Pyydä tarjous

Laatua Pohjois-Karjalasta maailmalle

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Turula Engineering Oy valmistaa mineraalien käsittelyssä ja metallinjalostuksessa käytettäviä laitteita ja komponentteja.

– Olemme toimineet Outokummussa jo 43 vuotta nyt reilun vuoden nykyisellä nimellä ja omistuspohjalla. Arginta Engineeringin omistuksessa päivittäinen työmme ja tekemisemme ei ole muuttunut. Työympäristö ja työntekijät ovat tutut, olemme rekrytoineet uusiakin työntekijöitä, kertoo Turula Engineeringin kuulumisia tuotannon kehityspäällikkö Marko Hyvärinen.

– Vuosi ollut työntäyteinen.

Hitsauksen ykkösosaamista

Outokummussa toimivalla Turula Engineeringin konepajalla on hitsaus-, koneistus-, pintakäsittely- ja asennusosastot. Osavalmistuksessa käsiteltävät kappaleet ovat tyypillisesti suuria.

– Ne eivät ole käsin siirrettävissä, vaan käytössä on monipuolisesti nostureita ja muita apulaitteita, Hyvärinen kertoo.

– Hitsausosastolla työskentelee lähes 30 henkilöä. Perinteisessä manuaalisessa hitsauksessa tarvitaan vankkaa ammattitaitoa, sillä materiaalit ovat haastavia ja asiakkaiden vaatimukset korkealla tasolla. Robottihitsauksessa oma tiiminsä.

Turulan yrityskulttuuriin kuuluu henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen, mistä hitsausosasto on hyvä esimerkki.

– Kokeneetkin hitsarit päivittävät itselleen uusia luokkia ja menetelmiä. Myös nuoret, vastavalmistuneet hitsarit pääsevät meillä alan kehityksen aallonharjalle. Meillä oppii paljon jo opiskeluajan työssäoppimisjaksoilla, Marko Hyvärinen korostaa.

Tarkastaminen osana omaa toimintaa

Kun osat on hitsattu, ne tarkastetaan. Siihen tarvitaan tarkastamisen ammattilaiset.

– Asiakkaat edellyttävät meiltä huolellista tarkastusdokumentaatiota, mainitsee Hyvärinen.

– Olemme järjestäneet tarkastusosaamisen yhtiön sisälle sen sijaan, että hankkisimme tarkastuspalvelut muualta. Ratkaisu on ollut järkevä. Se on auttanut uusasiakashankinnassa ja vienyt osaamistamme eteenpäin.

Koneistus ja pintakäsittely ovat avainprosesseja

Hitsauksen jälkeen valmistusprosessissa tulee koneistus ja koneistajien työsarka. Marko Hyvärisen mukaan Turula Engineeringin nykyinen konekanta vastaa markkinoiden tarpeisiin, mutta investointitarvetta tarkastellaan jatkuvasti.

– Emmeköhän tulevina vuosina pääse käsiksi uusiin työstökoneisiin.

Koneistusta seuraa pintakäsittely, joka sekin on Turula Engineeringin tärkeitä avainprosesseja. Pintakäsittelyssä työskentelee mm. maalareita, happopeittaajia ja hiekkapuhaltajia.

– Erikoisosaamista vaativia työtehtäviä kaikki, Hyvärinen toteaa.

Asentajat rakentavat koneen

Pintakäsittelyn jälkeen on asennusten vuoro. Turulan konepajalla hoituvat kaikki lajit: mekaaniset asennukset, sähköasennukset sekä hydrauliikka- ja pneumatiikka-asennukset.

– Asennustyö on koneen rakentamista, joka huipentuu testiajoon. Se tehdään usein asiakkaan kanssa yhteistyössä. Asentajat ovat mukana testiajovaiheessa tekemässä viimeisiä tarvittavia säätöjä, jotta koneesta saadaan täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukainen.

Marko Hyvärinen muistuttaa, että vaikka oppilaitoksista valmistuneilla asentajilla on hyvät perusvalmiudet, työssä tarvittava tuotekohtainen oppi saadaan yleensä vasta työpaikalla.

– Meillä tuotteet ovat mm. kaivosteollisuuden koneita ja laitteita. Tuotteiden skaala on niin laaja, että niissä riittää opittavaa. Koneiden tekninen vaihtelevuus on ikään kuin potkukelkasta avaruusrakettiin, Hyvärinen antaa vertauskuvan.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää

Henkilöstöä on myös tuotantoa tukevissa toiminnoissa, kuten varastoinnissa ja logistiikassa sekä kone- ja laitehuollossa. Toimihenkilöitä Turula Engineeringillä työskentelee taloushallinnossa, HR-asioissa, kehittämis- ja laatutyössä, projektien hallinnassa sekä työnjohdossa.

Marko Hyvärinen kertoo, että työuralla eteneminen on Turula Engineeringillä hyvinkin mahdollista.

– Meillä on paljon hienoja uratarinoita, esimerkiksi työnjohtajista monet ovat aloittaneet tuotannon tehtävissä, opiskelleet työn ohessa lisää tutkintoja ja sitä kautta edenneet vastuullisempiin tehtäviin.

– Kannustamme henkilöstöä henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen. Tälläkin hetkellä henkilöstöstämme yksi opiskelee insinööriksi ja yksi suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Tekijöitä sinne, missä heitä tarvitaan

Monipuolisesti taitava henkilöstö on yritykselle suuri voimavara. Turula Engineeringillä työntekijät voivat siirtyä tilapäisesti auttamaan, jos jollakin toisella osastolla tarvitaan kiireapua.

– Esimerkiksi robottihitsaaja voi siirtyä joksikin aikaa asennustehtäviin ammattiasentajan kaveriksi.

– Tällainen töiden kierto auttaa ymmärtämään koko valmistusprosessia ja sitä, mihin kaikkeen oma työpanos vaikuttaa. Onhan se myös mukavaa vaihtelua, Hyvärinen kuvailee.

Vahvaa yhteistyötä oppilaitosten kanssa

Turulan konepaja on tehnyt jo vuosien ajan yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa. Yläkoulun kummiluokkatoiminta on vakiintunutta, ja ammattioppilaitos Riveria on läheinen kumppani.

– Ennen koronapandemiaa Turulassa vieraili paljon yläkoululaisryhmiä tutustumassa moderniin konepajaan. Nyt korona-ajan jälkimainingeissa esittelytyötä on tehty toisin päin: me olemme vierailleet kouluissa yhdessä Riverian edustajien kanssa, Marko Hyvärinen kertoo.

– Yhtenä oppilaitosyhteistyön muotona välitämme asiantuntemustamme oppilaitosten suuntaan. Ammattilaisemme voivat käydä opettamassa esimerkiksi hitsausta.

Turula Engineering tarjoaa paikkoja opiskelijoiden työssäoppimisjaksoille. Lisäksi konepajalla on ollut useita joustavan oppisopimuksen opiskelijoita. He ovat ammattioppilaitoksessa kirjoilla, mutta voivat tehdä Turula Engineeringin kanssa vaihtelevan tuntimäärän, esim. 0–40 viikkotunnin, työsopimuksen.

– Se mahdollistaa työnteon opiskelun ohessa henkilön aikataulun ja mahdollisuuksien mukaisesti. Kun koululla on väljempi jakso, voi olla töissä, ja päinvastoin. Tällaisen polun kautta olemme saaneet meille useita nuoria työntekijöitä.

Tuttu ja turvallinen työnantaja

Turulan konepaja on toiminut Outokummussa jo yli 40 vuotta ja on yksi seudun tunnetuimmista työnantajista. Henkilöstöä on tällä hetkellä n. 130.

– Työntekijöiden viihtyvyydestä kertoo, että työurat ovat usein pitkiä. Minäkin olen saatellut eläkkeelle lähes 40 vuotta meillä työskennelleitä, mainitsee Marko Hyvärinen.

– Henkilöstöllä on mukavaa yhdessäoloa myös työajan ulkopuolella, on erilaisia kerhoja, kilpailuja ja muita tapahtumia.

Juuret Outokummussa, katse tulevaisuudessa

Turula Engineering Oy:llä on selkeä tavoite olla Pohjois-Euroopan johtava kone- ja laiterakentaja omalla sektorillaan. Omistaja Arginta Engineering panostaa kasvuun.

– Tarjoamme maailmanlaajuisesti asiakkaillemme meille vuosikymmenten aikana kertynyttä kokemusta ja osaamista. Parhaillaankin tilausputkessa on uusia asiakkaita, jotka haluavat pohjoiskarjalaisia huipputuotteita.

Marko Hyvärinen luottaa siihen, että kun on kykyä ja halua tehdä korkeaa laatua, niin kysyntää aina riittää.

– Opiskelupaikkaa miettivä nuori voi luottavaisin mielin valita metallialan ja yhtä luottavaisin mielin hakeutua Turula Engineeringille työharjoitteluun ja töihin. Teollinen työ on hyvää työtä, se ei ole savuista eikä likaista – päinvastoin!

turula.fi

LinkedIn

Facebook

Muita uutisia