ehkäiseviä, työllisyyttä ja työkykyä ylläpitäviä sekä työllisyyttä ja kouluttautumista edistäviä palveluja. Kohtaanto-ongelmaan vastaamiseksi hanke kokeilee työnantajien kanssa uusia ratkaisuja, joiden taustalla ovat yritysten arjesta nousevat tarpeet. Hanke toimii 2020–2023.

YTYÄ!-hanke on toistaiseksi tehnyt koko hankealueella yhteistyötä 112 yrityksen kanssa, joista liperiläisiä 44. Hanke pyrkii tavoittamaan 200 yritystä. Toiminta-aikaa on vielä 1,5 vuotta jäljellä, joten tavoite täyttynee. Liperissä YTYÄ!-hanke toimii muiden työllisyyspalveluiden ohella Duunitalo Linkissä (Ylämyllyntie 62 B eli entinen Osuuspankin talo).

– Sapluuna kaikissa kunnissa on samankaltainen: yhteistyö elinkeinopalveluiden kanssa. Jokaisella kunnalla on kuitenkin omannäköisensä toimintamalli, kertoo hankkeen työhönvalmentaja Teija Väisänen.

– Kuntien välinen yhteistyö työnhakijoiden työllistämisessä on tehostunut ja avartunut. Toimintaan on tullut suunnitelmallisuutta ja näkyvyyttä. Liperi on mukana työllisyyden kuntakokeilussa, joka sekin on väylä uusien, pysyvien toimintatapojen luomiseen, mainitsee puolestaan työhönvalmentaja Nelli Ikonen.

Monipuolista ja tuloksekasta yhteistyötä

Liperin kunnan työllisyyspalvelut ovat auttaneet työnantajia työllistämisen tukien hakemisessa ja työpaikkailmoitusten laatimisessa.

– Työnantajille olemme etsineet potentiaalisia työnhakijoita. Olemme toimineet linkkinä työnantajien, työnhakijoiden ja verkostojen välillä, Väisänen ja Ikonen kertovat.

Työhönvalmentajat ovat jalkautuneet yrityskäynneille Lipertekin yritysneuvojan ja TE-palveluiden yritysasiantuntijan kanssa. Työllisyyspalveluissa tiedetään eri toimijoiden tarjoamat palvelut – myös työnantajille – ja pystytään opastamaan oikean auttajan pakeille.

Varhainen kontakti kannattaa

Teija Väisäsen ja Nelli Ikosen mukaan työllisyyspalveluiden ja elinkeinotoimijoiden yhteistyö on ollut toimivaa.

– Yrittäjät tietävät jo ottaa meihin yhteyttä, jos heillä on työllistämistarpeita. Saamme myös etukäteen ns. hiljaista tietoa haettaviksi tulossa olevista työpaikoista, jolloin pääsemme varhaisessa vaiheessa keskustelemaan työnhakijoiden kanssa.

– Pyrimme toimimaan työllisyys- ja yrittäjyysasioissa ennakoivalla otteella, ja niin olemme yrityksiäkin kehottaneet tekemään. Heti kun tulee aavistus syntymässä olevista työpaikoista, meihin kannattaa ottaa yhteyttä, Väisänen ja Ikonen rohkaisevat.

Liperistä nykyaikainen matkailukunta

Työllisyys- ja yrittäjyyspalvelut puhaltavat yhteen hiileen myös Liperin matkailun kehittämisessä. Käynnissä on EAKR-rakennerahastohanke Liperin Kirkkolahden alueen kehittämiseksi osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa sekä tätä tavoitetta tukeva investointihanke (EAKR).

Projektipäällikkö Lauri Jäniksen mukaan hankkeet käynnistävät Liperin matkailuelinkeinon nousun. Alku on erittäin lupaava.

– Minut on yllättänyt se, kuinka paljon on matkailuyritysideoita tässä puolen vuoden aikana tullut, huhhuijaa.

– Meillä on runsaasti uusia aihioita yritystoimintaan, mikä ennakoi rekrytointitarpeita. Kun kuvioon liitetään vielä Pärnävaaran urheilukeskuksen siirtyminen Joensuun kaupungilta Liperin kunnan omistukseen, näyttävät matkailun mahdollisuudet hyviltä.

Menestyvä matkailuala tarvitsee tekijöitä

Matkailun kannalta Lipertekin ja työllisyyspalveluiden yhteistyö tarkoittaa mm. kunnan tunnettuuden lisäämistä kiinnostavana työssäkäyntialueena ja yrittäjyyden tyyssijana. Lauri Jänis muistuttaa, että olemassa olevat matkailuyrityksetkin tarvitsevat kausityöntekijöitä, ja lisäksi Liperissä on paljon sellaisia matkailualan yrityksiä, joissa yrittäjät alkavat olla eläkeiässä.

– Mistä näihin yrityksiin saadaan uudet innokkaat toimijat? Nykypäivänä matkailualalle tarvitaan monitaitoisia ammattilaisia, joilla on kielitaitoa ja digiosaamista.

Vireä ja viihtyisä kunta

Lauri Jänis korostaa, että Liperi on dynaaminen kunta, jonka sijainti ja saavutettavuus ovat erinomaisia.

– Liperi on viihtyisä elinympäristö, jossa asuminen on kohtuuhintaista ja palvelut pelaavat. Yrittäjän kannalta Liperi on riittävän iso ja samalla sopivan pieni. Pystymme kohtaamaan yrittäjän henkilökohtaisella tasolla, jolloin hänen toiveensa voidaan huomioida paremmin kuin suurissa organisaatioissa.

Jaana Karppanen huomauttaa, että kunnan elinvoimaisuuden keskeisiä kriteerejä on, kuinka kunta suhtautuu yrityksiin.

– Sitä voidaan mitata mm. yrityspalveluiden asiakasmäärällä ja palvelukertojen määrällä, aloittaneiden yritysten määrällä ja niin edelleen. Esimerkiksi Valtiokonttorin myöntämissä koronatuissa Liperi oli varsin korkealla suhteutettuna asukasmäärään.

Yhdessä pärjää parhaiten

Liperissä yrittäjät ovat verkostoituneet keskenään, eivätkä kavahda yhteistyötä. Lauri Jäniksen mukaan yhteistyökyky näkyy myös matkailun toimialalla.

– Kun jollekin tulee asiakas, hyötyy siitä viisi muutakin yritystä. Hankkeessa tarjoamme matkailuyrittäjille koulutusta ja rohkaisemme heitä verkostoitumaan keskenään. Yhdessä tekemisen meininki on vahvaa.

Jaana Karppanen kertoo, että Lipertek toimii hyvässä yhteistyössä yrittäjäyhdistyksen kanssa.

– Järjestämme koulutuksia, keskusteluita ja muita tapahtumia sekä tiedotamme ajankohtaisista asioista. Tulemme mielellämme yrityksiin keskustelemaan kehittämistarpeista ja erilaisista haasteista. Meidät voi aina kutsua pistäytymään paikan päälle, olipa kyse isommasta tai pienemmästä asiasta.

Jaana Karppanen, Teija Väisänen, Nelli Ikonen ja Lauri Jänis toteavat, että Lipertekin, Liperin kunnan työllisyyspalvelujen ja YTYÄ!-hankkeen sekä matkailun kehittämishankkeiden toiminnan ytimessä ovat yrittäjät, yritysten työllistämismahdollisuudet ja toiminnan kehittäminen.

– Kaikilla meillä on aito halu työskennellä liperiläisten yritysten parhaaksi.

Uusi yritystalo valmistumassa

Liperin Yrityskiinteistöt Oy:n rakennuttama uusi yritystalo valmistuu marraskuun loppuun mennessä ja toiminta rakennuksessa käynnistyy joulukuun aikana.

Pari vuotta sitten käyttöön otetun ensimmäisen yritystalon vieressä sijaitsevaan uuteen taloon tulevat ProAgria Itä-Suomen tilat sekä pienyrittäjille räätälöityjä toimitilakokonaisuuksia. Pienyritystiloja löytyy 10–12 yritykselle yrityksen toimintamallista riippuen.

– Pienistä toimitiloista on ollut kova kysyntä Ylämyllyllä, joten tällä tarjonnalla vastaamme tuohon tarpeeseen, kertoo yritysneuvoja Jaana Karppanen.

Jos yrityksesi tarvitsee toimistotilaa, ota yhteyttä Mika Hyttiseen p. 0400 134 634 tai [email protected].

Lipertek Oy
Tehtaantie 8, Ylämylly
Elinkeinojohtaja, toimitusjohtaja Mika Hyttinen, 0400 134 634, [email protected]
Yritysneuvoja Jaana Karppanen, 050 472 8575, [email protected]
www.lipertek.fi
Facebook
Instagram

Liperin kunnan työllisyyspalvelut ja YTYÄ!-hanke
Ylämyllyntie 62 B, Ylämylly
Hankekoordinaattori Minna Ikonen, 050 576 5684, [email protected]
www.liperi.fi/tyollisyyspalvelut
www.facebook.com/TyollisyyspalvelutLiperi
www.liperi.fi/ytya-yhteistyolla-tuloksiin-hanke
www.facebook.com/yhteistyollaYTYA

Latvavesiltä osaksi Saimaan matkailu- ja satamaverkostoa -hanke
Projektipäällikkö Lauri Jänis, 050 325 1626, [email protected]