Pyydä tarjous

Avaa ovi matematiikkaan ja luonnon ilmiöihin – luo huomisesta parempi Jyväskylän yliopistossa

Digipalvelut
24.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Luonnontieteiden ja matematiikan sekä tilastotieteen ja datatieteen opinnoissa saat tietoa siitä, mitä elämä maapallolla on. Opit erilaisia keinoja ratkaista, kuinka elämä voisi jatkua pitkään tuleville sukupolville.

Rakenna oma opintopolkusi

Monialainen, poikkitieteellinen ja käytännönläheinen koulutustarjontamme, opinnot muissa tiedekunnissa sekä vaihto-opiskelumahdollisuus ulkomailla mahdollistavat juuri sinun näköisesi opiskelun.

Opiskeluvaihtoehdot

→ Biologia
→ Ympäristö- ja vesistötieteet
→ Fysiikka
→ Kemia
→ Matematiikka
→ Tilastotiede ja datatiede
→ Nanotiede
→ Aineenopettaja
→ Matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettaja ja luokanopettaja

Yksilönä osana yhteisöä

Opiskelu on yhteisöllistä. Perinteisten luentojen ja verkko-opetuksen ohella opiskeluun sisältyy työtä pienissä ryhmissä ja laboratorioissa sekä kenttäkursseilla maastossa.
Opiskelijana voit myös päästä työskentelemään huippuluokan tutkimuslaitteistoilla opettajien ja kokeneiden tutkijoiden rinnalla.


"Tiedekunnassa on rento tunnelma. Luennoitsijat ovat tosi hyviä ja helposti lähestyttäviä, ja aidosti kiinnostuneita siitä että opitaan."

– Sara, matematiikan aineenopettajaksi opiskeleva


Pienten hiukkasten asiantuntija

Nanotieteen monialaisessa koulutuksessa opiskelet rinnakkain fysiikkaa, kemiaa sekä solu- ja molekyylibiologiaa ja opit soveltamaan osaamistasi laaja-alaisesti.

Voit löytää työpaikkasi esim. entistä tehokkaampien aurinkokennojen, sairauksia parantavien nanorobottien tai uuden sukupolven urheiluvaatteiden kehittäjänä.

Osaajien innostaja

Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajana pääset vaikuttamaan tuhansien nuorten osaamiseen ja kiinnostukseen matematiikkaa ja luonnontieteitä kohtaan.

Jos opiskelet samalla kertaa matematiikan, kemian tai fysiikan aineenopettajaksi ja luokanopettajaksi, sinulla on valmistuttuasi aineenopettajaa laajemmat valmiudet tukea matematiikan ja luonnontieteiden oppimista läpi lapsuuden ja nuoruuden.

MUISTA HAKEA.
YHTEISHAKU 13.3.-27.4.2024

jyu.fi/science | @jyuscience | [email protected]