Edistyksellistä teollisuusvaihteiden kunnonhallintaa

Kuvassa DBSantasalon Pohjois-Suomen yksikönpäällikkö Arto Lilja ja Boliden Kevitsan kunnonvalvonnan asiantuntija Samuli Seppälä.
Kuvassa DBSantasalon Pohjois-Suomen yksikönpäällikkö Arto Lilja ja Boliden Kevitsan kunnonvalvonnan asiantuntija Samuli Seppälä.
10.05.2024 | Teollisuus

GearWatch-kunnonhallintajärjestelmä auttaa havaitsemaan teollisuusvaihteiden kunnon muutoksia varhaisessa vaiheessa, jolloin vikatilanteita pystytään monessa tapauksessa ehkäisemään. David Brown Santasalon asiakkaat ovat saaneet selkeitä hyötyjä GearWatchin käytöstä, niin myös Boliden Kevitsa.

– GearWatch on vaihteiden kunnonvalvontaan kehitetty järjestelmä, jonka tavoitteena on havaita poikkeamat ja viat mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin vaihteen kuntoon päästään vaikuttamaan. Parhaassa tapauksessa tällä pystytään estämään vaihteen varsinainen vikaantuminen, DBSantasalon tuotepäällikkö Mika Hirvonen kertoo.

GearWatchilla kyetään mittamaan useita eri teollisuusvaihteiston toimintaan liittyviä parametrejä. Mittaukset pitää sisällään partikkelilaskentaa sekä öljylaadun valvontaa, ja näiden lisäksi voidaan mitata mm. värähtelyitä, lämpötiloja, öljynpaineita ja pyörimisnopeutta.

Voiteluöljyn partikkeleiden valvonta

GearWatchissa on erikoistuttu voiteluöljyjen partikkeleiden valvontaan, koska
voitelun toimivuus on vaihteen toiminnalle ja pitkälle eliniälle hyvin keskeinen tekijä.

– Tarjolla on erilaisia anturointipaketteja, mm. öljyn analysointiyksikkö. Kaikki käytössä olevat anturit kytketään Smart Terminaaliin, josta data lähetetään GearWatch-pilvipalveluun. Pilvipalvelussa data on asiakkaan ja DBSantasalon kunnonvalvontakeskuksen luettavissa, joten asiakas saa myös vaihteiden ja niiden kunnonvalvontaan erikoistuneiden ammattilaisten analysointituen mittaustulosten analysointiin, Hirvonen mainitsee.

GearWatch on myös mahdollista integroida asiakkaan kunnonvalvontajärjestelmään. Laajimmillaan integraatio voidaan viedä jopa niin pitkälle, että hälytyksestä muodostuu automaattisia työmääräimiä asiakkaan kunnossapitojärjestelmään.

Boliden Kevitsa luottaa GearWatch-kunnonhallintajärjestelmään

Boliden Kevitsan kunnonvalvonnan asiantuntija Samuli Seppälä kertoo kokemuksistaan GearWatchin käytöstä ja havaitsemistaan hyötynäkökohdista.

– Meillä on jo useampia GearWatch kunnonvalvontajärjestelmiä käytössä, joista ensimmäinen asennettiin jo vuonna 2019, mutta viime vuoden aikana olemme alkaneet lisäämään järjestelmiä merkittävästi toisen päivitysprojektin yhteydessä. Tämä kokonaisuus käsittää 14 vaihdetta, joihin voitelukierron päivityksen yhteydessä lisättiin myös GearWatch-järjestelmät.

Seppälä mainitsee, että GearWatcheista on saatu positiivisia käyttökokemuksia. Boliden Kevitsalla on ollut käytössään samaa teknologiaa hyödyntäviä laitteistoja aiemmin jo yli 20 yksikköä ja niistä on saatu vuosien saatossa runsaasti hyviä kokemuksia.

– Uuden kunnonvalvontateknologian avulla on saatu kiinni kymmenittäin erilaisia vikaantumisia ja ajoitettua tarvittavat korjaukset suunniteltuihin huoltoseisokkeihin. Tätä kautta meille on tuloutunut merkittäviä säästöjä.


Voiteluaineiden vaihtoväliä on mahdollista kasvattaa turvallisesti

Kun GearWatchin kulumahiukkaslaskentaan lisätään, öljyn puhtausluokan mittaaminen ja öljyn vesipitoisuuden mittaaminen, niin sen perusteella saadaan seurattua myös voiteluaineen kuntoa ja suodatuksen toimivuutta. Näiden tietojen valossa voiteluaine saadaan pidettyä mahdollisimman suorituskykyisenä ja pitkäikäisenä. Kun samalla seurataan säännöllisesti voiteluaineen kemiallista kuntoa laboratorionäyttein, voidaan määräaikaisista öljynvaihdoista siirtyä tarveperustaiseen öljynvaihtoon.

– Meidän isoimmissa voitelukierroissa olemme siirtyneet pois määräaikaisista öljynvaihdoista, joten öljyt vaihdetaan kuntoon perustuen. Joissakin kohteissa on pystytty ajamaan jopa viisikin vuotta samoilla öljyillä, kun aiemmin öljyt vaihdettiin vuosittain. Se on säästänyt kustannusten lisäksi myös ympäristöä, koska käyttökuntoista öljyä ei ole tarvinnut vaihtaa, Seppälä mainitsee.

GearWatch auttaa pienentämään kunnossapidon hiilijalanjälkeä

Pidemmästä öljynvaihtovälistä tulee euromääräisiä säästöjä, mutta samalla ympäristökuormitus vähenee, kun ominaisuuksiltaan hyvälaatuista öljyä ei vaihdeta turhaan. Sama pätee myös vikaantumisten ennaltaehkäisyssä. Kun poikkeamat kohteen kunnossa havaitaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin oikea-aikaisilla korjaavilla toimenpiteillä vikaantumisen eteneminen voidaan usein pysäyttää tai rajoittaa, jolloin varaosatarve vähenee merkittävästi. Tämä pienentää kustannuksia ja säästää ympäristöä.


GearWatch tuottaa jatkuvaa trenditietoa

GearWatch järjestelmän anturit mittaavat jatkuvasti ja tiedot siirretään käyttöliittymään, jossa trenditieto on heti analysoitavissa. Kaikkiin trendeihin on asetettu automaattiset hälytysrajat, joista lähtee tarvittaessa hälytykset. GearWatchin tuottama data on käyttöliittymässä helposti analysoitavassa muodossa. Esimerkiksi partikkelilaskenta perustuu ajatukseen, että uudesta ja hyvässä kunnossa olevasta vaihteesta, ei pitäisi irrota käytännössä lainkaan metallisia kulumapartikkeleita. Jatkuvan online-tiedon ansiosta on helppoa tehdä päätelmä, että tilanne on hyvä. Sitten kun voitelukiertoon alkaa tulemaan metallipartikkeleita, tiedetään että kulumisprosessi on alkanut. Käytännössä metallipartikkeleiden lähteitä ovat vain vaihteen laakerit, hammaspyörät tai kotelo.

– Meillä DBSantasalolla on pitkä historia tämän teknologian käytöstä ja valtava määrä valvottavia kohteita, joten osaamme kokemuksemme perusteella tukea asiakasta tulosten analysoinnissa ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden määrittämisessä, Mika Hirvonen kertoo.

Helppo asennettavuus

GearWatch-asennuksia tehdään paljon täysin uusiin vaihteisiin sekä huoltovaihteisiin. Kevitsassa osa GearWatch-asennuksista on tehty huoltojen tai modernisointien yhteydessä. Järjestelmän asentaminen vaatii useimmiten vain muutamien tuntien pysäytyksen, jonka aikana öljyletkujen liitännät tehdään. Asennuksissa hyödynnetään aina suunniteltuja seisokkeja.

– Meidän asiakkaat asentavat näitä laitteistoja paljon itsekin, mutta olemme tarvittaessa mukana asennuksissa. Laitteiden asentaminen ei ole kovin monimutkaista. GearWatch-järjestelmiä voidaan asentaa kaikkien valmistajien vaihteisiin, DBSantasalon myyntijohtaja Harri Koivuvirta kertoo.

GearWatch toimii myös liikkuvassa kalustossa

– Myös avolouhoksen liikkuva kalusto on tulossa GearWatch kunnonvalvonnan piiriin kun GearWatch-järjestelmän käyttöönotto suoritetaan seuraavan huollon yhteydessä, DBSantasalon Pohjois-Suomen yksikönpäällikkö Arto Lilja kertoo.

Boliden Kevitsan Samuli Seppälä näkee kunnonvalvonnan tilanteen Boliden Kevitsan rikastamon osalta hyvänä. Hän pitää GearWatchia hyvin helppona tapana saattaa myös mobiilikaluston kriittiset komponentit kunnonvalvonnan piiriin.
– Meillä on mobiilikaluston osalta käytössä online-värähtelymittauksia, niissä on luonnollisesti omat haasteensa liikkuvissa laitteissa. Näkisin että voiteluaineen kautta tapahtuva kunnonvalvonta on helpompi tapa suorittaa kunnonvalvontaa etenkin liikkuvan kaluston osalta.

dbsantasalo.com

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä