Pyydä tarjous

Globaali LAPP Group tarjoaa avainasiakkailleen aitoa kumppanuutta

Lapp Connecto: sähkökeskuskoontia Hyvinkään toimipisteessä.
Lapp Connecto: sähkökeskuskoontia Hyvinkään toimipisteessä.
05.09.2022 | Teollisuus

Lapp Automaatio Oy ja Lapp Connecto Oy ovat osa saksalaista perheomisteista LAPP-konsernia. LAPP Group on globaalisti tunnettu asiantuntijuudestaan ja laadukkaista kaapeli- ja liitäntäratkaisuistaan koneenrakennuksen tarpeisiin. Kansainväliseen LAPP-konserniin viisi vuotta sitten liittyneet yhtiöt tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään. Lapp Automaation ja Lapp Connecton asiakaskunnalla on tietynlaisia vaatimuksia, joihin yritykset pystyvät helposti vastaamaan kansainvälisen konsernin tuomien mahdollisuuksien myötä.

– Haluamme asiakkaidemme tiedostavan meidän kansainvälisen toiminnan luomat mahdollisuudet. Meillä on valmistusyksiköitä ympäri maailman ja teemme samalla globaalia yhteistyötä samankaltaisten LAPP-konsernin yritysten kanssa. LAPP-konsernin muskeleiden kautta meidän on mahdollista löytää asiakkaillemme volyymietuja, käyttää yhteisiä digitaalisia ratkaisuita, hakea parhaat mahdolliset prosessit ja ottaa isojakin toimituskokonaisuuksia hoidettavaksemme, Lapp Connecton toimitusjohtaja Jyri Kontio kertoo.

Lapp Connectolla on omaa toimintaa kolmessa omassa yksikössä, joista kaksi sijaitsee Suomessa, Vieremällä sekä Hyvinkäällä, ja yksi Puolassa. Näiden lisäksi yhtiöllä on alihankintaa tarjoava kumppani Virossa.

– SKS Automaatio Oy, SKS Connecto Oy ja SKS Connecto Polska Sp. z.o.o. ostettiin LAPP:in sateenvarjon alle noin viisi vuotta sitten, joten integraatioprosessi on jo pitkällä, mutta edelleenkin kehitämme yhteistyötä ja haluamme ottaa käyttöön globaaleja skaalaetuja, suhteessa joihinkin meidän kilpailijoihin, Kontio kertoo.

Vaikka Lapp Connecto myy alihankintana johdinsarjavalmistusta ja sähkökeskuskoontia, yhtiöllä on Kontion mukaan mahdollista jakaa asiantuntemusta Lapp Automaation kanssa, liittyen komponentteihin ja materiaaleihin.

– Meidän yhtiön osaamisen taso on todella huomattava, koska emoyhtiömme on myös näiden komponenttien suunnittelija ja valmistaja. Tietenkin tällaisessa isommassa yhteisössä meillä on hankinnassa volyymietuja sekä kyky vastaanottaa suuriakin projekteja. Yhtiömme tase on hyvässä kunnossa, jos tuotantoa on tarvetta skaalata ylöspäin.

Lapp Connecto Oy:n toimitusjohtaja Jyri Kontio.

Globaalia yhteistyötä LAPP-konsernin yritysten kanssa

Lapp Connectolla on aktiivista yhteistyötä LAPP-konsernin muiden samankaltaisten yritysten kanssa, mm. digitalisaation ja teknologian kehittämisen osalta.

– Kun meillä on paljon eri yksiköitä ympäri maailman, meillä on jo ehditty ratkomaan paljon erilaisia ongelmia, joita voidaan helposti benchmarkata ja ottaa käyttöön toisaallakin.

Lapp Connectolla on tarjolla samankaltaista valmistuskapasiteettia muissakin maanosissa, joten Suomessa toimiva asiakas voi hyödyntää tätä mahdollisuutta omissa ulkomaan operaatioissaan, esim. USA:ssa ja Aasiassa.

– Teemme tämän kaltaista yhteistyötä enenevissä määrin Euroopassa, mutta myös globaalisti. Asiakkaan ei tarvitse perustaa uusia toimittajia ulkomaille, vaan tämä voi toimia saman toimittajan kanssa globaalisti, Kontio painottaa.

Lapp Automaation asiantuntemukseen luotetaan

Lapp Automaatio Oy:n teettämissä asiakaskyselyissä yhtiö on saanut korkeimmat arvosanat asiantuntemuksesta, yhteistyöstä ja sitä kautta syntyvästä keskinäisestä luottamuksesta sekä toiminnan pitkäjänteisyydestä.

– Perinteisesti olemme toimineet koneenrakentajien kanssa, missä ei tehdä ns. yli yön päätöksiä, vaan pohditaan asioita vähän pidemmälle. Koska näiden koneiden ja laitteiden elinkaari voi olla melko pitkäkin, komponenttivalintoja tehdään jo laitteen suunnitteluvaiheessa, Lapp Automaatio Oy:n myynti ja markkinointijohtaja Stefan Backman toteaa.

Lapp Automaation asiantuntemus ulottuu Backmanin mukaan kaikkiin osa-alueisiin, eli tekniseen osaamiseen tuotteen määrittelyssä, mutta myös logistiikkaan – isompien asiakkaiden ollessa kyseessä myös siihen, että asiakkaan ja Lapp Automaation prosessit saadaan liitettyä mahdollisimman hyvin yhteen, jotta jatkuva kaupankäynti olisi mahdollisimman soljuvaa.

Lapp Automaatio Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Stefan Backman.

Asiakkaiden tarvitsemien komponenttien varastointia

– Meillä on erittäin kattava varasto Hyvinkäällä, jonka moni asiakkaamme näkee tärkeänä lisäarvona. Varsinkin näinä aikoina, kun komponenttien saatavuus on iso kysymysmerkki monelle, pystymme tarjoamaan apua.

Backman painottaa yhtiön vahvaa kassaa, joka mahdollistaa kattavan varaston ylläpidon.

– Varastomme auttaa osaltaan myös asiakkaidemme toimintaa, jopa sillä tasolla, että nämä voivat pienentää omia puskurivarastojaan. Suurin osa varastomme artikkeleista on vakiotuotteita, joita ohjaavat asiakkaidemme tilausvirrat sekä varastojen taso.

Lapp Automaatio on selvinnyt yllättävän hyvin komponentti- ja materiaalipulan aiheuttamista haasteista.

–Vallitsevaan tilanteeseen nähden toimituskykymme on pysynyt hyvällä tasolla edelleenkin, vaikka tietyissä tuoteryhmissä onkin puutteita, johtuen globaalista pulasta tietyisssä raaka-aineissa.

Mielestäni olemme selvinneet hyvin tilanteen haastavuuteen nähden ja suurin kiitos tästä kuuluu asiantuntevalle ja osaavalle henkilöstöllemme, Backman kiittelee.

Henkilöstöllä vahvaa tietopääomaa ja asiantuntemusta

– Yhtiössämme tehdään tosi pitkiä työuria ja siitä johtuen yhtiöön on päässyt kertymään myös paljon tietopääomaa, jota asiakaskuntammekin voi hyödyntää. Henkilöstön asiantuntemus ulottuu liiketoiminnan jokaiselle alueelle, olipa kyse varastosta, logistiikasta, tuotannosta, tekniikasta, markkinoinnista, myynnistä tai tuotehallinnasta.

Backman mainitsee, että yhtiön arvot ovat globaalistikin sellaisia, että ne saavat monet ihmiset tekemään pitkiä työuria.

Lapp Automaatio: komponenttivarastointia Hyvinkään toimipisteessä.

Automaatio- ja tukkupartneritkin hyötyvät yhteistyöstä

– Meillä on muutamia alueellisia automaatiopartnereita, joilta löytyy syvempää teknistä osaamista. Heiltä saa kokonaisvaltaisempaa palvelua, mutta lisäksi meillä on valtakunnallisia tukkupartnereita.

Backman kertoo, että viimeisten vuosien sisällä Lapp Automaatio on kehittänyt toimintaansa, lisäämällä aitoa yhteistyötä teknisten ja tukkupartnereiden kanssa. Lopulta tästä kaikesta hyötyy ennen kaikkea asiakas.

– Minkä tahansa kanavan kautta asiakas haluaakin hankkia meidän tuotteita, tavoitteena on, että sieltä on saatavilla aina se sama asiantuntevuus, jonka saa myös meidän kanssa suoraan asioidessa.

Backman mainitsee, että Lapp Automaation ja Lapp Connecton kuuluminen LAPP-konserniin sujuvoittaa operointia yhtiöiden asiakkaiden näkökulmasta, esimerkiksi päätöksenteon nopeutuessa.

Monikulttuurisuus vahvuutena

LAPP-konsernin yksi tärkeistä teemoista on monikulttuurinen perehdyttäminen.

– Jo ennen minun aikaani meidät on julkisesti huomioitu ja palkittu maanläheisesti rakennetusta monikulttuurisesta työyhteisöstä. Meillä on rekrytoinnista ja perehdyttämisestä alkaen otettu huomioon ihmisten taustoista johtuvat erot, jonka ansiosta meille on helppoa tulla töihin ja työtehtäviin on helppoa perehtyä.Tarvittaessa myös autamme sekä tuemme ulkomaalaisia työntekijöitä niin työelämään, kuin yhteiskuntaan integroitumiseen liittyvissä asioissa, esimerkiksi virastoissa asiointi sekä suomen kielen opiskelu, Kontio kertoo.

Muun muassa Lapp Connecton Vieremän tehtaalla työskentelee noin 10 eri kansalaisuutta.

Rakenteilla erityinen avainasiakkaille suunnattu kumppanuusmalli

Lapp Connecton Jyri Kontio kertoo, että yhtiön avainasiakkaiden kanssa rakennetaan parasta aikaa yhteistä rajapintaa, jonka puitteissa mietitään tulevaa yhteistyötä, sen mahdollisia haasteita sekä polkuja aina muutama vuosi eteenpäin.

– Tavoitteenamme on katsoa entistä enemmän tulevaisuuteen yhdessä avainasiakkaidemme kanssa ja tarjota heille tätä kautta aitoa kumppanuutta.

lappautomaatio.fi

lappconnecto.fi

LAPP Group

Lapp Connecto ja Lapp Automaatio kuuluvat kansainväliseen LAPP-konserniin. Saksan Stuttgartissa päämajaansa pitävä LAPP Group on johtava integroitujen ratkaisujen ja brändituotteiden tarjoaja kaapeli- ja liitosteknologian alalla.

1,5 miljardin euron liikevaihtoa pyörittävä konserni työllistää tällä hetkellä noin 4 600 henkilöä. Ympäri maailmaan olevia myyntiyhtiöitä on 44 ja omia tuotantolaitoksia 21. Lisäksi LAPP tekee yhteistyötä noin sadan kansainvälisen toimipisteen kanssa. Entiset SKS-konsernin yhtiöt liittyivät LAPP-konserniin liiketoimintakaupoilla vuoden 2018 alussa.