Yrittäjä, pyydä tarvittaessa tukea muutosturva-asiantuntijalta

Pohjois-Karjalan TE-palveluiden muutosturva-asiantuntija Juuso Korhonen.
Pohjois-Karjalan TE-palveluiden muutosturva-asiantuntija Juuso Korhonen.
28.03.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Muutosturva on TE-palveluiden toimintamalli henkilöstön irtisanomis- ja lomautustilanteisiin. Sillä pyritään varmistamaan niin työnantajan kuin työntekijän mahdollisimman sujuva siirtyminen muutoksesta eteenpäin. Muutosturvapalvelut ovat maksuttomia.

– Tiedotamme työnantajaa ja työntekijää muutosneuvotteluihin liittyvistä asioista. Ohjeistamme ja neuvomme molempia osapuolia, olemme puolueeton taho siinä välissä, kuvailee muutosturva-asiantuntija Juuso Korhonen.

– Tarkoitus on luotsata työnantaja viemään muutosneuvottelut läpi lainmukaisesti ja hyvä työnantajakuva säilyttäen koko prosessin ajan.

– Irtisanottuja tai lomautettuja työntekijöitä ohjaamme TE-palveluiden piiriin kertomalla millaisista palveluista heille olisi hyötyä. Oleellisin asia on yleensä taloudellinen turva, joten neuvomme työttömyysturvan hakemisessa.


Työnantaja, oletko jo tutustunut muutosturvaan? Katso Pohjois-Karjalan TE-palveluiden YouTube-video tästä linkistä.


Prosessi liikkeelle ilmoituksella

Muutosturvaprosessi voi alkaa, kun yritys huomaa, että tuotannollisista ja taloudellisista syistä on tarve sopeuttaa henkilöstömäärää lomautuksilla, irtisanomisilla tai molemmilla tavoilla. Kyseessä voivat olla myös tehtävänkuvien olennaiset muutokset, joista on neuvoteltava työnantaja- ja työntekijäosapuolten kesken. TE-toimisto hoitaa muutosturvapalvelut myös työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvilla alueilla (Pohjois-Karjalassa Joensuu, Outokumpu, Liperi, Polvijärvi, Kontiolahti).

– Jos työnantaja kuuluu Yt-lain piiriin, eli yksinkertaistetusti sanottuna työllistää säännöllisesti vähintään 20 työntekijää, niin silloin yrityksellä on ilmoitusvelvollisuus TE-toimistolle muutosturvaneuvotteluiden aloittamisesta, Juuso Korhonen kertoo.

– Ilmoitus tehdään viimeistään ensimmäisenä neuvottelupäivänä TE-toimistolle, eli Pohjois-Karjalassa sähköpostitse minulle tai kollegalleni Tiina Pakariselle tai TE-palveluiden kirjaamoon. Soittaakin toki saa, mutta tarvitsemme jossakin vaiheessa sähköisessä muodossa olevan dokumentin muutosturvan aloittamisesta, eli käytännössä sähköpostin.

Tietoa ja neuvontaa

Työnantajan ilmoituksesta käynnistyy palveluprosessi, jossa muutosturva-asiantuntija selvittää ensin, miten voisi yritystä auttaa ja millaiselle tiedolle yrityksessä olisi tarvetta.

– Toimitamme infomateriaalia, joka auttaa työnantajaa muutosneuvotteluiden suunnittelussa ja läpiviennissä. Samalla toimitamme infomateriaalia myös muutosneuvotteluiden piirissä olevalle henkilöstölle, jolloin työnantajan ei tarvitse itse ryhtyä haalimaan tietoa eri lähteistä. Häneltä säästyy aikaa ja vaivaa.

– Jos muutosturvatilanne on työnantajalle uusi, vastaamme mielellämme kysymyksiin ja neuvomme niin paljon ja niin kauan kuin tarve on. Jos taas tilanne on työnantajalle tuttu, asiat voidaan käydä läpi hyvinkin nopeasti.

Juuso Korhonen huomauttaa, että muutosturvapalvelu ei ole rajattu ainoastaan Yt-lain piirissä oleville yrityksille.

– Autamme ja palvelemme myös pienempiä yrityksiä. Sitä varten me täällä olemme.

Työmarkkinatori on töiden ja tekijöiden kohtaamispaikka. Klikkaa tai tökkää kuvaa, Työmarkkinatori avautuu uudessa ikkunassa. Kuva: TE-palvelut

Luottamuksellisuus on avainasemassa

Juuso Korhonen korostaa, että muutosturvapalvelu on äärimmäisen luottamuksellinen.

– Käynnissä olevista prosesseista emme keskustele edes TE-toimiston sisällä, ellei se ole muutosturvapalvelun tarjoamisen kannalta välttämätöntä.

– Heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien käynnistyy jatkuva tuki ja neuvonta sekä työnantajalle että työntekijöille. Meille voi soittaa tai laittaa sähköpostia, jos neuvotteluista tai muista muutosturvan osa-alueista on kysyttävää. Opastamme myös siinä, mitä neuvotteluiden jälkeen kannattaisi tehdä. Palvelumme on henkilökohtaista ja osaavaa.

Muutosturvainfo

Yleinen toimenpide on muutosturvainfon järjestäminen. Se pidetään yleensä työnantajan tiloissa.

– Minä tai kollegani menemme paikalle ja käymme kohdennetusti läpi, mitä irtisanottujen tai lomautettujen kannattaa tehdä ja miksi. Työnantajan edustajan ei ole välttämätöntä olla infossa mukana. Info kestää suunnilleen 45–90 minuuttia, Korhonen kertoo.

– Kerromme TE-toimiston palveluista ja kehotamme ensimmäisenä askeleena ilmoittautumaan TE-toimiston asiakkaiksi. Siitä se palvelupolku voi sitten jatkua.

– Meillä Pohjois-Karjalassa lähtökohtaisesti yksi muutosturva-asiantuntija hoitaa yhtä yritystä, mikä on yrityksen kannalta selkeä tilanne.

Muutosturvaan sisältyy työnantajan velvollisuuksia

Sen lisäksi, että Yt-lain piirissä olevalla työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus TE-toimistolle, on työnantajalla tietyin edellytyksin myös velvollisuus tarjota irtisanotuille työntekijöille koulutusta, työterveyshuoltoa tai palkallista työllistymisvapaata. Lisäksi on olemassa takaisinottovelvollisuus eräissä tilanteissa.

– Kerromme työnantajalle näistä velvollisuuksista ja niiden kriteereistä.

– Yt-lain noudattamisessa neuvoo tarvittaessa työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimiva yt-asiamies. Häneltä voi kysyä lakiteknistä apua luottamuksellisesti ja maksutta.

Juuso Korhosen mukaan reilusti ja sujuvasti toteutettu muutosturvaprosessi on yrityksen etu mm. työnantajakuvan näkökulmasta.

– Vaikka työntekijälle irtisanominen on vaikea paikka, niin tilanteen hyväksymistä helpottaa, jos hänelle tulee tunne, että hänestä kuitenkin huolehditaan ja kenties halutaan työllistää jälleen, kun ajat sen mahdollistavat.

– Lisäksi, jos muutosneuvottelut ovat kovin riitaisat, niin välttämättä ilmapiiri ei ole kovin hyvä jäljelle jääneen henkilöstön parissa.

TäsmäKoulutuksella lomautus loitolle

Juuso Korhonen muistuttaa valtion tukemasta henkilöstökoulutuskonseptista, TäsmäKoulutuksesta, joka on tarkoitettu tilanteisiin, joissa tarvitaan yrityksessä jo työskentelevien työntekijöiden osaamisen päivittämistä muutostilanteissa. TäsmäKoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.

– TäsmäKoulutus on erittäin hyvä ja edullinen ratkaisu lomautusten torjumiseen ja henkilöstön osaamisen kohdentamiseen esimerkiksi heikomman kysynnän tuotantolinjalta paremman kysynnän tuotantolinjalle.

Ennakointi kannattaa

Juuso Korhonen suosittelee ottamaan yhteyttä muutosturva-asiantuntijaan hyvissä ajoin, jos yrityksessä yhtään häämöttää tilanne, että olisi tarve vähentää henkilöstöä.

– Kannattaa ottaa meihin yhteyttä saman tien. Voimme ryhtyä yhdessä miettimään vaihtoehtoja ennakoivalla otteella.

– Muutosturvapalvelumme toimii avaimet käteen -periaatteella. Tästä olemme saaneet yrityksiltä positiivista palautetta. Yhteydenotto yhteen tahoon riittää, ja palvelu pyörähtää käyntiin.

TE-palveluiden muutosturva-asiantuntijat Pohjois-Karjalassa:

Juuso Korhonen
0295 043 021
[email protected]

Tiina Pakarinen (2.4.–11.9.2024)
0295 043 151
[email protected]

Kaisu Nykänen (vuorotteluvapaalla 11.9.2024 saakka)
0295 043 112
[email protected]

[email protected]

www.yt-asiamies.fi

ELY-keskuksen Yrittäjän talousapu -neuvontapuhelin ma–pe klo 9–16.15 numerossa 0295 024 880 (pvm/mpm)


Laajennettu muutosturva

Työurien pidentämiseen ja jälleentyöllistymiseen tähtäävä laajennettu muutosturva tuli voimaan viime vuoden (2023) alussa.

Laajennettu muutosturva tarjoaa tukea vähintään 55-vuotiaille työntekijöille, jolla on vähintään viiden vuoden työsuhde irtisanovaan työnantajaan. Heille tarjotaan muutosturvarahaa (noin kuukauden palkka) sekä mahdollisuutta räätälöityyn muutosturvakoulutukseen (vastaa arvoltaan n. 2 kk palkkaa).

– Lisäksi yritykset voivat hyödyntää valtion tukemia koulutuspalveluita sopeuttaessaan henkilöstöä muutostilanteissa, muutosturva-asiantuntija Juuso Korhonen mainitsee.

– Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus tiedottaa työntekijälle tämän oikeudesta 55 vuotta täyttäneiden muutosturvaan. Velvollisuus koskettaa kaikkia työnantajia.

– Laajennettu muutosturva rahoitetaan Työllisyysrahaston kautta muutosturvamaksulla, joka muodostuu irtisanovan työnantajan osasta sekä yhteisestä osasta.

Lisätietoja: tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/tyosuhteen-muutostilanteet/muutosturva-tyonantajan-nakokulmasta

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä