Hitas-järjestelmän uudistaminen jatkuu yhteistyönä – uusi malli päätöksentekoon loppuvuodesta

Kuva: Helsingin kaupunki
Kuva: Helsingin kaupunki
28.03.2022 | Rakentaminen

Uutta kohtuuhintaisen omistusasumisen mallia valmistellaan Helsingissä toista vuotta. Työn tavoitteena on luoda järjestelmä, joka vastaa kohtuuhintaisten asuntojen kovaan kysyntään nykyisen järjestelmän epäkohdat välttäen. Työhön on otettu mukaan laajasti eri alojen asiantuntijoita, jotta eri näkökulmat otetaan huomioon lopputuloksessa.

Kaupunginvaltuusto päätti loppuvuodesta 2020 käynnistää valmistelun mallista, joka turvaa kohtuuhintaisen omistusasumisen eri helsinkiläisillä asuinalueilla nykyiseen järjestelmään liittyvät ongelmat välttäen. Samalla tavoitteena on nykymuotoisesta Hitas-järjestelmästä luopuminen ja sen korvaaminen uudella.

Päätös on kirjattu Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelmaan (AM-ohjelma).

Työ uuden kohtuuhintaisen omistusasumisen mallin kehittämiseksi aloitettiin viime vuonna vahvistamalla yhteistä tietopohjaa yhteistyössä kaupungin virkamiesten, sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Kaupungin toimialojen asiantuntijoiden lisäksi mukaan kutsuttiin myös keskeisimpien sidosryhmien edustajat kuten Rakennusteollisuus RT, Suomen Isännöintiliitto sekä Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL.

Lisäksi käynnistettiin yhteistyö Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kanssa. Taloustieteellisen selvityksen on tarkoitus valmistua kevätkaudella 2022 ja sitä hyödynnetään mallin valmistelussa.

– Tärkeintä on pureutua nyt valmistelussa yhdessä tunnistettuihin ongelmakohtiin sekä toki järjestelmän toimivuuteen laajemminkin. Keskeisiksi haasteiksi on tunnistettu muun muassa asuntojen oikea kohdentuminen niitä tarvitseville ja asuntojen jälleenvuokraus. Odotamme Aalto-yliopistossa valmisteilla olevalta taloustieteelliseltä selvitykseltä tarkempaa tietopohjaa ja tukea valmisteluun, toteaa asunto-ohjelmapäällikkö Hanna Dhalmann.

Taustaraportti luettavissa verkossa

Joulukuussa 2021 pidettiin laaja Hitas-seminaari yhdessä kaupungin valmistelijoiden, sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Seminaarissa kuultiin kaupungin edustajien, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja pormestaripuolueiden puheenvuoroja.

Tilaisuudessa esiteltiin myös uudistamistyön taustaraportti. Kohtuuhintaisen omistusasumisen taustaa -raportin tarkoitus on koota yhteen tietoa nykyisestä Hitas-järjestelmästä sekä tuoda esiin erilaisia näkökulmia säänneltyyn omistusasumistuotantoon ja sen merkitykseen osana asuntopolitiikkaa. Voit tutustua taustaraporttiin tämän linkin kautta.

Valmistelu jatkuu tänä vuonna edellistä tiiviimmällä työskentelyllä, jonka päämääränä on valmistella konkreettinen ehdotus uudeksi kohtuuhintaisen omistusasumisen malliksi. Valmistelussa keskitytään nykyisen Hitas-mallin kipukohtiin, sekä erilaisiin vaihtoehtoihin nykymallille.

Vuoropuhelua käydään edelleen sidosryhmien ja luottamushenkilöiden kanssa. Tavoitteena on, että ehdotus tuodaan kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi vuoden 2022 loppupuoliskolla.

Nykyiset Hitas-asunnot säilyvät ennallaan

Kaupunginvaltuusto päätti jo helmikuun alussa, että nykyiseen Hitas-järjestelmään liittyvä maanvuokran alennus päättyy viimeistään tämän vuoden lopussa. Vaikka nykyinen Hitas-järjestelmä päätettäisiin lakkauttaa kokonaan, nykyiset Hitas-asunnot säilyvät kuitenkin edelleen sääntelyn piirissä entisin ehdoin.

Tärkeitä asioita uuden valmistelun taustalla ovat edelleen Helsingin kaupungin veto- ja pitovoiman säilyttäminen sekä asuinalueiden ja asuntomarkkinoiden eriytymisen ehkäisy. Pyrkimys näkyy myös Helsingin vuosien 2021–2025 kaupunkistrategiassa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia