OT-Control Oy:n SCADA-ohjausjärjestelmällä ja älykkäällä kameratekniikalla on kysyntää

Facebook
31.10.2023 | Teollisuus

OT-Control Oy suunnittelee ja valmistaa asiakaskohtaisia sähkö- ja automaatioratkaisuja eri teollisuudenalojen tarpeisiin. OT-Controlin vahvaa osaamista on erityisesti puu- ja sahateollisuuden automatisointi, joka voidaan toteuttaa pienistä modernisointiprojekteista koko tehdasalueen kattaviin suurtuotantojärjestelmiin.

Kattava valvonta- ja ohjausjärjestelmä SCADA mahdollistaa tietojen laajamittaisen keruun ja hyödyntämisen esimerkiksi sahalaitoksen automatisoinnissa.

Modulaarisella SCADA-ratkaisulla pystytään integroimaan entisiä automaatio-ohjausjärjestelmiä tai tekemään kokonaan uusi järjestelmä. OT-Controlin SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) perustuu Siemensin WinCC OA:lla toteutettuihin ratkaisuihin. Liikkeelle voidaan lähteä pienestä toteutuksesta, mutta järjestelmä on laajennettavissa koko tehtaan mittakaavaan.

– SCADA on lyönyt itsensä läpi. Asiakkaat ovat huomanneet sen edut tuotantokapasiteetin kasvattamisessa sekä laadun ja kannattavuuden parantamisessa, kertoo OT-Control Oy:n toimitusjohtaja Jukka Pakarinen.

Älykäs kameratekniikka auttaa prosessin ongelmatilanteissa

Käytönohjausjärjestelmien toimitusten ohella vahvassa vauhdissa OT-Controlilla on älykameratekniikka ja siihen liittyvät tekoälyratkaisut.

– Niidenkin kysyntä koko ajan lisääntyy ja uusia sovelluksia tulee jatkuvasti, Jukka Pakarinen mainitsee.

– Asiakkaat ovat tässä suhteessa avainroolissa. Heiltä tulevat ne ongelmakohteet, joita kamerasovellusten avulla ratkaisemme.

– Tekoäly on helpottanut ratkaisujen löytämistä vaikeisiin ongelmiin, joita perinteisellä anturoinnilla ei pystytä ratkaisemaan. Kun kameratekniikka ja mallitapaukset yhdistetään tekoälyn tekemään kuvien tulkintaan, saadaan hyviä ratkaisuja prosessin pulmatilanteisiin.

Kameratekniikan avulla kappaleiden kulkua voidaan jouhevoittaa, tarkentaa ja tehostaa merkittävästi. OT-Control kehittää linjoihin liittyvää diagnostiikkaa ja tiedonkeruuta yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Vahva sahateollisuuden kumppani

Sahateollisuudessa OT-Controlin asiakkaita ovat Suomen suurimmat konsernit. Lisäksi yrityksen palveluita käyttää lukuisa joukko yksityisiä sahureita.

– Panostamme edelleen tuotekehitykseen, Pakarinen toteaa.

– SCADA-järjestelmää kehitetään ja laajennetaan kaiken aikaa, kun tulee uusia asiakkaita ja uusia tarpeita. Kehityssuuntina on mm. digitaalisen kaksosen tuottaminen ja SCADA-järjestelmästä kerättävän tiedon analysoinnin kehittäminen prosessin ohjauksen hyväksi.

Asiakkuuksia prosessitekniikan puolelta

Jukka Pakarisen mukaan OT-Control hakee uusia asiakkuuksia myös sahateollisuuden ulkopuolelta.

– Teemme töitä myös prosessiteollisuuteen. Puunjalostusteollisuus on se yhteinen nimittäjä, ja aiomme jatkossakin pysyä puuteollisuuden parissa.

– Yleensäkin puun käsittelyssä on osioita, jotka soveltuvat meidän osaamiseemme. Se antaa meille laaja- alaisempaa asiakaspohjaa. Samalla se asettaa meille vaatimuksia ja joudumme oppimaan uusia asioita, mutta sillä tavoin turvaamme jatkuvan, hyvän työkuorman.

Edistyksellinen teknologia tukee korkeaa laatua ja joustavaa tuotantoa prosessiteollisuudessa.

– OT-Control tuo tietotaitonsa mukaan asiakasprojekteihin ja auttaa tehokkaimpien ratkaisujen löytämisessä, niin uusissa projekteissa kuin olemassa olevien ratkaisujen tehostamisessa, Pakarinen toteaa.


OT-Control on mukana Teknologia 23 -messuilla osastolla 6m18. Tervetuloa!


Räätälöity ratkaisu lisää tuottavuutta

Jukka Pakarinen kertoo, että järjestelmätoimituksen ensimmäinen askel on tekninen esiselvitys.

– Kun asiakkaan ongelmaa lähdetään ratkaisemaan, tutkitaan nykytilanne ja määritellään ongelma huolellisesti. Sitten keskustellaan, mitkä olisivat mahdolliset ratkaisumallit. Samalla saadaan aikaiseksi myös tekninen tarjous, jonka perusteella asiakas pystyy haarukoimaan budjettiaan.

– Automaatioratkaisujen ohjelmointi on ydinosaamistamme. Suunnittelumme lähtökohta on ohjelmiston hyvä arkkitehtuuri ja laadukas koodaus, jotka muodostavat kestävän ja kustannustehokkaan perustan ohjelmistojen ylläpidettävyydelle ja jatkokehittämiselle. Ohjelmistomme näkyvät asiakkaillemme ennen kaikkea nopeana, tehokkaana ja toimintavarmana suorituskykynä, Pakarinen sanoo.

Helppokäyttöiset käyttöliittymät lisäävät työn mielekkyyttä ja tuottavuutta.

– Suunnittelemme tarkoituksenmukaisia, selkeitä ja visuaalisesti miellyttäviä käyttöliittymiä. Panostamme käytön intuitiivisuuteen ja johdonmukaisuuteen, joiden merkitys korostuu sitä enemmän mitä monimutkaisempi laite tai tuotantolinja on

Suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn edistäjä

Kotimaa on v. 2015 perustetun OT-Control Oy:n tärkein markkina-alue. Suomen lisäksi markkinoita on Pohjoismaissa, Baltiassa ja Isossa-Britanniassa. Asiakaskunnan monipuolisuus tuo vakautta yrityksen toimintaan.

– Asiakkaamme, jotka ovat suomalaisia kotimaisilla ja kansainvälisillä markkinoilla toimivia puunjalostusteollisuuden yrityksiä, vaativat täsmällisyyttä, korkeaa laatua ja kilpailukykyistä hinnoittelua, Pakarinen kuvailee.

– Olemme tavoitelleet kahdeksan vuoden aikana tasaista kasvua, missä olemme onnistuneetkin. Olemme säilyttäneet markkina-asemamme ja saaneet uusia asiakkaita. Näin ollen olemme pystyneet takaamaan kaikille asiakkaillemme jatkuvan tuen.

– Tavoitteenamme on pitkäaikainen yhteistyökumppanuus, jolloin myös suunnittelutyömme elinkaarimalli toimii tarkoituksenmukaisesti.

OT-Control on mukana Teknologia 23 -messuilla osastolla 6m18.

– Esittelemme SCADA-järjestelmää ja älykästä kameratekniikkaa. Tervetuloa perehtymään ja juttelemaan, toivottaa Jukka Pakarinen.

www.ot-control.com

Puh. 03 553 5600

Facebook

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä