Pyydä tarjous

Turula Engineeringin me-henki siivittää laatutuotteiden vientiä maailmalle

29.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Turula Engineering on Outokummussa vuodesta 1979 lähtien toiminut konepaja. Turulassa yhdistyvät vahva, yli 40-vuotinen konepajaosaaminen, toiminnan kehittäminen ja osaava henkilöstö. Turulassa valmistetaan tuotantolinjojen osakokonaisuuksia, koneita, komponentteja sekä varaosia asiakkaiden toiveiden ja vaatimusten mukaan. Turulan juuret ovat syvällä Outokummussa, katse tulevaisuudessa.

Turula tunnetaan luotettavana ja innostavana työnantajana, jonka henkilöstöllä on vahva yhteishenki. Tässä artikkelissa kolme Turula Engineeringin luottamusmiestä valaisee niitä tekijöitä, joista yhteisöllisyys – turulalaisuus – muodostuu.

Jorma Silventoinen työskentelee laatupäällikkönä.

– Kuulun Turula Engineeringin laatutiimiin, jossa meitä on puolenkymmentä henkilöä. Työskentelyä Turulassa tulee minulle pian täyteen 11 vuotta. Koulutustaustaltani olen opistoinsinööri ja diplomi-insinööri.

Levyseppähitsaaja Juha Tarkiainen on Turula-urallaan suorittanut useita erikoisammattitutkintoja, mikä kuvastaa Turulan koulutusmyönteisyyttä.

– Olen ollut tämän talon palveluksessa 33 vuotta. Kyllähän se kertoo työnantajasta jotain, että olen täällä niin pitkään viihtynyt. Olen aikaisemmin toiminut pitkään myös työsuojeluvaltuutettuna. Työsuojelun taso on Turulassa todella korkea.

Tuotannon kehitysinsinööri Pekka Hirvosen alkuperäinen koulutus on autonasentaja, mutta "auton alta pois päästäkseen" hän hankki lisää koulutusta.

– Opiskelin ensin opistoinsinööriksi, myöhemmin muoviteollisuuden työvälinesuunnittelijaksi. Muoviteollisuudessa työskentelin myös projekti-insinöörinä. Kun palasin kotiseudulle Outokumpuun, hain töitä Turulasta, sillä se oli ja on mielestäni arvostetuimpia työnantajia täällä. Pääsin Turulaan ensin ostajaksi. Myöhemmin olen toiminut projektipuolella ja työnjohtajana ennen nykyistä työtäni.

Turula Engineeringin luottamusmiehet Pekka Hirvonen, Juha Tarkiainen ja Jorma Silventoinen edustavat yhtiön kokenutta kaartia.

Yhteen hiileen puhaltajat

Turula Engineeringillä työskentelee jo toisen polven turulalaisia. Se kertoo siitä, että työnantajaa arvostetaan ja pidetään luotettavana.

– Täällä on mahtava me-henki. Se on semmoista yhteen hiileen puhaltamista. Apua vailla olevaa autetaan ja kysyjälle vastataan, nuorellekin. Nykynuoret ovatkin aktiivisia kysymään, jos tarvetta on, sanoo Juha Tarkiainen.

– Tarvitsemme hyvää joukkuepeliä ollaksemme asiakkaille haluttu kumppani ja luotettava toimittaja. Turula on kaikkien henkilöstöryhmien yhteinen työpaikka, Jorma Silventoinen mainitsee.

Kun Turula Engineeringille tulee uusia, nuoria työntekijöitä tai harjoittelijoita, heidät otetaan sujuvasti osaksi porukkaa.

– Toki nuoret viihtyvät keskenäänkin, jos meidän fossiilien juttuja on jo liikaa tullut kuultua, naurahtaa Juha Tarkiainen.

Jorma Silventoinen nostaa esille nuorten taidot tietotekniikassa ja ohjelmistojen käytössä.

– Heillä on perusosaaminen vahvalla tasolla. Turulalaisuuteen kuuluu sekin, että vanhemmat ovat valmiita kuuntelemaan nuorempia.

Tutussa porukassa viihtyy myös vapaa-ajalla

Turula Engineeringin henkilöstöllä on mukavaa yhdessäoloa myös työajan ulkopuolella. Henkilöstöyhdistys järjestää monipuolista virkistystoimintaa, kuten liikuntaa, kilpailuja ja erilaisia tapahtumia.

– Harrastustoiminta on meillä erittäin vireää. Monenlaista aktiviteettia on mahdollista harrastaa firman vuoroilla, Pekka Hirvonen kertoo.

– Haasteita heitetään pelikentille puolin ja toisin. Siellä voivat esimerkiksi työntekijät ja toimihenkilöt ottaa toisistaan mittaa lentopallossa tai salibandyssä. Yleensä siellä ovat suut hymyn virneessä, jatkaa Juha Tarkiainen.

Koulutus on aina arvokasta

Henkilöstön osaamisen kehittäminen kuuluu ilman muuta Turulan henkeen. Yritys arvostaa taitavia ammattilaisiaan.

– Täällä tarjoutuu kouluttautumiseen erinomaisia mahdollisuuksia. Työnantaja kannustaa hankkimaan lisää osaamista, jos työntekijällä mielenkiintoa riittää ja koulutus on perusteltu, Pekka Hirvonen toteaa.

– Koulutus on henkilölle itselleen työllistymistä vahvistava tekijä ja yritykselle kilpailuvaltti. Metallialan sisällä on hyvin paljon erilaisia työtehtäviä, joihin voi suuntautua, jatkaa Juha Tarkiainen.

– Kun nykyisin olemme oma osakeyhtiömme, on entistäkin tärkeämpää, että meillä on kilpailukykyinen osaaminen, täydentää Jorma Silventoinen.

Kansainvälisyyttä maailmalla ja kotona

Turula Engineeringin valmistamia tuotteita käytetään metallinjalostusprosesseissa, jotka pyörivät suurissa tehdaslaitoksissa. Jorma Silventoinen huomauttaa, että Turula Engineering on tuotteidensa kautta mukana valtavan suurissa projekteissa.

– Teemme isoja kokonaisuuksia ja paljon myös osakokoonpanoja. Meillä on vahva kytkös suomalaiseen kaivos- ja metalliteollisuuden osaamiseen.

– Turula Engineering toimii kansainvälisesti. Tuotteistamme valtaosa, yli 90 %, menee lopulta ulkomaille. Globaaliin toimintaan liittyy kestävä kehitys, jota edistämme tarjoamalla asiakkaillemme luontoa säästävän teknologian valmistusta, Silventoinen jatkaa.

– Meiltä käy henkilöstöä ympäri maailmaa asentamassa valmistamiamme tuotteita, muistuttaa Pekka Hirvonen.

Kansainvälisyyteen liittyen Juha Tarkiainen painottaa englannin kielen ja yleensäkin kielitaidon merkitystä.

– Kielitaito on suuri etu. Englanti on paitsi asiakkaiden kanssa käytetty kieli, myös teknisten piirustusten kieli, ja yhä enemmän myös oman työyhteisön kieli. Meillä on kansainvälisiä opiskelijaharjoittelijoita ja työntekijöitä. Nuoret osaavat kyllä englantia paljon paremmin kuin me samassa iässä.


Katso Turula Engineeringin esittelyvideo! Se näkyy myös tämän artikkelin pääkuvasta.


"Tee kuin itsellesi tekisit"

Tärkeä osa Turulan henkeä on jokaisen ymmärrys henkilökohtaisesta vastuusta osana valmistusprosessia ja koko yhtiön menestystä.

– Kaikkien työpanos on tärkeä, jotta lopputulos olisi laadukas, asiakas tyytyväinen ja työpaikan tulevaisuus turvattu. Jokainen työntekijä on siinä mielessä tavallaan yrittäjä, kuvailee Jorma Silventoinen ja jatkaa:

– Tekijöiltä tarvitaan mm. kykyä hahmottaa kappaleita kolmiulotteisesti ja oivaltaa komponenttien yhteenliittyminen. On palkitsevaa nähdä, kuinka hahmotetusta mallista syntyy oikea kappale.

– Osa Turula Engineeringin kaltaisen valmistavan teollisuuden kiehtovuutta onkin juuri siinä, että ensin on vain idea tai kuva, jonka perusteella vaihe vaiheelta edetään lopulliseksi tuotteeksi, Pekka Hirvonen luonnehtii.

Juuret Outokummussa, katse tulevaisuudessa

Turula Engineeringin tavoite on olla Pohjois-Euroopan johtava alihankintakonepaja omalla sektorillaan.

– Kasvava yritys tarvitsee lisää työntekijöitä, joten voi olettaa, että työmahdollisuuksia avautuu, arvioi Pekka Hirvonen.

Juha Tarkiainen korostaa, että moderni työ metallialalla ei suinkaan ole likaista, raskasta ja vaarallista.

– Monella on menneisyyteen perustuva mielikuva konepajasta. Työympäristö on valoisa, siisti ja turvallinen. Käytössä on apuvälineitä, jotka keventävät työtä ja auttavat oikeaan ergonomiaan. Työturvallisuus on kaikessa toiminnassa ykkössijalla.

Lopuksi konkarit muistuttavat yhdessä, että kaikkein tärkein asia työelämässä, miksei opiskelussakin, on henkilökohtainen motivaatio.

– Oikea asenne kantaa pitkälle. Koulussa ja lopulta täällä työpaikalla jokainen kyllä oppii tekniikat, välineet ja sovellukset, jos motivaatio on kunnossa.

turula.fi | LinkedIn | Facebook

Turula Engineering on osa Arginta Engineering -konsernia.

Muita uutisia