LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Dahlbacka Groupilla on erityisosaaminen innovatiivisissa kaivamattomissa kaivuumenetelmissä

Suojaputkinipun alla olevan kaukolämpölinjan paljastus käynnissä kiinteistöliitosta varten. 
Suojaputkinipun alla olevan kaukolämpölinjan paljastus käynnissä kiinteistöliitosta varten. 
14.09.2021 | Yrityselämässä tapahtuu, Rakentaminen, Teollisuus

Varma laatu, vastuullinen toiminta ja vahva käytännön kokemus on se millä Dahlbacka Group ratkoo kiperimmätkin infrarakentamisen ongelmat ja toteuttaa onnistuneesti vaativatkin kohteet. Monipuolista kokemusta infrarakentamisesta on kertynyt jo lähes 60 vuoden ajalta ja työllistää tänä päivänä noin 40 henkilöä. Yritys toteuttaa mittavia infrarakentamisen urakoita. Erityisosaaminen yrityksellä on kuitenkin erilaisissa kaivamattomissa rakentamismenetelmissä. Uudet työtavat ja innovatiivisten menetelmien käyttöönotto onkin ollut tärkeää yrityksessä aina perustamisesta lähtien. Viime vuonna Dahlbacka yritysryhmään kuuluva Imukaivuu Group aloitti toimintansa tarjoamalla ensimmäisenä imukaivuupalveluita Suomessa.

Imukaivuussa materiaali poistetaan imun avulla kohteesta

Imukaivuri on jättikokoinen imuri, jota käytetään materiaalin poistamiseen siellä, missä perinteisillä kaivuumenetelmillä työskentely on haasteellista tai jopa mahdotonta. Imukaivuuta ei tule sekoittaa suurtehoimurointiin tai loka-autoon. Imukaivurissa imuteho on 20 kertaa suurempi kuin tavallisessa loka-autossa. Lisäksi loka-auton imuputki on usein 100-millimetrinen, kun imukaivurissa imuputki on 250-millimetrinen. Suuren kapasiteettinsa ansiosta imukaivurin säiliöön päätyvät jopa tiiliskiven kokoiset kappaleet vaivattomasti. Maa- ja kiviainesten ohella säiliöön päätyy työstä syntyvä pöly. Menetelmä soveltuu sekä kuivan että märän maa-aineksen käsittelyyn.

Imukaivuu on turvallinen menetelmä sekä infralle, juuristoille että työntekijöille

Imukaivuu on paitsi tarkka, että turvallinen menetelmä herkkiin kohteisiin. Kun maa-aines imetään mekaanisen kaivamisen sijasta, vältytään rikkomasta puiden juuristoja, kaapeleita ja muuta herkkää infraa. Jopa jännitteellisten kaapeleiden paljastaminen onnistuu tähän tarkoitukseen kehitetyllä pehmeällä kumiputkella. Niinpä menetelmä soveltuu käytettäväksi niin kaupunkiympäristöissä kuin teollisuus- ja infrarakentamisessa. Imukaivuussa ei tarvita useita käsipareja, mikä tekee siitä kustannustehokkaan tavan paljastaa maanalaista infraa. Monissa kohteissa työ hoituu myös nopeammin kuin perinteisillä menetelmillä.

Imukaivuu soveltuu myös kohteisiin, joissa tarvitaan vain pieni kaivanto, sillä menetelmä ei revi kaivinkoneen tapaan kaivannon reunoja. Pienistä kaivannoista on saatu isoja hyötyjä esimerkiksi kohteissa, joissa on pitänyt kaivaa esiin kaapelikanavia tai kohde on ollut vilkasliikenteinen ja ahdas. Käyttämällä imukaivuuta vähennetään liikennejärjestelyiden kestoa ja minimoidaan jälkityöt.

Imukaivuu soveltuu erinomaisesti korkeisiin, syviin, ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin

Imukaivurin radio-ohjattuun puomistoon on mahdollista lisätä letkua ja putkea jopa 200 metriä, imettävästä materiaalista riippuen. Näin imukaivuri soveltuu ”kaivuutöiden” lisäksi syviin, ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin kohteisiin. Imukaivuuta voidaan hyödyntää esimerkiksi rakennusten sisällä, suojelukohteissa, puistoissa ja viheralueilla. Imuletkua voidaan liikuttaa työkohteessa joko käsin tai pienkaivurin avustuksella, toimien ns. imurin suulakkeena. Samalla vältetään rikkomasta ympäristöä, kun isoa konetta ei tarvitse viedä itse työkohteeseen.

Materiaalin poistaminen korkeista ja syvistä kohteista onnistuu ongelmitta. Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi erityyppiset siilot, vesihuollon suodattimet ja työmaiden tuetut kaivannot. Menetelmällä päästään tietyin rajoituksin jopa 40 metrin syvyyteen.

Helposti liikuteltava imukaivuukalusto

"Tänä päivänä meillä on käytössämme kaksi imukaivuria. Niiden työt ovat painottuneet Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, vaikka teemmekin imukaivuutöitä ympäri Suomen", kertoo toimitusjohtaja Johan Dahlbacka. Imukaivurit on rakennettu 4-akselisen kuorma-auton alustan päälle, joten se on helposti ja nopeasti siirrettävissä maanteitse kohteeseen.

Imukaivuumenetelmä soveltuu hyvin esim.

  • Kaapeleiden esiin ottamiseen
  • Putkistojen vuotokohteisiin
  • Syviin ja ahtaisiin kaivantoihin
  • Erityyppisten siilojen ja altaiden tyhjentämiseen
  • Kaivuutukien sisältä "kaivamiseen"
  • Puiden juuristojen paljastaminen
  • Kellareiden syvennyksiin
  • ja muihin paikkoihin, joihin kaivinkone ei mahdu ja/tai pääse.

Putkistosaneeraukset avaimet käteen periaatteella

Palveluihimme kuuluvat kattavat putkistosaneeraukset, jotka toteutamme kokonaisurakointina useilla eri menetelmillä. Menetelminä voidaan käyttää pitkä-, pätkä- ja pakkosujutusta sekä yhdistää eri menetelmiä kohteessa. Menetelmät valitaan aina kohteeseen sen mukaan, mikä tai mitkä ovat lopputuloksen kannalta parhaita.

"Usein lopullinen saneerausmenetelmä selviää vasta, kun kaivanto on otettu auki. Näissä tilanteissa omasta laajasta palveluvalikoimasta on etua, kun voidaan tehdä nopeitakin muutoksia ilman että aikataulu venyy", kertoo Johan Dahlbacka.

Alituspalvelut kuuluvat erikoisosaamiseemme

Kokemus alituspalveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta neljältä vuosikymmeneltä tuo mukanaan tekemiseen näkemystä ja uusia ideoita tehdä asioita toisin kuin perinteisesti on totuttu näkemään. Lisäksi työkohteen maanalaisen infrakokonaisuuden hahmottaminen on avainasemassa työn onnistumisen kannalta.

Käytössämme olevat useat eri menetelmät takaavat sen, että jokaiseen tilanteeseen ja kaikille maalajeille löytyy parhaat menetelmät, joilla kohteet voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti. Alitamme sekä tiet, vesistöt, rautatiet, puistot, pihat että muut kohteet.

www.dahlbacka.fi

www.imukaivuu.fi

Teksti: Sofia Dahlbacka. Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 3/2021.