Pyydä tarjous

Asuntorakentaminen lähihistorian ennätystasolla

Talonrakennusteollisuus ry:n Turun aluetoimiston aluepäällikkö Katja Suovo. Kuva: Maria Grönroos / Studio Liikkuva
Talonrakennusteollisuus ry:n Turun aluetoimiston aluepäällikkö Katja Suovo. Kuva: Maria Grönroos / Studio Liikkuva
16.12.2021 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu

Rakennusteollisuus RT:n 12.10. julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan Rakentamisen suhdannekäänne on ollut nopea. Rakentaminen supistui viime vuonna 4 prosenttia, mutta täksi ja ensi vuodeksi Rakennusteollisuus RT ennakoi reilun prosentin tai parin kasvua. Kasvun suurin vauhdittaja on asuntorakentaminen, joka on noussut jälleen ennätystasolle.

Rakentaminen kasvu painottuu tämän vuoden lopulle ja ensi vuoden alkupuoliskolle.

- Käänne rakentamisen näkymissä on ollut nopea. Aiempi epävarmuus ja heikko kysyntä on kääntynyt huoleen kovasta kustannuskehityksestä sekä materiaalien ja työvoiman saatavuudesta, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Jouni Vihmo sanoo. (Lähde: RT:n suhdannekatsaus)

Talonrakennusteollisuus ry:n Turun aluetoimiston aluepäällikön Katja Suovon mukaan myös Varsinais-Suomessa uudispuolella asuntotuotanto jatkuu vilkkaana ja korjausrakentaminen tulee entisestään kasvamaan.

- Lisäksi odotamme julkisen rakentamisen lähtevän taas nousuun, Suovo toteaa ja jatkaa:

- Kaavoituksella on saatu useita uusia alueita työstettäväksi. Lounais-Suomen talousalueella on meneillään asuntotuotantoa, korjausrakentamista ja toimitilojen rakentamista. Lisäksi suunnitteilla on Turun uusi konserttitalo Itsenäisyydenaukiolle.

Rakennusalalla isoimpina haasteina Katja Suovo näkee rakennustarvikkeiden hurjan hinnannousun sekä osaavan työvoiman puutteen.

Rakennusvalvonnalla suuri vaikutus rakentamiseen

Suovo sanoo, että EK:n tuoreen yrityskyselyn tuloksista selvisi, että lupakäsittelyn hitaus ja raskas byrokratia ovat muodostuneet Suomen vakavimmaksi investointilukoksi.

- Viranomaispäätöstä odottavien investointien kokonaissumma on noussut varovaisenkin arvion mukaan vähintään 3,2 miljardin euron tasolle. Pysähdyksissä olevien yrityshankkeiden henkilöstövaikutukset ovat 9 000 työpaikan tasolla. Nämä ovat siis koko Suomen arvioita. Turussa rakennuslupakäsittelyn haasteet ovat aiheuttaneet sijoittajien vetäytymisiä projekteista, yrityksiä on päätynyt valitsemaan toimitilan sijainniksi jonkin naapurikunnista ja onpa rakennusliike joutunut jopa lomauttamaan työntekijöitään, kun ei ole mitään arviota, milloin työmaa saadaan käynnistettyä. Ympäristökunnissa rakennusluvan saa arviolta 3 - 6 viikossa, Turussa puhutaan vuodesta ja ylikin, Suovo kertoo.


Kupittaalle rakennettu toimitilatalo. Kuvalähde: Rakennusteollisuus RT

Kestävä ja vastuullinen rakentaminen tuottaa pitkäikäisiä ja energiatehokkaita rakennuksia ja rakenteita

Rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden tehtävänä on kehittää ja ottaa käyttöön parhaat ja kustannustehokkaimmat keinot rakennuksille asetettujen energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Katja Suovon mukaan kestävän rakentamisen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää rakennushankkeeseen osallistuvilta tiivistä yhteistyötä ja kokonaisuuden ymmärtämistä.

- Oleellista on tarkastella rakennuksen vaikutuksia koko elinkaaren ajalta. Oikeanlainen käyttö, suunnitelmallinen huolto ja oikea-aikaiset korjaukset varmistavat rakennukselle pitkän käyttöiän, joka taas pienentää selvästi ympäristökuormitusta, Suovo määrittelee.

Käytännönläheinen koulutus luo hyvät valmiudet tuleville osaajille

Rakennusalan yhteinen huoli on työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa. Yksi keino vaikuttaa asiaan on tiivis oppilaitosyhteistyö

- Myös Lounais-Suomen talousalueella työvoimasta on pulaa. Erityisesti pulaa on kokeneista vastaavista työnjohtajista ja projektipäälliköistä, mutta myös muista ammattilaisista. Rakennusalan jatkuvuus eli koulutukseen hakijoiden riittävä määrä on luonnollisesti varmistettava. Yhdistyksemme tekee yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa, yritämme näin osaltamme luoda uskoa, että rakennusala on hieno ja mielenkiintoinen ala. Koulutuksia suunniteltaessa kannattaa pitää mielessä myös aikuisopiskelijat: täydennys- ja muuntokoulutuksien tarve kasvaa, kun tekniikka ja meitä ympäröivä maailma muuttuu huimalla tahdilla, Suovo toteaa ja jatkaa:

- Alueella on sekä nuoriso- että aikuiskoulutusta ja voi suorittaa niin perustutkintoja kuin jatko-opintoja ja muuntokoulutuksiakin. Kuitenkin meidän alueeltamme puuttuu esimerkiksi arkkitehtien/rakennusarkkitehtien sekä rakennusalan diplomi-insinöörien koulutus. Eli parannettavaakin löytyy.

- Jos mietitään rakennustyömaiden historiaa, on mestari-oppipoika-työpareja käytetty pitkään, ja tämä on hyvin toimiva tapa oppia alalla tarvittavia käytännön taitoja. Me olemme kaikki erilaisia oppijoita ja siksi on hyvä, että myös erilaisia koulutusvaihtoehtoja on tarjolla, Katja Suovo toteaa.

Talonrakennusteollisuus ry:n Lounais-Suomen aluetoimisto

Talonrakennusteollisuus ry:n Lounais-Suomen aluetoimisto sijaitsee Turussa. Aluetoimisto vastaa Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen ja Satakunnan piiriyhdistysten toiminnasta.

- Talonrakennusteollisuuden Lounais-Suomen piiri ry:ssä on jäseninä 71 rakennusalan yritystä. Aluetoimistolla iso osa työstämme on jäsenyritysten edunvalvontaa: seuraamme ja edistämme yhteistä etua esimerkiksi viranomaisiin ja rakennuttajiin nähden, järjestämme koulutusta ajankohtaisista asioista, neuvomme jäsenyrityksiä työehtosopimuksiin ja lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä sekä pyrimme vaikuttamaan alueen työvoimatilanteen kehitykseen mm. oppilaitosyhteistyön kautta, Talonrakennusteollisuus ry:n Turun aluetoimiston aluepäällikkö Katja Suovo kertoo.