Pyydä tarjous

AquaDuoscope® tuo viemäriverkoston vuotovedet kartalle

Digipalvelut
17.09.2021 | Teollisuus

Aquapriori Oy on vesijohto- ja viemäriverkoston kuntotutkimuksen asiantuntija. Yrityksen kehittämällä tekoälyä hyödyntävällä menetelmällä vesilaitos saa oikeaa tietoa verkostonsa todellisesta kunnosta. Jätevesiviemäreiden vuodot selvitetään AquaDuoscope®-menetelmällä ja vesijohtoverkoston tekninen kunto AquaTrioscope®-menetelmällä.

Vuotovedet lisäävät kustannuksia ja aiheuttavat ympäristöhaittoja

Huonokuntoiseen ja rikkinäiseen viemäriverkostoon vuotaa usein sade- ja hulevettä, joka päätyy jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle. Ylimääräinen vesi kuormittaa puhdistusprosessia ja kasvattaa kustannuksia.

Poikkeuksellisilla rankkasateilla ja keväisin sulamisvesien aikaan vuotovettä voi tulla niin paljon, että jäteveden pumppaamojen ja puhdistamon kapasiteetti ylittyy, puhdistusprosessi häiriytyy ja jätevettä täytyy ohjata puhdistamattomana suoraan vesistöön tai ympäristöön. Lisäksi vuotovesi kasvattaa pumppaamojen energiankulutusta, mikä sekin aiheuttaa lisäkustannuksia.

Oikea-aikaiset mittaukset verkkoon

Aquapriori Oy on jo vuodesta 2017 tarjonnut vesihuollon toimijoille AquaDuoscope® -vuotovesimittauspalvelua. Nyt Aquapriori Oy on kehittänyt AquaDuoscope® -verkkopalvelun, joka on asiakkaan itsensä käytettävissä Software as a Service -periaatteella.

– Viemärijärjestelmän vuotovesiä tutkittaessa on oleellista, että tutkimuksia tehdään silloin kun maaperässä on paljon sade- tai sulamisvettä. Palvelumme ansiosta asiakas ei ole riippuvainen meidän tai muiden palveluntarjoajien aikatauluista, vaan pystyy reagoimaan itse, kun tilanne niin vaatii, toimitusjohtaja Harri Rautio huomauttaa.

Aquapriori Oy toimittaa käyttöoikeuden AquaDuoscope®-palveluun ja tarjoaa napakan perehdytyspaketin sovelluksen käyttöön sekä näytteiden ottoon. Sovelluksen käyttäjä ottaa näytteet ja kirjaa lukemat (pH, lämpötila, sähkönjohtavuus ym.) verkkopalveluun.

Älykäs ja oppiva sovellus

AquaDuoscope® laskee mitatun linjan vuotovesipitoisuuden tekoälyä hyödyntäen. Linjojen vuotovesipitoisuudet sovellus esittää selkeässä karttanäkymässä. AquaDuoscope® -verkkopalvelu on oppiva järjestelmä, jonka tulokset tarkentuvat joka mittauksella, kun mittausdatan määrä karttuu.

– Myös puhdasvesiverkoston kuntotutkimuksissa edetään tähän suuntaan, mutta se vaatii vielä hiukan lisää dataa taakseen, jotta pohja koneoppimiselle saavutetaan, Harri Rautio kertoo.

Mittausdata on AquaDuoscopesta® ladattavissa ja vietävissä muihin tietojärjestelmiin osaksi vesihuoltoverkoston ylläpitoa. Huomionarvoista on, että AquaDuoscope® ei edellytä muiden tietojärjestelmien (Trimble, Keypro tms.) käyttöä, joten se sopii hyvin pienillekin vesilaitoksille.

AquaDuoscope® -verkkopalvelu julkaistaan syyskuun aikana

Harri Raution mukaan AquaDuoscopella® on ollut pitkä tuotekehitysprosessi. Tuotekehitystä on tehty Aquapriori Oy:n toiminnan alusta saakka.

– ELYltä ja BusinessFinlandilta olemme saaneet T&K-rahoitusta ja tukea viennin aloittamiseen. Ilman näitä rahoituksia ei palvelua olisi saatu rakennettua valmiiksi, saati tuunattua vientikuntoon.

– Tuotteella on lupaava vientipotentiaali Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Aquapriori Oy:llä on jo jalansijaa Yhdysvaltain markkinoilla. Odottelemme, milloin koronatilanne helpottaa, jotta pääsisimme tekemään sinne sovitut projektit.

AquaDuoscope® -verkkopalvelu on ollut pilottikäytössä Suomessa ja USA:ssa, ja sitä on kehitetty asiakkailta saatujen käyttökokemusten perusteella. AquaDuoscope® -verkkopalvelu lanseerataan syyskuun 2021 aikana.

YT-messuilla nähdään!

Aquapriori Oy esittelee AquaDuoscope® -verkkopalvelua Yhdyskuntatekniikka 2021 -messuilla Turussa 13.–14.10.2021 osastolla Am4.

– Tervetuloa tutustumaan, toivottaa Harri Rautio.

aquapriori.fi

[email protected]

+358 40 585 1968

AquaDuoscope® -verkkopalvelun edut:

  • Päivittyvä tieto jätevesiverkoston kunnosta ja vuotovesistä on hyvää omaisuudenhallintaa
  • Vuotovesitulokset sähköisinä, katsottavissa karttanäkymässä ja ladattavissa omiin verkkotietojärjestelmiin
  • Mittaustuloksista prioriteetit saneerattaville kohteille
  • Kriittiset kohteet saadaan nopeammin saneeraukseen, jolloin verkostosta tulee tiiviimpi ja rahaa säästyy jäteveden pumppaus- ja puhdistuskustannuksissa
  • Riippumattomuus ulkopuolisista toimijoista jätevesiverkoston vuotovesimittauksissa

Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset -lehdessä 3/2021.