Pyydä tarjous

Into Seinäjoki Oy – Seinäjoki tarjoaa avaimet menestykseen

Digipalvelut
13.05.2020 | Teollisuus
Seinäjoella on aina ollut vahva positiivinen henki ja luottamus tulevaan. Pohjalaisen yrittäjyyden yksi ilmentymä on rohkeus tehdä päätöksiä ja katsoa eteenpäin. Juuri rohkeiden yrittäjien ansiosta Seinäjoen alue kehittyy ripeästi. Tämä on huomattu myös muualla Suomessa, koska Seinäjoella käy muiden kaupunkien edustajia tutustumassa alueen yrityskulttuuriin. Into Seinäjoki on mukana auttamassa sekä paikallisia että alueelle sijoittuvia yrityksiä menestymään parhaalla mahdollisella tavalla. Alueella toimiva yritys- ja toimijaverkosto, Techteam, auttaa yrityksiä kasvamaan ja verkostoitumaan.Into Seinäjoki on osa Seinäjoen alueen yritysten ja oppilaitosten yhteistä verkostoa, joka järjestää aktiivisesti verkostoitumistapahtumia. Kyseessä on Seinäjoen yrittäjien, yrittäjien paikallisjärjestön ja Into Seinäjoen pyörittämä teknologiayritysten Techteam-verkosto. Techteamin tehtävänä on lisätä yritysten tietoisuutta toisistaan ja lisätä yritysten välistä yhteistyötä. Kaksi vuotta toimineen verkoston osapuolet toimivat aktiivisesti.– Techteamin 12-henkinen suunnitteluryhmä kokoontuu säännöllisesti noin parin kuukauden välein. Ajatuksena on kuunnella yrityksiä ja elää niiden pulssilla, jonka kautta saamme tietoa millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mitkä ovat tulevia juttuja, joissa verkosto voisi toimia yritysten apuna. Kyseessä on avoin ja keskusteleva ryhmä, jonka kautta syntyy mm. tapahtumaideoita, ajatuksia, toimintamalleja sekä verkostoitumista. Jokaisessa kokouksessa on mukana muutama verkoston ulkopuolinen teknologiayritys kertomassa osaamisestaan, jonka kautta saadaan lisättyä tietoisuutta alueellamme olevasta osaamisesta, Into Seinäjoen Jukka Pajunen kertoo.Techteam on aktiivinen ja käytännöllinen verkosto, jonka toiminnan innostuneet jäsenet kokevat Pajusen mukaan hyödylliseksi omalle liiketoiminnalleen.– Meillä on ollut nyt hyviä kasvun vuosia, erityisesti Seinäjoella toimivan teknologiateollisuuden osalta. Täällä on todella mielenkiintoisia yrityksiä, joilla on hienoja innovaatioita ja toimintamalleja. Kentässä tapahtuu paljon, joka luo mielenkiintoa ja vetovoimaa alueelle. Mietimme myös yhdessä millaisille yrityksille meillä olisi tarvetta ja tilaa. Käytämme markkinoinnissamme sloganeita “tilaa tähdille”, “tilaa uusille yrityksille” ja “tilaa kaupalle”. Techteam on ns. koontiorganisaatio, joka näkee kokonaisuuden ja kykenee reagoimaan tätä kautta yritysten tarpeisiin.Pajusen mukaan Seinäjoen alueella on tarvetta ennen kaikkea uusille teknologioille ja sovelluksille. Erityisesti näiden alojen yritykset ovat olleet kiinnostuneita Seinäjoen tarjoamasta toimintaympäristöstä, joka luo heillekin uutta kilpailukykyä.– Yksi työmme tarkoitus on kuvata aluettamme ja tämän alueen osaamista, miten se voisi hyödyttää sellaistakin yritystä, joka ei vielä toimi täällä. Monesti tarvittava ratkaisu löytyy oman verkoston sisältä tai sitten pyritään saamaan alueelle sellainen yritys, joka luo paikallisillekin yrityksille lisää kilpailukykyä. Techteamissä puhutaan mm. siitä, miten yritykset voisivat saada etua markkinoilla ja kehittää omaa kilpailukykyään. Olemme heti asian ytimessä ja konkreettisten asioiden parissa, joka tekee tästä mielenkiintoisen foorumin.Kilpailukyvyn parantaminen on Pajusen mukaan kaiken tekemisen lähtökohta, jonka kautta alueelle koetetaan löytää uutta liiketoimintaa. Jatkuvasti kehittyvät alue luo uskoa investointeihin, joten alueen yritykset uskaltavat investoida.Into Seinäjoki apuna sijoittumisessa– Into Seinäjoen yksi merkittävä tehtävä on auttaa yrityksiä löytämään ratkaisuja, jotka auttavat alueelle sijoittumista. Autamme mm. vapaiden toimitilojen, tonttien ja verkostoon tarvittavien osaajien suhteen. Pystymme paikallistoimijana avaamaan heti tilannetta ja kertomaan tarjolla olevista mahdollisuuksista. Tätä kautta heti liiketoiminnan suunnitteluvaiheessa saadaan piirrettyä isompaa kuvaa tulevasta. Olemme siinä hyviä ja olemme pärjänneet hyvin eri tutkimuksissa, joissa on vertailtu eri kaupunkien yritysystävällisyyttä. Olemme kolmessa tutkimuksessa tälläkin hetkellä kärkipaikalla: Suomen yrittäjät, Taloustutkimus ja EK, Pajunen esittelee.Joustavaa arkea ja kattavasti palveluitaSeinäjoki on noin 64 000 asukkaan kaupunki. Vaikka kyseessä on Suomen mittakaavassakin aika pieni kaupunki, se on Pajusen mukaan myös etu.– Isoihin kaupunkeihin verrattuna arkemme on joustavaa, jos ajatellaan perheitä ja yksilöitä. Tällaista palautetta olemme saaneet meille sijoittuneilta ja muuttaneilta. Seinäjoelta löytyy urheiluseuroja, taidepuolta ja kulttuuria – tarjontaa on hyvin ja niihin on helppoa päästä mukaan. Kyseessä on todella tärkeä asia, jos ajatellaan esimerkiksi perhettä, joka pohtii tänne muuttoa. Näissä tilanteissa pohditaan hyvin tarkkaan myös työn ympärillä olevia asioita.Pajunen myöntää, että vain harvoin Seinäjoelle saadaan sijoittumaan jo toimivien yritysten pääkonttoreita, mutta tästä huolimatta Into Seinäjoki on vuositasolla mukana useissa kymmenissä yritysten sijoittumisissa.– Usein meille tulee jokin osa yrityksen toiminnasta, eli tänne avataan uusi yksikkö, johon haetaan vetäjä ja kasataan alueelta tarpeisiin sopiva tiimi. Sijoittuva yritys saa tätä kautta uutta yritystoimintaa ja alueemme uusia toimijoita sekä verkostoa.Monipuolinen yrityskenttä ruokkii kasvua– Vaikka teknologiateollisuus on Seinäjoella todella vahvaa, ruokateollisuuskin näyttelee meillä varsin merkittävää roolia. Ruokapuolella olemme vahva ruuan alkutuottaja. Seinäjoki on myös Suomen 10 suurimman kaupallisen keskuksen joukossa. Viime vuoden lopulla meille avautui Ideapark, joka on päässyt todella hyvään vauhtiin. Kahden miljoonan kävijän raja ylitettiin paljon alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. Sijaintimme on iso etu. Olemme läntisessä Suomessa hyvä jatkumo pääkaupunkiseudun ja Tampereen jälkeen.Pajunen kertoo, että myös palvelusektori on merkittävä työllistäjä alueella.– Meillä on iso sote-puoli, joka työllistää paljon ihmisiä. Seinäjoki on yritysrakenteeltaan aika tasapainoinen, koska emme ole olleet missään vaiheessa historiaamme iso tehdaspaikkakunta. Meidän suurin yrityksemme on Atria, joka ei ole kuitenkaan hidastanut yrittäjyyden kehitystä alueella, pikemminkin päinvastoin. Meillä perustetaan heti pääkaupunkiseudun jälkeen toiseksi eniten uusia yrityksiä, suhteessa väkilukuumme. Olemme eläneet aktiivisella yrittäjyydellä jo vuosikymmeniä.Seinäjoki on "avaruuden pääkaupunki"Pohjanmaalla on lakiaa, josta tulee myös kaupungin viestinnän kärki: "avaruuden pääkaupunki".– Meillä avaruus on ylhäällä, mutta eritoten vaakatasossa, josta tulee myös “meillä on tilaa yrittää ja onnistua”. Meillä on tilaa hengittää ja elämisen avaruutta. Vaikka Seinäjoki on nuori kaupunki, meillä on ollut pitkään todella kova investointitahti. 2017 vuoden alussa tehtiin laskelma, että seuraavan viiden vuoden aikana Seinäjoelle saadaan miljardin euron yritysinvestoinnit ja se on toteutumassa, Pajunen toteaa.Investoinnit näkyvät mm. kaupungin keskustan voimakkaana uudistumisena asuin- ja liikerakentamisen puolella, mutta myös teollisuudessa.– Roveksen alueella sijaitsee tällä hetkellä kiinnostavin yrityskeskittymä, missä toimii jo yhteensä 500 yritystä. Alueella on tarjolla kaupungin teollisuus- ja liiketontteja. Hyvä yhteishenki, yrittäjärohkeus ja tekemisen meininki ovat asioita, joihin luotamme jatkossakin, Pajunen päättää.Into Seinäjoki Oy on Seinäjoen kaupungin kehitysyhtiö, joka asiakkaita ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset. Yhtiö auttaa asiakkaitaan menestymään sekä kehittämään Seinäjokea entistä paremmaksi liiketoimintaympäristöksi.Artikkeli on julkaistu Teollisuusuutiset-lehdessä 2/2020.