CiDRA Minerals Processing Inc. tarjoaa tehokkuutta prosesseihin innovatiivisten mittausteknologioiden avulla

CiDRAn fokusmarkkina on mineraaliprosessit, mutta virtausmittausratkaisut toimivat kaikille putkivirtauksille. Jo yli 700 rikastamoa käyttää Sonartraceja virtausmittareina tuotantonopeuden hallintaan kriittisissä prosessikohteissa. SONARtrac-teknologia tarjoaa usein toimivan ratkaisun myös sellaisissa kohteissa missä vanhat teknologiat eivät ole toimineet lainkaan.
CiDRAn fokusmarkkina on mineraaliprosessit, mutta virtausmittausratkaisut toimivat kaikille putkivirtauksille. Jo yli 700 rikastamoa käyttää Sonartraceja virtausmittareina tuotantonopeuden hallintaan kriittisissä prosessikohteissa. SONARtrac-teknologia tarjoaa usein toimivan ratkaisun myös sellaisissa kohteissa missä vanhat teknologiat eivät ole toimineet lainkaan.
17.05.2024 | Teollisuus

CiDRA Minerals Processing Inc. on maailmanlaajuisesti tunnettu teknologia- ja tuotekehitysyhtiö, joka keskittyy rikastamoiden mineraaliprosessien optimointiin. CiDRAn tuotteet, CYCLONEtrac PST - reaaliaikainen partikkelikokomittaus suoraan jokaisen syklonin ylitevirrasta ja passiivinen, clamp-on SONARtrac virtausmittaus ovat yleisesti tunnustettuja ”Best Available Technologies” ratkaisuja mineraaliprosesseissa.

CiDRA on perustettu vuonna 1996. Vuosikymmenten aikana yhtiö on systemaattisesti kehittänyt uusia tuotteita, kuten monifaasivirtausten mittareita, ensin öljyteollisuuteen ja siitä vahvasti kaivos- ja prosessiteollisuuden puolelle.

- Passiivinen virtausmittaus SONARtrac tuli markkinoille 2004, jolloin itse tutustuin siihen Metson mittalaitteiden ja analysaattoreiden tuotekehitysyksikössä. SONARtrac testattiin koevirtauslaboratorioissa, joissa se osoittautui hyväksi, taustoittaa Esko Tahkola. Hän on toiminut jo vuosia yhteistyössä CiDRA Minerals Processing Inc. kanssa vastaten sen toiminnoista Skandinaviassa ja tukien myös CiDRAn muun Euroopan myyntiverkostoja.

- CiDRA on edelläkävijä teollisuuden innovaatioissa. SONARtrac® ja CYCLONEtrac® -teknologiat yhdessä nostavat prosessien tehokkuuden uudelle tasolle. Kun reaaliaikaista ja luotettavaa mittausdataa asiantuntevasti hyödynnetään prosessin säädössä, voidaan hallitusti tehdä optimointia prosessin rikastusasteen ja kokonaistuotannon välillä rikastamon nettometallituotannon maksimoimiseksi, kiteyttää Tahkola.

CYCLONEtrac PST (Particle Size Tracking) on mittausjärjestelmä, joka tuottaa reaaliaikaista tietoa jokaisen hydrosyklonin tuottamasta partikkelikokojakaumasta.

CYCLONEtrac PST – reaaliaikainen partikkelikoon mittaus jokaisen hydrosyklonin ylitevirrasta

Reaaliaikainen partikkelikoon mittausjärjestelmä, CYCLONEtrac PST on ollut markkinoilla noin 7 vuotta. Tässä ajassa PST-anturi on asennettu reilusti yli 1000 hydrosykloniin maailman tärkeimmillä kaivosalueilla.

- Järjestelmä tuo jauhatuksen hallinnan aivan uudelle tasolle verrattuna aiempiin ratkaisuihin.

- Tämän teknologian arvo perustuu sen kykyyn mitata reaaliajassa hydrosyklonipatterin jokaisen yksittäisen syklonin ylitevirran partikkelikokojakaumaa. Näin jokaisen syklonin tuottama partikkelikokojakauma pidetään optimaalisena ja samalla estetään jokaisen syklonin epänormaali toiminta (ns. roping tilanteet tai muut esim. syklonien kulumisesta johtuvat poikkeavaa partikkelikokoa tuottavat toiminnat). Tämä mahdollistaa reaaliaikaisen jauhatuksen ohjauksen nettometallituotannon maksimoimiseksi. PST pohjaisilla säädöillä on saavutettu jopa 10%:n nettometallin tuotantolisäyksiä asiakasprosesseissa. Lisähyötynä saadaan jauhatusenergian säästöä tuotettua tonnia kohden, koska vältetään myllyjen alikuormitustilanteet.

- Järjestelmässä on asennettuna mittausanturi jokaisen hydrosyklonin ylitevirtaan. PST seuraa asiakkaan valitsemaa viittä eri partikkelikokorajaa jokaisesta syklonista ja mittaustieto päivittyy neljän sekunnin välein. Tietoa hyödynnetään joko suoraan automaatiojärjestelmässä, joka hoitaa jauhatuksen säädön ja estää yksittäisen syklonien off-target toiminnat tai vaihtoehtoisesti hyödynnetään ylemmän tason APC-järjestelmää näihin säätöihin. Tietysti myös operaattorit voivat seurata ja suoraan hyödyntää mittauksen antamaa tietoa prosessin ohjauksessa. Jo yli 30% maailman kuparituotannosta hyödyntää CYCLONEtrac PST:tä jauhatuksen optimoinnissa.

SONARtrac-mittauksella voidaan mitata myös kaasukuplien virtauksessa ottama tilavuus reaaliajassa ja sen vaikutus tiheysmittaukseen voidaan korjata välittömästi.

SONARtrac – ratkaisu tuotantonopeuden luotettavaan hallintaan läpi prosessin elinkaaren

Esko Tahkola kertoo, että CiDRA on ainoan, tällä vuosituhannella kehitetyn uuden virtausmittausmenetelmän (SONARin) takana.

- Tämä passiivinen, putken päältä mittaava, driftaamaton ja huoltovapaa SONARtrac tuote tuli markkinoille jo 20 vuotta sitten ja on pitkälti syrjäyttänyt perinteiset magneettiset virtausmittarit erityisesti monifaasivirtausten ja tärkeiden vesivirtausten sovelluksissa. Lisäksi sama laite voi mitata myös mittauskohdassa virtauksessa olevien kaasukuplien ottaman tilavuuden ja tämän perusteella voidaan korjata kuplien aiheuttama virhe gamma-tiheysmittauksiin ja coriolis massavirtamittauksiin ja päästä huomattavasti tarkempaan ja toimintavarmempaan todellisen tilavuusvirtauksen sekä tuotantonopeuden hallintaan, linjaa Tahkola ja jatkaa:

- Mineraalien jalostusprosessien tulee toimia mahdollisimman tehokkaasti ja tuottaa ja ylläpitää maksimaalisen korkea rikastusaste ainakin seuraavat kaksi-kolmekymmentä vuotta. Siksi mittausten valinnan kannalta on olennaisinta toimintatehokkuus ja omistajuuskustannus koko prosessin elinkaaren ajan. Johtavat mineraaliprosessien omistajat ovat siirtyneet systemaattisesti käyttämään SONARtraceja tuotantonopeuden hallinnassa. Esimerkiksi yli 70 % maailman kuparituotannosta hyödyntää SONARtraceja. Yli 100 rikastamoa käyttää pelkästään SONARtraceja slurrivirtausten mittauksiin; Pohjoismaissa esimerkiksi kaikki LKAB:n rikastamot, Outokumpu Kemi, Rana Gruber ja Kaunis Iron.

- Kerromme mielellämme lisää tuotteistamme, tavataan Pohjoinen Teollisuus messuilla 22.–23.5.2024 Oulussa. Tervetuloa!

www.cidra.com

Esko Tahkola, Business Development Manager, Europe
Puh. & WhatsApp +358 40 551 3056 | [email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä