Sähköisen talotekniikan osaajat SETIpro-rekisteristä

Lämpökuvaus. Kuva: Mikko Arvinen.
Lämpökuvaus. Kuva: Mikko Arvinen.
15.09.2023 | Rakentaminen, Yrityselämässä tapahtuu, Teollisuus

SETI on sähköisen talotekniikan alalla toimiva pätevyydenarviointilaitos, jonka päätehtävänä on sähköturvallisuuslain mukaisten pätevyystodistusten arviointitoiminta. Yrityksen toimintoihin kuuluu myös muiden vapaaehtoisten henkilöpätevyyksien ja yritysten hyväksyntöjen todentaminen. Lisäksi SETI Oy sertifioi turva- ja talotekniikkaurakoitsijoita.

SETIpro-rekisterin kautta on mahdollista löytää eri osaamisaloihin erikoistuneet tekijät, myös maantieteellisen toiminta-alueen mukaan. Rekisteri tarjoaa kolmannen osapuolen todennuksen tietyn osaamistason täyttymisestä, esimerkiksi sähkölaitteistojen lämpökuvauksiin tai kuntotutkimuksiin. Tietyn hyväksynnän saamiseksi yrityksessä täytyy aina olla kyseiseen osaamisalueeseen pätevöitynyt henkilö, joka vastaa kyseisestä toiminnasta. Kaikki hyväksynnän alaiset vastuuhenkilöt löytyvät yrityksen tiedoista.

SETIpro-rekisteriin pääsemiseksi yritykselle on asetettu vaatimuksia mm. käytettävien komponenttien ja mitta- tai muiden laitteiden osalta, joiden on ylitettävä tietty vaatimustaso. Osassa hyväksynnöistä vaaditaan myös, että yritys on tehnyt toiminnastaan tähän kyseiseen toimintaan liittyvän kirjallisen toiminnankuvauksen. Joissakin hyväksynnöissä taas edellytetään yrityksen vastuuhenkilön oman osaamisen osoittamista erillisen tutkinnon tai laajemman koulutuksen hyväksytyllä suorittamisella. Lisäksi varsinkin sähkökunnossapitoon liittyvien hyväksyntöjen osalta yrityksiltä vaaditaan myös voimassa olevaa vastuuvakuutusta.

– Yrityksille hyväksyntä tai sertifiointi tarjoaa yhden näkyvyyskanavan potentiaalisten asiakkaiden suuntaan, koska monet tilaajat käyvät katsomassa SETIpro-rekisteristä löytyykö sieltä heidän tarpeisiinsa erikoistuneita yrityksiä. Tilaajat voivat samalla varmistua meidän reaaliaikaisen rekisterimme kautta, että yritykseltä vaadittava hyväksyntä on voimassa, SETI Oy:n toimitusjohtaja Olli Vitikka kertoo.

Olli Vitikka. Kuva: Mikko Arvinen.

Lautakunnat valvovat hyväksyntöjen alaista toimintaa

Hyväksyntöjä ja sertifiointeja hallinnoivat lautakunnat, jotka määrittävät pätevyyden, hyväksynnän tai sertifikaatin vaatimustasot, valvovat SETI Oy:n puolueetonta ja riippumatonta toimintaa ja käsittelevät mahdolliset valitukset.

– Lautakuntaan kuuluu laaja ryhmä koko toimialan edustajistoa, siellä on mukana henkilöitä tilaajapuolelta sekä toimialajärjestöistä – käytännössä siellä mietitään mahdollisimman laaja-alaisesti kyseessä olevaa hyväksyntää, esimerkiksi sen kannalta minkälaisia vaatimuksia sen tulee pitää sisällään, Vitikka mainitsee.

Sertifioinnit

– Teemme paljon asiakirjojen arviointiin perustuvia yritysten hyväksyntöjä, jotka ovat ns. kevytsertifiointeja. Näissä tapauksissa yrityksiltä vaaditaan tietyn vaatimustason toteutumista, joiden osalta yritykset toimittavat meille vaaditut asiakirjat. Hyväksynnöissä arvioimme yritystä asiakirjoihin perustuen ja teemme päätöksen vaatimusten mahdollisesta täyttymisestä. Sertifiointiin kuuluu samanlainen prosessi kuin näissä kevytsertifioinneissakin, mutta tämän lisäksi yrityksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti myös auditointikäynneillä.

Vitikka toteaa, että vaativampia sertifiointeja tehdään turva- ja talotekniikkaurakoitsijoille. SETIpro-rekisteristä löytyvät sertifiointitiedot myös näiden yritysten osalta.

– Turvaurakoitsijoiden sertifiointiohjelma on ollut aktiivinen jo 15 vuoden ajan ja kyseessä onkin varsin tunnettu sertifikaatti toimialalla, jota tilaajat usein edellyttävät tarjouspyynnöissään. Kun tilaajat vertailevat saatuja tarjouksia, SETIpro-rekisteri toimii työkaluna sertifiointi- ja pätevyystietojen ajantasaisuuden varmistamisessa.

Itse SETIpro-rekisteri on maksuton palvelu, mutta sinne pääsee vain sertifiointihyväksynnän kautta. Rekisteristä löytyy aina ajantasainen tieto sertifioitujen yritysten osalta.

Kuva: Mikko Käkelä.

Myös kuluttajat ovat löytäneet SETIpro-rekisterin

– SETIpro on pääasiassa isompien tilaajatahojen käytössä, mutta meidän oman seurantamme ja saatujen palautteiden perusteella myös yksityispuolen asiakkaat käyttävät tätä rekisteriä etsiessään sopivia toimijoita, Vitikka mainitsee.

Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy

SETI Oy onTurvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin nimeämä puolueeton ja riippumaton sähköturvallisuuslain mukainen pätevyydenarviointilaitos. Lakisääteisten pätevyystodistusten lisäksi Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy myöntää tele-, turva- ja kuntotutkijapätevyyksiä sekä vaaditut ehdot täyttäville yrityksille tele- ja rakennusautomaatiourakoitsija hyväksyntöjä sekä TU- ja TT-sertifiointeja.

www.seti.fi

[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia