Pyydä tarjous

HANZA Group on luotettava pitkän aikavälin valmistuskumppani

Digipalvelut
17.03.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

HANZA GROUP on kansainvälinen teknologia-alan konserni, jonka tehtävä on luoda asiakkaille arvoa lyhentämällä toimitusaikoja ja tarjoamalla ympäristöystävällistä, paikallista valmistusta kustannustehokkaasti. Suomessakin kolmella paikkakunnalla toimivan HANZAn palveluihin kuuluvat mm. tuotekehitys- ja toimitusketjun asiantuntijapalvelut. Lisäksi HANZA tarjoaa sopimusvalmistusta eri valmistusteknologioilla. Tuoteperheet voivat sisältää mm. koneistusta, ohutlevyrakenteita, johdinsarjoja, piirikortteja sekä raskaita metallirakenteita. HANZAn Suomen klusterissa työskentelee noin 220 työntekijää, kolmessa eri yksikössä.

- Maailmanlaajuisena valmistusyrityksenä teemme kaikkemme laadun ja turvallisuuden maksimoimiseksi, liiketoiminnan prosessin optimoimiseksi sekä energiankulutuksen ja ympäristöpäästöjen minimoimiseksi. Vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa pystymme erityisesti tuotekehitysvaiheessa räätälöimään valmistusratkaisuja, joissa huomioidaan myös pitkän aikavälin vaikutukset. Tuloksena on valmistus, joka on strategisesti suunniteltu taloudellinen, ympäristöystävällinen ja yhteiskunnallinen kestävä kehitys huomioon ottaen, korostaa Suomen myyntijohtaja Riikka Kokko.

Lisää kapasiteettia ja tuotantovastuun jakamista

Suomessa HANZAn asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti kotimaisista mobiilien työkoneiden, työkoneiden lisälaitteiden sekä moottoreiden valmistajista. HANZAn Suomen klusterin palveluihin kuuluvat muun muassa erilaiset mekaanisten komponenttien valmistus, testaus ja kokoonpanopalvelut.

- Suomessa meillä on kolme yksikköä. Joensuussa Hanza Levyprofiili Oy, joka valmistaa levy- ja metallirakenteita mobiileihin työkoneisiin. Iisalmessa toimii puolestaan hienomekaaniseen koneistukseen erikoistunut Hanza Toolfac Oy, jossa valmistetaan erittäin korkean vaatimustason koneistettuja komponentteja sekä tehdään muun muassa venttiilien kokoonpanoa ja testausta. Heinävedellä sijaitsee monialainen Hanza Metalliset Oy, jonka toimintaan kuuluu teräsrakennevalmistusta, kokoonpanoja sekä koneistusta. Heinäveden yksiköstä voidaan tarjota myös logistiikkapalveluja asiakkaille. Viimeisen vuoden aikana olemme tehneet sisäistä tuotannon jaottelua siten, että eri yksiköiden osaaminen saadaan paremmin hyödynnettyä asiakkaidemme tarpeita vastaavaksi, selvittää Kokko.

Monipuolinen kumppani, tuoteoikeudet omaaville yrityksille

- Haluamme olla asiakkaidemme kokonaisvaltainen kumppani ja tarjota tuotesuunnittelun ja tuotteen omaavalle yritykselle koko toimitus- ja valmistusketjun käsittävän tietotaitomme. Alueellisten klustereiden avulla toimimme paikallisesti, lähellä asiakasta, tarjoten kuitenkin tiettyjen yritystemme eksaktin osaamisen kaikille asiakkaillemme. Näitä ovat mm. tuotekehitys, ohjelmointi ja toimitusketjun kehittämiseen liittyvät palvelut. Pyrimme myös mahdollisuuksien mukaan osallistumaan asiakkaan tuotesuunnitteluun, jotta valmistuksen näkökohdat tulevat huomioitua jo suunnitteluvaiheessa. Tämä toimintamalli on avainroolissa, asiakkaan kilpailukyvyn parantamisessa, linjaa Kokko.

Konkreettisin esimerkki on tilanteesta, jossa istutaan samassa pöydässä asiakkaan suunnittelijan kanssa:

- Suunnittelijalla on tietty näkemys tuotteesta, jonka yksityiskohtia käydään läpi meidän valmistusteknologia-asiantuntijoiden kanssa. Tällaisen yhteistyön kautta saadaan valittua oikeat työkalut ja valmistusmenetelmät, jolloin asiakkaan lopputuotteesta muodostuu mahdollisimman kilpailukykyinen. Suunnitteluyhteistyön kautta voidaan ottaa kantaa myös tuotteen ominaisuuksiin, jotta ne pystyttäisiin valmistamaan mahdollisimman tehokkaasti olemassa olevilla koneilla ja laitteilla. Tästä saatavat hyödyt ovat moninaiset asiakkaan suuntaan.

Suunnitteluyhteistyön kautta tuotteiden laatu paranee ja niiden elinkaari voi jopa pidentyä. Hintakilpailukykyiset tuotteet pysyvät myös paremmin markkinoilla.

Taustalla ison konsernin tuki

HANZAn yritysten taustalla toimii vahva iso konserni, jolla on monialaista teknologista osaamista. Yrityksiä on yhteensä 17 kappaletta seitsemässä eri maassa. Näissä yrityksissä työskentelee yhteensä yli 2000 työntekijää. Tämä mahdollistaa todella laajan palvelutarjonnan asiakkaille.

- Pystymme toimimaan käytännössä asiakkaan kumppanina niin, että asiakas saa kauttamme kaikki tarvitsemansa teknologiat sekä kokoonpanon tai jopa valmiin tuotteen. Voimme tehdä tarvittavat hankinnat asiakkaan puolesta, jolloin asiakkaan ei tarvitse tuhlata omia hankintaresurssejaan eri toimittajien etsimiseen. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään kasvavassa määrin meidän asiakaskunnassamme, sillä siellä on havaittu toimintamallin edut, sanoo Kokko.

HANZA jatkaa vahvaa kasvua

HANZA on pystynyt säilyttämään vakaan kasvun viimeisien vuosien aikana. Juuri julkaistu vuoden 2022 viimeisen kvartaalin raportti on konsernin vahva näyttö onnistumisestaan kaikesta talouden turbulenssista huolimatta.
- Meillä liikevaihto kasvoi konsernitasolla viime vuonna 41 % ja vuoteen 2023 lähdimme ennätyskorkealla tilauskannalla. Tukena tässä ollut asiakaskuntamme, joka koostuu vakaista yrityksistä aloilla, joihin mahdollinen kuluttajatuotteisiin kohdistuva taantuma ei suoraan vaikuta. Olemme tehneet tehtailla viime vuosina myös runsaasti investointeja vastataksemme tarpeisiin ja kasvuun. Viimeisten kahden vuoden aikana Suomen tehtaisiin on investoitu yli 5 miljoonaa euroa, mm. uuteen hionta ja sorvausteknologiaan sekä tankkien valmistuslinjaan uusine laserleikkauskoneineen sekä pesuautomaatioineen, toteaa Kokko.

www.hanza.com

Facebook

LinkedIn

Instagram

YouTube

Muita uutisia