Oamk alkaa kouluttaa kansainvälisiä kestävän kehityksen osaajia teollisuuteen ja tuotekehitykseen

Oamkin vahva konetekniikan osaaminen on hyvä pohja uudelle kansainväliselle tutkinto-ohjelmalle. Kuvassa konetekniikan lehtori, DI Juha Junttila.  Kuva: Oamk, kuvaaja Antti J. Leinonen
Oamkin vahva konetekniikan osaaminen on hyvä pohja uudelle kansainväliselle tutkinto-ohjelmalle. Kuvassa konetekniikan lehtori, DI Juha Junttila.  Kuva: Oamk, kuvaaja Antti J. Leinonen
28.04.2023 | Teollisuus, Koulutus ja opiskelu

Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) uudessa englanninkielisessä konetekniikan tutkinto-ohjelmassa voi opiskella kestävän kehityksen osaajaksi teollisuuteen ja tuotekehityksen etulinjaan. Tutkinto-ohjelma alkaa syksyllä 2023.

Tutkinto-ohjelma ensimmäinen laatuaan Pohjois-Suomessa

Mechanical Engineering, Sustainable Product Development -tutkinto-ohjelmasta valmistuu konetekniikan insinöörejä (AMK), jotka osaavat suunnitella älykkäitä ja ympäristötietoisia tuotteita ja palveluita. Oamkin Tekniikan ja luonnonvara-alan yksikön johtaja Ville Isoherranen kertoo, että uusi tutkinto-ohjelma on uutta koko Pohjois-Suomessa.

– Tutkinto-ohjelma on puuttuva palanen, jonka me nyt tarjoamme.

– Pyrimme vastaamaan alueen osaajatarpeeseen ja saamaan yrityksiin kansainvälisiä osaajia, jotka jäisivät Suomeen. Rekrytointikenttänä on koko maailma.

– Peruskivenä meillä on Oamkin vahva konetekniikan osaaminen. Pystymme houkuttelemaan kansainvälisiä opiskelijoita laadukkaaseen opetukseemme, toteaa Isoherranen.

Kestävästi ja vastuullisesti suunniteltuja tuotteita

Tutkinto-ohjelma korostaa konetekniikan osaamista tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä nimenomaan siitä näkökulmasta, miten kestävän kehityksen periaatteita voitaisiin huomioida mm. kierrätettävyydessä, huollettavuudessa, biomateriaalien hyödyntämisessä ja vähähiilisissä valmistustekniikoissa.

– Yksi konkreettinen esimerkki on rakenteiden keventäminen. Käyttämällä erikoisteräksiä voidaan tehdä keveitä ja kestäviä rakenteita, jotka ajoneuvoissa ja niiden moottoreissa vähentävät polttoaineen kulutusta ja mahdollistavat perävaunuihin enemmän kuormaa, Ville Isoherranen kuvailee.

Kiinni ajassa

Syksyllä 2023 aloittavat insinööriopiskelijat valmistuvat vuonna 2027. Osaajien kouluttaminen Oamkissa korkean jalostusarvon työtehtäviin, kuten tuotesuunnitteluun ja -kehitykseen, on hyödyksi Pohjois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Oulun seudun yrityskentälle.

Ville Isoherrasen mukaan tutkinto-ohjelman painotukset ovat päivänpolttavan ajankohtaisia.

– Kaikkialla pyritään siirtymään kohti vähähiilistä yhteiskuntaa ja etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseen.

– Oamkin yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa käymä vuoropuhelu tukee tilannekuvaa. Näkemys siitä, mihin maailma on menossa ja mitä yrityksissä tarvitaan, on yhteinen.

Kuva: Oamk, kuvaaja Antti J. Leinonen

Hyvä pohja opetussuunnitelmalle

Opetussuunnitelmaan sisältyy ensimmäisenä vuonna insinöörien perustietoja ja -taitoja, kuten luonnontieteitä. Toisena vuonna opinnot suuntaavat vahvemmin ammattiopintoihin. Kolmatta vuotta leimaavat projektityöt yrityksissä. Neljännelle vuodelle jää opinnäytetyö.

Tutkintovastaava Annukka Tyni kertoo, että uusi tutkinto-ohjelma nojaa toimivaksi todettuun Oamkin konetekniikan insinöörien opetussuunnitelmaan.

– Meidän ei tarvinnut lähteä rakentamaan kaikkea alusta, vaan pystymme hyödyntämään vahvuuksiamme.

– Koneautomaation suuntautumisvaihtoehdon OPS:sta n. 70 % hyödynnetään sellaisenaan. Työstämme materiaaleja parhaillaan englannin kielelle. Noin 30 % osuuden muodostavat suuntaavat opinnot, joista osan tuotamme itse, ja osa tulee yhteistyökumppaneidemme, kuten Climate Universityn ja Courseran, kautta.

Opiskelijat yrityksiin

– Opiskelijat ovat yritysten kanssa tekemisissä harjoitteluiden, projektityön sekä tietenkin opinnäytetyön kautta, joten yrityksille avautuu lupaavia mahdollisuuksia, kun tutkinto ohjelma pyörähtää liikkeelle, muistuttaa Ville Isoherranen.

Kaikille Oamkin insinöörikoulutuksen vuosikursseille järjestetään tietyssä vaiheessa opintoja pitching-tilaisuus, jossa yritykset esittelevät ideoita ja ongelmakohteita opiskelijoille poimittavaksi.

– Uusi tutkinto-ohjelma on herättänyt mukavasti mielenkiintoa yrityksissä, ja erinäisiä keskustelunavauksia on jo tehty. Uudet yhteydenotot ovat tervetulleita. Pyrimme ennen kesälomia kokoamaan yritykset yhteisen pöydän ääreen tarkastelemaan ja kommentoimaan opintosuunnitelmaa. Näen sellaisenkin mahdollisuuden, että yrityksistä voisi käydä ammattilaisia vierailevina luennoitsijoina, Annukka Tyni kertoo.

Kielitaitoa puolin ja toisin

Kansainvälisen tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat ensimmäisenä vuonna suomen kieltä, mutta kielitaito ei siltä pohjalta riitä täysipainoiseen työskentelyyn suomeksi.

– Olisi hyvä, jos yrityksessä olisi kielitaitoinen henkilö nimettynä opiskelijan ohjaukseen, mainitsee Annukka Tyni.

Englanti on tekniikan alalla yleisesti käytetty kieli, mutta Tyni rohkaisee yrityksiä käyttämään myös suomea kommunikointiin opiskelijoiden kanssa.

– On opiskelijan etu, jos hän oppii suomen kieltä, sillä tarkoituksena on juurruttaa opiskelijoita suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Hyvä suomen kielen taito on etu työmarkkinoilla.

Opiskelijavalinta valmis heinäkuussa 2023

Ville Isoherranen ja Annukka Tyni kertovat, että opiskelijoiden valinta tutkinto-ohjelmaan on käynnissä.

– Viime syksynä oli jaossa muutama paikka, jotka täytettiin valintakokeiden ja haastatteluiden jälkeen. Hakijoita oli paljon ja kiinnostus erittäin lupaavaa. Yhteisvalinta oli tämän vuoden alussa ja prosessi etenee kohti valintoja. Opiskelijavalinnat ovat selvillä heinäkuun puolivälissä.

Ville Isoherrasen mukaan OAMK keskustelee jatkuvasti yritysten ja sidosryhmien kanssa siitä, millaista osaamista kentällä tarvitaan.

– Ensimmäisen vuosikurssin nelivuotisen läpimenon jälkeen olemme viisaampia opintojen sisältöjen osuvuuden suhteen ja päivitämme tarvittaessa opetussuunnitelmaa.

– Kurssien sisällä tapahtuvaa säätämistä pystymme tekemään hyvinkin joustavasti yrityksiltä ja opiskelijoita saadun palautteen perusteella, Annukka Tyni lisää.

Uusi kampus, ammattitaitoiset opettajat

Oamkin suomenkielisistä konetekniikan insinöörikoulutuksen tutkinto-ohjelmista opiskelijat työllistyvät erittäin hyvin, ja samanlaista vaikuttavuutta oppilaitos toivoo uudellekin tutkinto-ohjelmalle.

– Pyrimme myös siihen, että opiskelijakokemus olisi positiivinen, Ville Isoherranen kertoo.

– Opettajat ja muu henkilöstö on kokenutta, osaavaa ja kielitaitoista. Opettajista useimmilla on vankka teollisuuskokemus. Linnanmaan uudella kampuksella meillä on todella modernit tilat ja oppimisympäristöt, joita jatkuvasti kehitämme eteenpäin. Muutimme Linnanmaan kampukselle 2020 elokuussa.

Tutkintovastaava Annukka Tyni, [email protected], 040 1495329

Tutkinto-ohjelman esittely:
www.oamk.fi/fi/koulutus/ammattikorkeakoulututkinnot/bachelor-of-engineering-mechanical-engineering

Opetussuunnitelma:
www.oamk.fi/opinto-opas/en/content-of-studies/curricula?koulutus=dme2023&lk=s2023

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä