Pyydä tarjous

DB Santasalolta entistä vähäpäästöisempää ja vastuullisempaa teollisuusvaihdetuotantoa Jyväskylässä

Jyväskylään rakennettu DB Santasalon tehdas on konsernin teollisuusvaihteiden päätehdas.
Jyväskylään rakennettu DB Santasalon tehdas on konsernin teollisuusvaihteiden päätehdas.
30.10.2023 | Teollisuus

DB Santasalo on johtava prosessiteollisuuden voimansiirtoratkaisujen toimittaja. Päätuotteina ovat raskaaseen teollisuuskäyttöön suunnatut innovatiiviset vaihteisto- ja voimansiirtoratkaisut, sekä kattavat elinkaaren aikaiset huoltopalvelut alkuperäisvalmistajasta riippumatta. Pitkä yli 160 vuoden kokemus alalla takaa asiakkaiden prosessien varman toiminnan. Pitkän historian aikana DB Santasalo on valmistanut voimansiirtoratkaisuja useiden tuotemerkkien alla kuten esim. Valmet Voimansiirto, Santasalo, Metso Drives, Moventas, Asea, Rauma-Repola, SAWA, David Brown, Wärtsilä. Tällä hetkellä konsernissa on maailmanlaajuisesti yli 1200 työntekijää, valmistus- ja huoltolaitoksia 7 kpl, huoltokeskuksia 13 kpl ja yksittäisiä myyntikonttoreita 6 kpl. Suomen toimipisteet sijaitsevat Jyväskylässä, Hyvinkäällä ja Torniossa, joissa työntekijöitä on yhteensä n. 200.

Panostuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen

DB Santasalo jatkaa investointeja globaaliin toimintaansa ja on rakentanut uuden tehtaan Jyväskylään. Uusi tehdas on konsernin teollisuusvaihteiden päätehdas, joka palvelee asiakkaita maailmanlaajuisesti konsernin kaikkien yksiköiden kautta.

– Kuulumme David Brown Santasalo -konsernina globaaliin tilastopohjaisen Science Based Targets (SBTi) -aloitteen piiriin. Aloite asettaa yrityksille selkeät toimenpidelinjaukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen. Nämä toimenpiteet auttavat ehkäisemään ilmastonmuutoksen pahimpia vaikutuksia ja tukevat ilmastoystävällisen liiketoiminnan kasvua, Business Development Manager Janne Koikkalainen kertoo.

Koikkalainen mainitsee, että tavoitteita pidetään "tieteeseen perustuvina", jos ne ovat sopusoinnussa sen kanssa, mitä viimeisin ilmastotiede pitää välttämättömänä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. DBS-konserni on asettanut 50.4% päästövähennystavoitteen vuoteen 2033 verrattuna vertailuvuoteen 2021.

Yhtiölle erityisen tärkeitä painopistealueita ovat työturvallisuus ja kestävä kehitys, johon energiankulutuksen ja päästöjen seuranta sekä tavoitteiden mukainen päästöjen optimointi ja vähentäminen liittyvät.

Hiilidioksidipäästöt vähenivät uuden tehtaan myötä 90 %

DB Santasalon tuotantotilat valmistuivat Jyväskylään kahdessa osassa, joista ensimmäinen halli otettiin käyttöön vuonna 2021. Vuoden 2022 syksyllä valmistui kokonaisuuden loppuosa, johon kuului kaksi lisähallia ja toimistotilat.

– Meillä on nyt noin 10 000 neliötä toimitilaa, sisältäen tuotannon puolella koneistuksen, kokoonpanon, varastologistiikan sekä huoltoverstaan, missä huolletaan ja korjataan vaihteita. Kun muutimme vanhoista toimitiloista täysin uusiin toimitiloihin, hiilidioksidipäästömme putosivat huimat 90 %.

Hiilidioksidipäästöjen pudotukseen päästiin Koikkalaisen mukaan mm. käyttämällä hiilineutraalia sähköä, joka on vesivoimalla tuotettua ja luokitellaan nollapäästöiseksi. Myös lämmitykseen käytettävä kaukolämpö on suurella prosenttiosuudella hiilineutraalia.

– Vanha tehtaamme sijaitsi vanhassa kiinteistössä, jonne hankittu sähkö ja lämpö eivät olleet kestävällä tavalla tuotettuja. Olimme siellä vuokralla mutta emme olleet kiinteistön päävuokralainen, joten meillä ei ollut paljon mahdollisuuksia vaikuttaa hankittavaan energiaan eikä omassa käytössä olleiden tilojemme energian käytön kehittämiseen. Nykyisen kiinteistön ainoana toimijana, energian hankinta, kulutuksen seuranta ja energian käytön optimointi on täysin omassa hallinnassamme, Koikkalainen täsmentää.

Uuden tehtaan kiinteistötekniikka on toteutettu uudella teknologialla ja laitteistolla, joihin kuuluvat mm. ilmastoinnin lämmönvaihtimet, liiketunnistinohjattu led-valaistus sekä kiinteistötekniikan ohjausautomaatio.

– Koko kiinteistön ohjausautomaatio on ollut rakentamisen aikaan sen hetkistä uusinta teknologiaa, jonka kautta pystytään optimoimaan mm. kiinteistön ilmastointia sekä lämmitystä. Kaikkien näiden kautta saadun kerrannaisvaikutuksen kautta olemme päässeet hyvin merkittävästi vähäisempiin hiilidioksidipäästöihin, Koikkalainen toteaa.

DB Santasalon Jyväskylän tuotantolaitoksen yhteydestä löytyy myös muutamia sähköautojen latauspisteitä. Aurinkopaneeleidenkin asentamista on selvitetty, mutta laskennallisia mahdollisuuksia investointiin ei vielä ole takaisinmaksuajan puitteissa.

DB Santasalo on toteuttanut pilottihankkeen, jonka puitteissa kartoitettiin tietyn tuotesarjan osalta kaikki vaihteenvalmistuksen aikaiset laskennalliset hiilidioksidipäästöt. Kuvassa Janne Koikkalainen.

Jatkuvaa ympäristökuormituksen seurantaa

– Koko David Brown Santasalo -konsernin tasolla seurataan hyvin tarkasti eri yksiköiden energiankulutusta. Toki Suomen tehdas on lippulaiva konsernissa, koska kyseessä on ihan uusi kiinteistö ja modernin kiinteistötekniikan kautta pystytään seuraamaan ja ohjaamaan lähes kaikkea ympäristökuormitukseen liittyvää.

Koikkalainen mainitsee, että osana SBTi aloitteen mukaisia päästövähennystavoitteita, DBS-konsernin sisällä tehdään ympäristöasioiden seurantaa jatkuvasti ja raportointia seurataan kuukausitasolla. Kiinteistöjen energiankulutustietoja on kerätty jo vuosia, kuten myös työmatkoihin liittyviä kulkuvälineiden päästötietoja.

Kerätyt tiedot raportoidaan konsernin yhteiseen nettiportaaliin, jolloin tilannetta voidaan seurata energiankulutuksen ja päästöjen osalta kokonaisuutena tai tuotantoyksikkökohtaisesti. Tämä mahdollistaa myös toimenpideohjelmien kautta tehtävät tuotantoyksikkökohtaiset optimoinnit energiankulutuksen ja päästötasojen pienentämiseen osalta.

– Olemme toteuttaneet viimeisen vuoden aikana pilottihankkeen, jossa ulkopuolisen yhteistyökumppanin avulla kartoitettiin tietyn tuotesarjan osalta kaikki vaihteenvalmistuksen aikaiset laskennalliset hiilidioksidipäästöt. Sitä on jatkettu lisäselvityksenä, jossa on huomioitu myös kuljetukset loppuasiakkaalle saakka sekä tuotteen käytönaikaiset päästöt. Päästölaskelmassa on huomioitu myös tuotteen loppukäsittely, kun se tulee elinkaarensa päähän.

CO2-päästöt on huomioitu laskelmissa lähtien materiaalien hankinnasta, koneistuksesta, kokoonpanosta, tuotteen toimituksesta, tuotteen käytöstä ja lopulta sen loppukäsittelystä ja kierrätyksestä. Tätä kautta on saatu laskennallisesti arvioitua tuotteen elikaarenaikaiset hiilidioksidipäästöt.

– Tämän kaltaiset tiedot kiinnostavat varsinkin isoja globaaleja asiakkaitamme. Olimme tämän projektin osalta kehityksen kärjessä, koska olimme ensimmäisiä vaihdevalmistajia, jolla on kyky tehdä tällaista raportointia perustuen todellisiin arvoihin ja jakaa tätä tietoa asiakkaidemme kanssa.

Tuotantoprosessien ja -menetelmien kehittämistä

DB Santasalon uudessa tehtaassa teollisuusvaihteita valmistetaan ja toimitetaan asiakkaille kuten ennenkin mutta uusien toimitilojen myötä mm. prosessien ja materiaalien virtausta on saatu parannettua.

– Omalta osaltamme osallistumme globaaliin ilmastonsuojeluun ja päästöjen vähentämiseen, kun mm. valmistusprosessissamme käytettävää kiinteistöä on kehitetty.

Tuotantoprosesseja ja -menetelmiä on kehitetty ja tuotantoon on tullut uusia työstökoneita.

– Uusissa työstökoneissakin on olemassa automatiikkaa, jonka kautta valmistusprosessia pystytään optimoimaan ja vaikuttamaan esim. valmistusprosessin sujuvuuteen ja energiankulutukseen.

Muutamissa uusissa työstökoneissa on energiankulutuksen seuranta- ja raportointijärjestelmät, jolloin näiden energiankulutusta voidaan optimoida, mm. työstökoneen kulutusseurannan ja -raportoinnin kautta.

Tuotteiden etäkunnonvalvonnalla pienennetään myös ympäristökuormaa

DB Santasalo kulkee teknologian kehityksen kärjessä myös vaihteiden on-line kunnonvalvonnassa. DB Santasalon uuden sukupolven on-line kunnonvalvontajärjestelmä GearWatch alentaa merkittävästi ympäristökuormitusta asiakkaidemme prosesseissa. Järjestelmän avulla voidaan mm. helposti optimoida öljynvaihtovälit, koska usein öljytilavuudet ja säästöt myös ympäristön kannalta ovat suuria.

Lisäksi GearWatch-kunnonvalvontajärjestelmä havaitsee vikaantumistilanteet erittäin varhaisessa vaiheessa ja mahdollistaa oikea-aikaiset huollot ja korjaukset, ilman että kokonaan rikkoutuneita laitteita joudutaan uusimaan, tämä säästää myös ympäristöä merkittävästi.

www.dbsantasalo.com

www.dbsantasalo.com/sv-fi/sbti

LinkedIn | YouTube | X