Mykon Oy on luotettava ja joustava asiantuntijapalveluiden tarjoaja

Facebook
08.05.2024 | Teollisuus

– Mykon Oy:n toiminnassa on kolme jalkaa: ympäristökonsultointi, koulutuspalvelut sekä tapahtumajärjestelyt, kiteyttää Anna-Maija Hallikas.

Mykon Oy on perustettu vuonna 2018, ja päätoimisena yrittäjänä Anna-Maija Hallikas on toiminut vuodesta 2019.

– Toimin yrittäjänä samoilla aloilla kuin aiemmin työelämässä. Yhden hengen yritys pystyy reagoimaan ketterästi ja räätälöimään palvelukokonaisuuden asiakkaan tarpeiden mukaiseksi.

Yrittäjä rohkaisee ottamaan yhteyttä ihan keskustelupohjalta.

– Voimme keskustella mahdollisista kehittämisen kohteista, ja samalla voin kertoa omasta osaamisestani. Katsotaan, löytyykö yhteisen tekemisen juurta.

Anna-Maija Hallikas

Ympäristökonsultointi

Mykon Oy:n ympäristökonsultoinnin palveluita käyttävät pääasiassa pk-yritykset.

– Minulla on pitkä kokemus viranomaispuolelta ympäristöterveydenhuollosta ja ympäristönsuojelusta. Nykyisin autan yrityksiä edellä mainittujen hallinnonalojen viranomaisasioinnissa, kuten lupahakemuksissa, rekisteröinti-ilmoituksissa, selvityksissä ja niin edelleen.

– Teen yhteistyötä myös laboratorioiden kanssa, sillä näytteiden tutkituttaminen kuuluu palveluihini.

– Olen auttanut vesilaitoksia mm. työturvallisuuden ja kriisiviestinnän suunnittelussa. Talousveteen liittyen olen tehnyt myös valvontatutkimusohjelmia ja niihin liittyviä selvityksiä.

Anna-Maija Hallikas kokee ympäristökonsultoinnissa toimivansa ikään kuin tulkin tai välittäjän roolissa.

– Viranomaisilla on viranomaiskieli, yrittäjillä yrittäjien kieli. Asiakkaani voivat olla tavattoman hyviä omalla osaamisalallaan, mutta esimerkiksi lupa- tai ilmoitusprosessin eteneminen ei ole tuttu asia. Minun tehtäväni on sanottaa yrittäjän ajatukset viranomaisten ymmärtämälle kielelle ja katsoa, että viranomaisten asettamat kriteerit täyttyvät.

– Työ edellyttää jatkuvaa opiskelua ja ajan tasalla pysymistä, koska tekniikat kehittyvät ja säädökset muuttuvat.

Koulutuspalvelut

Toinen Mykon Oy:n toimiala on koulutuspalvelut. Anna-Maija Hallikas on aiemmin toiminut Vesilaitosyhdistyksen (VVY) koulutuspäällikkönä.

– Teen VVY:n kanssa hyvää yhteistyötä ja käyn mm. pitämässä heidän korttikoulutuksiaan. Vedän koulutustilaisuuksia muillekin yhteistyökumppaneille, esimerkiksi oppilaitoksille.

– Lisäksi laadin koulutusmateriaaleja ja suunnittelen koulutuksia. Pitämäni koulutukset suuntautuvat enimmäkseen vesihuollon asioihin, mutta koska minulla on ammatillisen opettajan pätevyys, muutkin alat voivat tulla kyseeseen.

Koulutuspalveluita käyttävät vesihuoltolaitokset (osuuskunnat, yhtiöt, kunnalliset laitokset) sekä vesihuoltoalalla toimivat yritykset.

– Olen ollut mukana laatimassa vesihuoltoalan osaamisselvityksiä, joissa on kartoitettu nykytilaa, luotu katsaus historiaan, muiden maiden ja alojen toimintamalleihin sekä haettu ratkaisuja tulevaisuuteen.

Anna-Maija Hallikkaan mukaan koko infra-alalla on haasteena tulevaisuuden ammattilaisten löytäminen.

– Jokaisella alalla on toki oma näkökulmansa, mutta laajempi infrasektorin yhteistyö olisi paikallaan. Meidän pitäisi osata kertoa, kuinka korkeasti teknologinen infra-ala tänä päivänä on, ja kuinka valtavan monipuolisesti meillä on työpaikkoja tarjolla. Jos esimerkiksi kesätöiden tai opinnäytteiden kautta löytyy motivoitunut nuori tekijä, hänestä kannattaa pitää kiinni.

– Infra vaikuttaa meidän kaikkien elämään, mutta kansalaisten näkökulmasta infra on näkymätöntä silloin kun se toimii. Meidän tulee tehdä infra-alaa enemmän näkyväksi.

Tapahtumajärjestelyt

Kolmas osa-alue on tapahtumajärjestelyt. Tällä hetkellä tekemistä piisaa Yhdyskuntatekniikka-näyttelyn (YT) järjestelyissä. Anna-Maija Hallikas toimii YT:n näyttelypäällikkönä. Joka toinen vuosi järjestettävä YT on Suomen suurin infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtuma.

– YT25-näyttelyn ennakkovaraukset aiemmin osallistuneille ovat alkaneet ilahduttavan vilkkaasti. Varsinainen paikkamyynti alkaa lokakuun alussa.

YT25 järjestetään 14.–15.5.2025 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Edellisen kerran YT oli Tampereella v. 2009.

– Isoa ja laadukasta tapahtumaa olemme tekemässä. Näyttelyn taustalla on viisi infra-alan järjestöä, jotka pitävät samalla myös omia tilaisuuksiaan, esimerkiksi Vesihuoltopäivät, Kuntatekniikan päivät ja Kiertotalouspäivät. Tieyhdistyksellä on seminaareja, ja INFRA ry järjestää kokouksia ja tapaamisia.

– YT25:ssä voimme myös esitellä infra-alaa ja sen mielenkiintoisia työllistymismahdollisuuksia opiskelijoille, miksei nuoremmillekin.

mykon.fi

Puh. 040 559 9961 | [email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä