Pyydä tarjous

Haarla Oy – asiantuntija vierelläsi

Digipalvelut
17.05.2022 | Teollisuus

Tamperelainen Haarla Oy toimittaa tuotteita ja raaka-aineita mm. kaivos-, kemian- ja vedenkäsittelyteollisuuksille sekä elintarvike- ja hyvinvointialoille.

Haarlan ydintoimintaa on materiaalien luotettava toimittaminen. Kaikki tarvittava toimitetaan oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Haarla perehtyy asiakkaidensa liiketoimintaympäristöön niin hyvin, että pystyy tarjoamaan lisäarvoa myös asiakkaiden tarpeisiin kehitetyillä ratkaisuilla ja prosesseihin räätälöidyillä kehitysehdotuksilla.

Vedenkäsittelyn tuoteosaamista jo viidellä vuosikymmenellä

Vuonna 1962 perustettu Haarla tarjoaa jykevän kokemuksen yhdistettynä huolella valikoituun toimittajaverkostoon, logistiikkakumppaneihin ja teollisuuden asiantuntijoihin.

– Vedenkäsittely tuli osaksi Haarlan toimintaa ja tuoteportfoliota jo 1970-luvulla. Olemme vedenkäsittelyssäkin osaavia ammattilaisia, ja taustalla ovat vahvat, kansainväliset yhteistyökumppanit, kertoo Business Development Manager Markus Peräkylä.

Haarlan pitkäaikaisin kumppani vedenkäsittelyssä on tunnettu aktiivihiilen valmistaja Chemviron Carbon. Vedenkäsittelyyn Haarla tarjoaa lisäksi mm. ioninvaihtohartsit, saostuman- ja korroosionestokemikaalit, koagulantit ja flokkulantit sekä usein myös näiden kombinaatiot asiakasprosessin eri vaiheisiin.

– Olemme jatkuvasti laajentaneet peruskemian palettiamme. Pystymme tarjoamaan kokonaispaketteja, joihin voi kuulua esimerkiksi erikoisempia adsorbentteja ja kemikaaleja, sekä vedenkäsittelyn laitteita ja teknologioita.

Markus Peräkylän mukaan Haarlalta saatavilla olevat tuotteet ja ratkaisut antavat hyvät edellytykset kaivosvesien käsittelyyn.

– Kauttamme löytyvät ratkaisut esimerkiksi raskasmetallien saostamiseen tai saostumisen ehkäisemiseen putkistoissa. Tarjonnassamme on myös Haarlan oma biokoagulantti, joka toimii esimerkiksi kiintoaineen laskeuttamiseen tai fosforin poistoon äärimmäisen hyvin. Kyseinen koagulantti on orgaaninen kemikaali, ja biohajoavana tuotteena siten myös ympäristöystävällinen vaihtoehto.

Innospecin laboratoriopalvelut Haarlan asiakkaiden käytettävissä

Kaivosteollisuuden toimittajaksi Haarla on asemoitunut vankasti aloittamalla yhteistyön erikoiskemian alalla toimivan Innospec-yhtiön kanssa.

– Innospec osti muutamia vuosia sitten kemianteollisuusyhtiö Huntsmanin kaivosliiketoiminnan, jota he ovat lähteneet kehittämään. Innospecin pääkemikaalit kaivosteollisuuteen ovat vaahdotteet. Heiltä löytyy myös erilaisia hydrometallurgian tuotteita, Markus Peräkylä kertoo.

– Huomionarvoista on, että Innospecillä on omia laboratorioita, joiden avulla he pystyvät tekemään tuotteiden asiakasräätälöintejä. Asiakkaan malminäyte toimitetaan Innospecin laboratorioon tutkittavaksi. He tekevät ensin benchmarkin toisintamalla asiakkaan prosessin ja selvittämällä sen saantiarvot. Sen jälkeen tehdään vertailukelpoisia kokeita, joissa sovelletaan Innospecin kemiaa. Asiakas saa kattavan raportin, jossa esitetään, millaisiin parannuksiin Innospecin tuotteilla voitaisiin päästä.

Markus Peräkylä korostaa, kuinka Innospecin laboratoriopalvelu on yksi esimerkki Haarlan kokonaisvaltaisen palvelun periaatteesta.

– Me emme halua ainoastaan toimittaa asiakkaalle kemikaaleja, vaan haluamme auttaa toimivimman ratkaisun löytämisessä. Kaivosteollisuuden asiakkailla on usein rajalliset resurssit tutkimukseen, jolloin testaamisen ulkoistaminen voi olla asiakkaan kannalta järkevä ratkaisu.

Markus Peräkylän mukaan Haarla vahvistaa toimintaansa myös vedenkäsittelyn laitetarjonnan osalta.

– Edustustemme avulla voimme nykyään toimittaa asiakkaillemme räätälöityjä vedenkäsittelylaitoksia, jotka voivat olla esimerkiksi merikonttiin sijoitettuja liikuteltavia yksiköitä.

Rikastusprosessi sujuvammaksi

Rikastusprosesseihin Haarlalla on tarjottavanaan selkeää kilpailuetua tuovia tuotteita. Kun kultakaivoksessa halutaan kulta saada adsorboitumaan aktiivihiileen, ongelmaksi voi muodostua preg-robbing-ilmiö, jossa hiilipitoinen materiaali adsorboi liuennutta kultaa.

– Tarjoamillamme kemikaaleilla voidaan estää liuenneita kullan ja syanidin muodostamia komplekseja adsorboitumasta ei-haluttuihin partikkeleihin. Siten kulta saadaan paremmin adsorboitumaan prosessissa käytössä olevaan aktiivihiileen, mihin sen on tarkoituskin jäädä, Peräkylä kuvailee.

– Rikastamon prosesseissa syntyy joskus saostumia lämmönvaihtimissa, jolloin meiltä löytyy ratkaisu saostumien muodostumisen ehkäisemiseksi. Kullan talteenotossa saostumanestokemikaalilla voidaan saavuttaa myös tuplahyöty, sillä sama kemikaali estää saostumia CIL-piirin aktiivihiilen rakenteissa lisäten siten jälleen hiilen adsorptiokykyä kultaa kohden. Kullan saanti on näin parempaa.

– Erinomainen tuote happoliuotuslaitosten prosessipuolelle on myös kolloidisen silikaatin tai silikageelin saostava koagulantti, joka – toisin kuin vastaavat tuotteet yleensä – on sähkövaraukseltaan neutraali. Kun koagulantilla on positiivinen tai negatiivinen varaus, sen annostelun täytyy olla erittäin tarkkaa. Liika-annostelun riski on suuri. Sen sijaan varaukseltaan neutraalin koagulantin yliannostelu on käytännössä mahdotonta. Lisäksi neutraali varaus ei aiheuta vaikutuksia prosessin myöhemmissä vaiheissa, Markus Peräkylä huomauttaa.

Ennakkoluuloton edelläkävijä

Haarla Oy viettää 60-vuotisjuhlavuottaan. Yhtiöllä on ollut tapana järjestää vuosittain seminaareja tiettyjen teollisuusalojen asiakkaille. Tänä vuonna syyskuussa järjestetään seminaarien lisäksi Haarlan 60-vuotisjuhlat.

– Tapahtumat ovat suunnitteluvaiheessa, ja kerromme niistä myöhemmin lisää, Markus Peräkylä vinkkaa.

Jarkko Haarla vanhemman perustamassa yrityksessä on alusta lähtien tehty asioita pelottomasti ja oltu valmiita kokeilemaan uutta. Perheyrityksessä arvostetaan sisäisen yrittäjyyden asennetta, itseohjautuvuutta ja kykyä löytää ratkaisuja.

– Haarlan henkilöstö on korkeasti koulutettua, ammattitaitoista ja kokenutta. Meiltä löytyy kykyä ajatella "outside the box" ja ymmärtää asioiden keskinäisiä suhteita.

Haarla on olemassa asiakkaitaan varten

Markus Peräkylä korostaa asiakaslähtöisyyden merkitystä Haarlan toiminnan peruskivenä. Yhtiö kehittää palveluitaan asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja palvelee empaattisella otteella.

Peräkylä toimii Haarlan enviro-tiimin myynnissä. Enviro-tiimin alaa ovat veden- ja ilmankäsittely, joiden kautta Enviro-tiimin alle luetaan myös paljon vettä käyttävät teollisuudenalat, kuten kaivos- sekä metsäteollisuus.

– Joskus vastaan tulee tilanteita, joissa asiakkaamme etsii ratkaisua johonkin tunnettuun ongelmaan, mutta markkinoilta ei löydy suoraan heille sopivaa vaihtoehtoa. Tällaisissa tapauksissa autamme etsimään soveltuvien ratkaisujen yhdistelmän, jonka voimme parhaimmillaan esim. sekoittaa asiakkaalle valmiiksi tuotteeksi tai rakentaa laitteiden kautta osaksi heidän prosessiaan. Teemme paljon kehitystyötä yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Asiakkaat arvostavat luotettavuutta

Maailman raaka-ainemarkkinat ovat tällä hetkellä epävakaat sekä hintojen että saatavuuden kannalta. Haarla on vaikeinakin aikoina pystynyt palvelemaan asiakkaitaan totutun luotettavasti.

– Asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että hankimme sopimustemme mukaiset tarpeet ennakoivasti ja toimitamme ne asiakkaillemme ajoissa, Markus Peräkylä toteaa.

– Olemme osoittaneet olevamme luottamuksen arvoisia, mikä näkyy Haarlan voimakkaana kasvuna. Yhtiö kasvoi viime vuonna 30 %, ja kuluvan vuoden alkupuolella olemme jälleen tehneet uusia ennätyksiä. Runsaan kasvun myötä myös mielenkiintoisia alan työpaikkoja avautuu jatkuvasti lisää.

– Volatiilissa markkinatilanteessa asiakkaat pyrkivät löytämään kokonaisvaltaiseen toimitukseen pystyviä kumppaneita, joilta saa laajan valikoiman korkean lisäarvon tuotteita. Asiakkaat ovat selkeästi pyrkineet vähentämään toimittajien kokonaismäärää. Jokaista kemikaalia ei haluta hankkia eri toimittajalta, Peräkylä selvittää.

Kumppanuudet kaikki kaikessa

Merkittävä Haarlan valttikortti on läheiset suhteet raaka-aineiden toimittajiin ja tuotteiden valmistajiin.

– Kumppanimme ovat satojen miljoonien tai miljardien liikevaihtoa tekeviä suuryhtiöitä. Heidän tietotaitonsa on myös meidän käytettävissämme. Haastavissa projekteissa saamme usein laajan yhteistyöverkostomme kautta tarvittavat perusteet oikeiden ratkaisujen löytämiseksi.

– Koska olemme jakelijatalo, kumppanuudet ovat meille kaikki kaikessa. Olemme luotettava kumppani sekä asiakkaillemme että toimittajillemme. Kun hoidamme asiat kunnolla molempiin suuntiin, riski yhteyden katkeamiseen on pieni. Voidaan todeta, että 60 vuoden kokemuksella olemme oikeasti hyviä siinä, mitä teemme, Markus Peräkylä kiteyttää.

haarla.fi
linkedin.com/company/haarla-oy
facebook.com/haarlaoy/
+358 333 991300
[email protected]

Muita uutisia