Pyydä tarjous

EduTec Oy luo osaamista teollisuuden työelämään

Digipalvelut
11.04.2022 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

Uusia ammattilaisia muutamassa kuukaudessa

EduTec Oy on työelämän koulutuksiin erikoistunut uudentyyppinen koulutusyritys, jonka toiminnan lähtökohtana on yritysten tarve saada ammattitaitoista työvoimaa. EduTec ei toteuta tutkintoon johtavia koulutuksia, vaan tarkoituksena on vastata yritysten osaamistarpeisiin tarkasti ja nopeasti.

– Keskitymme teknologia-alan rekry-, täsmä- ja täydennyskoulutuksiin. Koulutuksemme ovat valmiita avaimet käteen -paketteja. Toimitamme sen, mitä yritys tarvitsee, kertoo Harri Kilpeläinen, yksi EduTecin osakaskolmikosta.

– Rekrykoulutus on yrityksille kustannustehokas ja vaivaton tapa saada osaavia työntekijöitä. Yrityksen rahaa ja aikaa ei kulu rekrytointiprosessiin kaikkine ilmoitteluineen, vaan kaikki hoituu meidän ja yhteistyökumppaneidemme kautta.

EduTec tekee yhteistyötä RTK-Henkilöstöpalvelu Oy:n ja Osuma Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa.

– Monille yrityksille on yllätys, että henkilöstöpalvelufirmojen avulla voi saada uusia työntekijöitä koulutettavaksi, jos osaavaa työvoimaa ei muuten ole tarjolla, Kilpeläinen huomauttaa.

Lähiopetusta pienissä ryhmissä

EduTecin yrittäjät ovat Jari Makkonen, Kari Heiskanen ja Harri Kilpeläinen. Kaikilla on vahva opettajatausta ammatillisesta koulutuksesta nuoriso- ja aikuispuolelta.

EduTec kouluttaa eri tavalla kuin ammattioppilaitoksissa nykyisin tehdään. EduTecillä vähintään 60 % jokaisesta koulutuksesta on lähiopetusta, jossa kouluttaja on läsnä paikan päällä. Koulutuksen ensimmäisenä kuukautena kouluttaja on sataprosenttisesti paikalla joka päivä, toisena kuukautena 80-prosenttisesti.

– Koulutuksissamme ryhmäkoot ovat pieniä, 3–5 henkilöä per kouluttaja, jolloin opetus on tiivistä ja tehokasta. Kouluttajat huomaavat saman tien, missä asioissa koulutettavilla on haasteita ja pystyvät auttamaan välittömästi, kuvailee Kilpeläinen.

– Lisäksi pidämme koulutusten keston lyhyenä, 2–4 kuukaudessa. Tässä ajassa koulutettavat oppivat työskentelemään itsenäisesti. Yrityksen näkökulmasta aikaa ei kulu epäolennaisuuksiin.

– Rekrykoulutuksissa osallistujat ovat alanvaihtajia, työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia. Heillekin lyhyt koulutus sopii hyvin, sillä koulutuksen ajalta he eivät saa palkkaa yritykseltä, vaan koulutusajalta maksetaan työttömyysetuutta kulukorvauksella.


EduTec kouluttaa uusia osaajia asiakasyrityksen omissa tiloissa ja omilla laitteilla.

Yrityksen koneet tulevat tutuiksi

Harri Kilpeläinen painottaa, että EduTec kouluttaa asiakasyrityksen omissa tiloissa ja yrityksen omilla laitteilla, joten koulutuksen suorittanut oppii tuntemaan työympäristönsä ja hallitsemaan juuri ne välineet, jotka hänen täytyykin hallita.

– Toisin kuin esim. oppisopimusjärjestelmässä, meillä koulutukseen sisältyvät kaikki yrityksen tarvitsemat pätevyydet ja korttikoulutukset.

EduTec on ammatillisen koulutuksen eturivissä

Elokuussa 2021 perustettu EduTec Oy on tuore yritys, mutta yrittäjät ovat alojensa taitajia ja ammatillisen koulutuksen konkareita.

– Koemme olevamme tärkeällä asialla, Harri Kilpeläinen kertoo.

– Seuraavan kymmenen vuoden aikana maassamme tarvitaan 130 000 uutta työntekijää. Suomessa on herätty huomaamaan, että tutkintotavoitteisen koulutuksen rinnalla osaamista voidaan luoda ja työllistymistä edistää myös muilla koulutuksilla. Esimerkiksi alanvaihtajille tutkintokoulutus ei kovin hyvin sovellu. Rekrykoulutus on nopea ja tehokas polku työelämään.

Koulutuksia kaikkialle maahan

EduTecin toiminta-aluetta on koko Suomi. Sopimuskouluttajien verkostossa on tällä hetkellä n. 20 kouluttajaa. He ovat alojensa ammattilaisia, joilla on kokemusta juuri niistä töistä, joihin he uusia osaajia kouluttavat. Koulutus on tehokasta ja vaikuttavaa.

– Sopimuskouluttajien verkosto kasvaa koko ajan. Laajalla verkostolla pystymme tarjoamaan palveluja kattavasti, Harri Kilpeläinen kertoo.

– Sana EduTecin toimintamallista on kiirinyt ammattilaisten keskuudessa, ja olemme saaneet mukavasti uusia sopimuskouluttajia meille tulleiden yhteydenottojen perusteella. Meitä voi edelleenkin lähestyä, jos kouluttajana toimiminen kiinnostaa.

Ekstraetuja verkostoista

EduTecillä on laajat yhteistyöverkostot ja syvällinen työelämän tuntemus.

– Olemme onnistuneet saamaan hyviä kumppanuuksia johtavien laitevalmistajien, maahantuojien ja jälleenmyyjien kanssa. Kauttamme on tarjolla uusinta tietämystä yrityksiin, Harri Kilpeläinen kertoo.

– Jos yrityksellänne on tarvetta uusille ammattilaisille tai kehitettävää henkilöstön osaamisessa, kannattaa ilman muuta ottaa meihin yhteyttä! Koulutuksemme sopivat kaikille: niin alanvaihtajille kuin täydennyskoulutusta kaipaaville. Kun opiskelijan motivaatio on kunnossa, niin uutta kyllä oppii. Tiivis ja tehokas koulutusmallimme pitää siitä huolen.

040 539 6885
[email protected]
edutec.fi
facebook.com/edutec.fi
instagram.com/edutecoy

EduTecin sopimuskouluttajien osaamisaloja:

  • Koneistus
  • Hitsaus
  • Teollinen pintakäsittely
  • Hydrauliikka
  • Raskas kalusto, ajoneuvot ja ajoneuvosähkö
  • Autojen korityöt, maalaus, autovarustelu, ajoneuvotekniikka, sähköinen vianhaku ja korjaus
  • LVI-ala
  • Sähköala
  • NC-puutyöstökoneet

Kaikilla sopimuskouluttajilla on vankka ammatillinen osaaminen ja pätevyydet vaadittaviin työtehtäviin.


EduTec Oy:n yrittäjinä toimivat Harri Kilpeläinen, Kari Heiskanen ja Jari Makkonen.

EduTec kouluttaa CNC-koneistajia Jot Worksille

Jot Works Oy on joroislainen konepaja ja asennustoimittaja, jolle EduTec toteuttaa rekrykoulutuksen kevään 2022 aikana. Rekrykoulutuksella yritys saa riveihinsä kolme uutta CNC-koneistajaa. Koulutus kestää 12 viikkoa helmikuusta huhtikuuhun.

– Olemme kovasti etsineet koneistajia, mutta kun heitä ei mistään tuntunut löytyvän, aloimme harkita EduTecin vaihtoehtoa. Mukaan tuli myös RTK-Henkilöstöpalvelu. Kun asiat saatiin myös ELY-keskuksen kanssa selviksi, päätimme toteuttaa koulutuksen, taustoittaa Jot Worksin toimitusjohtaja Antti Kärkkäinen.

Valinnat haastattelujen perusteella

Koulutus sisältää perusopetuksen Heidenhain NC-työstökeskuksella sekä Fanuc-ohjauksella varustetun karusellisorvin työskentelyyn sekä koneistajan perustiedot ja -taidot piirustusten lukemisen, lastuamistekniikan, mittaustekniikan osalta ja Heidenhain-työstökoneohjelmoinnin perusteet.

Koulutuksen suorittaneet työllistyvät Jot Worksille, aluksi RTK-Henkilöstöpalvelun kautta.

– Koulutettavien valinnassa meillä oli viimeinen sana. RTK-Henkilöstöpalvelun tekemän hakijoiden esikarsinnan jälkeen haastattelimme loppusuoralle päässeet, Kärkkäinen kertoo.

Koulutuskielenä englanti

Jot Worksin koulutuksen pääkouluttaja ja EduTecin osakas Kari Heiskanen kertoo, että koulutus tapahtuu Jot Worksin tiloissa heidän omilla laitteillaan, joten koulutettavat pääsevät hyvin jyvälle siitä, miten asiat tehdään.

– Olemme käyneet asioita läpi ensin teoriassa ja sitten ajaneet käytännön töitä koneilla.

Koulutuskielenä on englanti, sillä yksi koulutettavista on kotoisin Bulgariasta.

– Sinänsä kielellä ei ole merkitystä, mutta tekniikan alalla iso osa sanastosta ja oppaista on joka tapauksessa englanniksi, joten englanninkielinen koulutus on hyödyllinen, Heiskanen mainitsee.

– Olen välillä pistäytynyt kysymässä, että mitenkäs täällä opitaan, ja kyllä he kertovat oppivansa – eivätkä ole pinnanneet, Antti Kärkkäinen naurahtaa.

Uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan

Antti Kärkkäinen muistuttaa, että koulutus ei tuota täysinoppineita koneistajia, vaan koulutettavat ovat ottaneet vasta ensimmäisen askeleen ammatillisesti.

– Koulutus antaa perustiedot ja läpileikkauksen vaadittavista asioista. Sille pohjalle on hyvä rakentaa työuraa eteenpäin. Motivaatio ja halu oppia ovat ratkaisevan tärkeitä.

– EduTecin koulutus toimii. Tällaisia ratkaisuja yritysten on ryhdyttävä käyttämään enemmän, sillä nykyinen ammatillinen koulutus ei vastaa yritysten tarpeisiin. Koulutuksen järjestäminen on yritykselle tietyllä tapaa riskisijoitus, mutta toisaalta on välttämätöntä investoida työntekijöiden saatavuuteen, Kärkkäinen toteaa.

www.jotworks.fi

Rekrykoulutuksessa yrityksen osuus kustannuksista on vain 30 %

Rekrykoulutus on ns. yhteishankintakoulutus, jonka kokonaiskustannuksista ELY-keskus rahoittaa 70 % ja työnantajan osuus on 30 %. Rekrykoulutus toteutetaan yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Koulutus räätälöidään yrityksen tarpeisiin ja sillä luodaan opiskelijoille ammatillinen osaaminen työtehtäviin. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen tai vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen.

EduTec käy yrityksen kanssa yhdessä läpi, millaisia pätevyyksiä ja taitoja tarvitaan. Seuraavaksi EduTec laatii koulutusrungon ja kustannussuunnitelman. Yritys laittaa viranomaiselle, eli TE-toimistolle tai ELY-keskukselle, hakemuksen koulutuksen järjestämisestä.

Rekrykoulutuksella yritys saa uusia, ammattitaitoisia työntekijöitä. Täsmäkoulutus puolestaan on olemassa olevien työntekijöiden osaamisen päivittämistä yrityksen muutostilanteissa (myös määräaikaisesti lomautetuille). Täsmäkoulutuksen kokonaishinnasta työnantajan maksuosuus on 30–50 %.