Pyydä tarjous

Enerkon Ympäristöpalvelut Oy laittaa materiaalit kiertoon

Digipalvelut
31.03.2020 | Teollisuus
Enerkon Ympäristöpalvelut Oy on energia- ja ympäristöpalveluihin erikoistunut tamperelainen yritys, jonka ydinosaamista ovat kiertotalouden periaatteita noudattavat ratkaisut. Enerkon vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätteitä sekä muita hyödyntämiskelpoisia jätteitä. Niistä Enerkon valmistaa erilaatuisia bio- ja kierrätyspolttoaineita sekä mursketta maarakennuskäyttöön. Lisäksi Enerkon tarjoaa muita energia- ja ympäristöalan asiantuntijapalveluita sekä harjoittaa purkutoimintaa.Sopimusasiakkaana kierrätys on helppoaYritysten parissa Enerkonin kierrätysosaaminen on hyväksi havaittu. Enerkonin tarjoama jätteiden kierrätyksen kokonaisratkaisu on asiakkaan kannalta vaivaton, sillä koko jätehuoltoketjun hallinta saadaan toimimaan keskitetysti. Ensimmäinen askel on jätehuollon nykytilan kartoitus, jossa Enerkon yhdessä asiakkaan kanssa selvittää jätehuollon tavoitteet, muutostarpeet ja mahdolliset ongelmakohdat. – Alkukartoituksen perusteella luomme täsmälleen asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn paketin, joka sisältää jätehuoltosuunnitelman ja sen mukaisesti jätteiden kuljetukset ja vaihtolavapalvelut sekä jätteiden vastaanoton ja käsittelyn kierrätysasemallamme. Kokonaisratkaisuun voi sisältyä myös henkilöstökoulutusta, kertoo Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n toimitusjohtaja Harri Uusi-Rajasalo.Kierrätyssektorilla Enerkonin toiminta-aluetta on Pirkanmaa, purkutöitä yhtiö tekee maanlaajuisesti. Enerkonin kierrätysasema sijaitsee Tampereella osoitteessa Hautalantie 17. Paikka on keskeinen ja hyvien kulkuyhteyksien päässä helposti saavutettavissa.Orgaanisista jätteistä energiaa uudella tekniikallaJätteiden määrä kasvaa tasaisesti Suomessa ja muualla maailmassa, mutta jätteistä valmistettavien kierrätyspolttoaineiden hyödyntämismahdollisuudet eivät ole lisääntyneet samassa tahdissa. Tämä on johtanut kierrätysliiketoiminnassa olevien yritysten jätteiden varastointimäärien poikkeukselliseen kasvuun. – Yritykset joutuvat investoimaan jätteiden varastointiin, mikä ei välttämättä ole kannattavaa. Tämä on keskeinen haaste tällä alalla, Harri Uusi-Rajasalo toteaa.Ongelmaan on näkyvissä ratkaisu, sillä Enerkonin sisaryritys Geneset Powerplants Oy on kehittänyt tekniikkaa, jolla orgaanisia jätteitä voidaan hyödyntää sähkön ja lämmön yhteistuotannossa (CHP, Combined Heat and Power). – Meillä on jo ollut olemassa puhtaiden biomassojen CHP-kaasutusratkaisu, ja nyt olemme saattaneet markkinoille jätteille soveltuvan CHP-ratkaisun. Terminen kaasutus on tehokkain tapa hyödyntää jätteitä energiaksi. Se on käytännössä päästötön ja erittäin ympäristöystävällinen menetelmä, jolla kiinteä jäte muunnetaan synteesikaasuksi, joka voidaan edelleen muuntaa sähköksi ja lämmöksi, Harri Uusi-Rajasalo kertoo. Geneset Powerplantsin kehittämä ratkaisu ei edellytä raskasta YVA-menettelyä eikä vaadi kalliita savukaasun puhdistuslaitteita tai jatkuvaa päästömittausta. Järjestelmän tuottama sähköteho on helposti kytkettävissä verkkoon, mutta taloudellisin hyöty saadaan, mikäli koko sähköteho voidaan hyödyntää korvaamalla verkkosähkö. Lämpöteho on mahdollista käyttää omassa toiminnassa tai siirtää esimerkiksi kaukolämpöverkkoon.Järjestelmä kykenee hyödyntämään erilaisia orgaanisia jätteitä, kuten teollisuuden, kaupan ja rakennustoiminnan kiinteät jätteet, muovit, puupohjaiset jätteet, paperi ja kartonki, tekstiilit, auton renkaat, ASR, SRF, REF sekä kaikkien näiden sekoitukset. Järjestelmä toimii myös puuhakkeella ja hiilellä. Järjestelmä käyttää jätejakeita 6 MW:n laitoskoolla noin 15 000 tonnia vuodessa. Optimaalisella polttoaineella (kosteus < 20%) järjestelmä tuottaa noin 10 miljoonaa kilowattituntia sähköenergiaa ja priimaamalla noin 10 miljoonaa kilowattituntia lämpöenergiaa.Yhden jäte on toisen raaka-ainettaEnerkon Ympäristöpalvelut Oy:n toiminta perustuu kiertotalouteen ja kestävään tuotantoon. Kierrätettävästä materiaalista Enerkon valmistaa polttoaineita sekä maa- ja infrarakentamiseen meneviä murskeita. Omalta osaltaan ne vähentävät kaatopaikoille päätyvän jätteen määrää ja uusien luonnonvarojen käyttöä.Enerkon on kierrätyksen asiantuntija, oman alansa turvallinen ja joustava kumppani. Yhtiön toiminta perustuu asiakaslähtöisyyteen ja osaavan henkilöstön tarjoamaan laadukkaaseen palveluun. Enerkon ei tavoittele pikavoittoja, vaan pitkäaikaisia ja luottamukseen perustuvia asiakassuhteita. Sovituissa aikatauluissa pysyminen, dokumentaatio sekä turvallisuuden jatkuva huomioiminen ovat erityisen tärkeitä tekijöitä.– Periaatteemme on, että annetut lupaukset pidetään, tiivistää Harri Uusi-Rajasalo.– Kulmakivenä on ammattitaitoinen ja kokenut henkilöstö. Asiakaslähtöinen toiminta varmistaa, että toimituksen laatu ja toimitusaika vastaavat asiakkaan vaatimuksia. Tärkein laatumittari on tyytyväinen asiakas. Mikäli tavoitteenne on lisätä jätehuoltonne kustannustehokkuutta ja helppoutta, ottakaa yhteyttä asiantuntevaan henkilökuntaamme.Artikkeli on julkaistu Tampereen seudun Yritysmaailma -lehdessä 1/2020 sivulla 37.