Pyydä tarjous

Riveriassa metsäalaa voi opiskella omalla työpaikalla

Digipalvelut
23.06.2022 | Maa- ja metsätalous, Koulutus ja opiskelu

Työpaikalla opiskelu on arkipäivää. Aina voi ja pitää oppia uutta. Työpaikalla opiskelu on myös kiinteä osa ammatillista koulutusta. Perustutkintoihin, alalletulotutkintoihin kuuluu tietty osa, yleensä noin kolmannes, työpaikalla toteutuvaa opiskelua aidoissa työympäristöissä yrityksissä. Metsäalalla ammattitutkinnot pääsääntöisesti opiskellaan, toteutetaan omalla työpaikalla omaa työtä tehden. Siksi ammattitutkintoa suorittavalta edellytetään työpaikka, jossa opinnot suunnitellusti ja ohjatusti toteutetaan.

Ammattitutkinnon suorittajille solmitaan oppisopimus suunniteltujen opintojen ajaksi. Palkka juoksee, opinnot etenevät omaa työtä tehden, dokumentoiden ja uusiin asioihin perehtyen. Opiskelu ja uuden oppiminen kannattaa aina. Opintojen aikana omasta työstä ja osaamisesta saa kannustavaa ja rakentavaa palautetta. Jos osaaminen on ammattitutkinnon kriteerien mukaisella tasolla, on tieto siitä itselle ja nykyiselle tai tulevalle työnantajalle merkityksellinen. Hyvä osaaminen kannattaa dokumentoida – sertifioida ammattitutkintotodistuksella.

Mikäli osaamisessa tai tiedoissa on puutteita, on niiden hankkiminen koulutuksen aikana huomattavasti helpompaa, kuin kaiken tiedon ja osaamisen hankkiminen omatoimisesti. Opettajat jalkautuvat työpaikoille ja yhdessä opiskelijan kanssa he arvioivat tarvitseeko vielä jotain oppia/opiskella. Opiskeltaessa on myös helppo kokeilla ja testata omaa kykyä soveltaa tietoa ja taitoa erilaisissa tilanteissa. Joskus pienikin työmenetelmän tai tekniikan muutos voi johtaa tuottavuuden kasvuun tai työnteon keventymiseen tuotoksen pienenemättä.

Pienellä muutoksella voi olla suuri vaikutus. Tästä yhtenä esimerkkinä on opettajamme kertoma tapaus, jossa yrityksessä työssäoppimmassa ollut oli hallinnut koneen käytön ja metsänkäsittelyn aivan hyvin, ellei erinomaisesti. Kehitettävää oli vielä työnopeudessa, tuottavuudessa. Puita ei tahtonut kaatua ja tavaralajeiksi valmistua riittävää määrää. Perusasiat olivat kunnossa. Opettajan antama ohjaus hallittuun työmenetelmään tuotti tulosta. Runkomäärät kasvoivat nopeasti ammattilaisen tasolle. Työpaikka aukeni samasta yrityksestä. Opettajan tiedustellessa, miltä työ nyt tuntui, oli vastaus - helpommalta. Kiire oli hävinnyt turhan työn jäädessä pois ja jälkeä syntyi aikaisempaa vähemmillä kustannuksilla. Joskus oikea aikainen ohjaus tai tuki tekee ihmeitä, myös jo meille kauemmin alalla työtä tehneille.

Perustutkinnoissa työpaikalla tapahtuva opiskelu on vaiheittaista. Tutkinnon osa kerrallaan kehitetään perusvalmiuksia toimia itsenäisesti työelämän haasteissa. Opintojen etenemiseen vaiheistettu työpaikalla tapahtuva oppiminen sitoo tiedon ja taidon sovellettavaksi ammatilliseksi osaamiseksi. Perustutkinnoissa työpaikalla tapahtuvat oppimisjaksot pitenevät opintojen edetessä. Useat opiskelijat saavat myös palkkaa jo opintojen aikana, kun työn tuotos ja laatu ovat saavuttaneet ”maksukelpoisuuden” rajan tai yritys haluaa sitouttaa lupaavan työntekijän alun omaan työporukkaansa. Monelle ensimmäinen työpaikka aukeaa juuri samaan työpaikkaan, jossa opiskelun aikainen työpaikalla tapahtuva oppiminen on tullut tehtyä.

Näin meillä Riveriassa metsäalalla. Mikäpä opetusta ja oppimista työkseen tehdessä. Yritykset tarjoavat hyviä mahdollisuuksia työpaikalla tapahtuvaan opiskeluun, ja opiskelijat ovat motivoituneita valitsemansa ammatin opiskeluun.

Metsässä on reilu meininki ja hyvä työpaikka ammattilaiselle!

riveria.fi/metsaopetus