Pyydä tarjous

Laadukasta jätevedenkäsittelyä seuraavaksi sadaksi vuodeksi Tampereen seudulle

Havainnekuvassa näkyy maan päälliset rakennukset ja kalliotiloihin sijoittuvat varsinaiset puhdistamotilat. Kuva: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
Havainnekuvassa näkyy maan päälliset rakennukset ja kalliotiloihin sijoittuvat varsinaiset puhdistamotilat. Kuva: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy
03.05.2023 | Teollisuus

Seudullinen keskuspuhdistamo on jo yli 20 vuotta vireillä ollut suurhanke, jota on vuodesta 2015 lähtien hallinnoinut ja hoitanut Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy. Keskuspuhdistamo on Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven yhteishanke. Se turvaa jätevesien seudullisen käsittelyn pitkälle tulevaisuuteen ja vastaa kiristyviin lupaehtoihin. Käyttöönotto alkaa vuonna 2025.

- Uusinta tekniikkaa hyödyntävä keskuspuhdistamo on merkittävä ympäristöinvestointi. Se käsittelee jätevedet niin laadukkaasti, että vaikka Tampereen seudun väkiluku ja samalla jätevesien määrä kasvaa, Tampereen Pyhäjärven ja sen alapuolisten vesistöjen kuormitus vähenee ja virkistyskäyttöarvo nousee. Vesistöjen lisäksi hankkeella on myönteinen vaikutus seudun kilpailukykyyn, sillä puhdistamo luo osaltaan edellytyksiä etenkin vettä käyttävän teollisuuden sijoittumiselle seudulle. Rakennusaikana Sulkavuoren keskuspuhdistamon ja siirtoviemärien työllistävä vaikutus on 2500 henkilötyövuotta, kertoo Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n toimitusjohtaja Timo Heinonen.

Keskuspuhdistamo-hankkeeseen kuuluu Sulkavuoren keskuspuhdistamon lisäksi Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoiden paikalle sijoitettavien jätevesipumppaamoiden rakentaminen. Näiden lisäksi kokonaisuus sisältää siirtoviemäreiden ja -tunneleiden sekä Pyhäjärven purkuputken rakentamisen. Uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen vapauttaa nykyisten jätevedenpuhdistamoiden arvokkaat rantatontit muulle rakentamiselle.

Valokuvat: Henri Hakala, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy

Hankkeessa meneillään vilkas rakentamisvaihe

- Keskuspuhdistamo-hankkeessa käynnistyi kuudes rakennusvuosi. Työt ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Siirtoviemäriä on valmiina jo seitsemän osuutta, linjapituutena yhteensä 7,7 km. Loput kolme osuutta on parhaillaan työn alla. Neljä vuotta kestäneet louhintatyöt Sulkavuoressa ja tunneleissa saatiin valmiiksi viime vuoden loppuun mennessä. Sulkavuoressa laitoksen eri osien rakennustekniset työt etenevät. Maan päällä lietteenkäsittely- ja biokaasulaitos ja poistoilmapiippu näkyvät jo kauas. Raholassa ja Viinikanlahdessa rakennetaan jätevedenpumppaamoita, sanoo Heinonen ja jatkaa:

- Tällä hetkellä käytännössä kaikki rakennusurakat on saatu kilpailutettua ja sopimusvaiheeseen.

Ensimmäiset jätevedet otetaan käsiteltäväksi vuoden 2025 lopulla, mutta viimeistelytyöt jatkuvat vielä 2026.

Havainnekuva: Ramboll Finland Oy

Lisätietoa hankkeesta: Tampereen seudun Keskuspuhdistamo Oy

Twitter

Facebook

LinkedIn

Instagram

Vimeo