OT-Kumi Oy – suulakepuristettuja kumituotteita Suomesta

Facebook
18.09.2023 | Teollisuus

OT Kumi on joutunut selviämään haastavassa toimintaympäristössä, kuten moni muukin teollinen toimija. Muuttuneessa Euroopan turvallisuustilanteessa uusia markkinoita on jouduttu hakemaan mm. Pohjoismaista.

OT Kumi on panostanut kumituotteiden jatkojalostamiseen, johon liittyy mm. vuosi sitten investoitu vesileikkauslaitteisto. Laitteisto mahdollistaa asiakastuotteiden, yhtiön omien sekä alihankittavien tuotteiden jalostuksen. Tätä kautta asiakkaat saavat useampia tuotteita samasta osoitteesta. Yhteistyötä tehdään myös oppilaitosten kanssa, että tuotesuunnittelun ja valmistuksen kapasiteettia saataisiin turvattua myös tulevaisuudessa.

– Vesileikkausjärjestelmä mahdollistaa myös termoelastomeerien kierrättämisen ja niiden hyötykäytön kasvattamisen. Uusiutuva energiateollisuus on ollut merkittävässä roolissa kumituotteiden loppukäyttäjänä. Kierrätämme tuotannosta syntyvää hukkaa, pyrkien saamaan prosessihukan uudelleen kiertoon ja tuotteistamaan sen tehokkaasti. Myös toisen tuotantovaiheen hukkaa pystytään edelleen hyötykäyttämään. Osa hukasta on toki sellaista, että se joudutaan kanavoimaan energiateollisuuden raaka-aineeksi, esim. epäpuhtauksien vuoksi, toimitusjohtaja Janne Lahdenperä toteaa.

OT Kumi on optimoinut hukan ja materiaalihävikin kierron rahallista arvoa niin, että kierrätys tapahtuisi aina mahdollisimman tehokkaasti. Siihen liittyen yhtiö on tehnyt mm. erilaisia pakkaus- ja kuljetusratkaisuita.

Tarjolla entistä kustannustehokkaampia pakkausvaihtoehtoja

Lahdenperä mainitsee, että pakkausratkaisuilla voidaan vaikuttaa sekä tuotteen ekologisuuteen että niiden käytettävyyteen.

– Monikin asiakas voisi hyödyntää kiertävää pakkausta. Pakkauskustannukset ovat yllättävänkin suuria, joten niihin on järkevää kiinnittää huomiota. Pakkausten osalta on mentävä aina tuote edellä, että se olisi helppo käyttää ja asentaa – sen on myös pysyttävää koko varastointiajan käyttökuntoisena, ettei se aiheuta tuotannolle ylimääräisiä ongelmia. Monille vanhoillekin asiakkaille nämä erilaiset pakkausoptio ovat tulleet yllätyksenä.

Kiertävät pakkaukset

– Olemme tehneet DS Smithin kanssa kokeita, joiden pohjalta esim. pahvirullia ja -laatikoita voidaan käyttää uudelleen. Yhtä pahvipakkausta on käytetty uudestaan jopa kahdeksan kertaa. Sopivasti valitulla kartonkipakkauksella voidaan taata pakkauskiertoa. Vaihtoehtoisesti pakkauksella voi olla myös muuta uusiokäyttöä.

Lahdenperä kertoo muovipohjaisista vaihtoehdoista, ns. muovikeloista, jotka saadaan todella pieneen tilaan takaisinlähetystä varten. Muovikelat mahdollistavat jopa kymmeniä kierrätyskertoja.

– Joillakin asiakkailla voi olla käytössään liiankin suuria keloja. Optimoimalla pakkauskokoja saadaan optimoitua myös rahtimääriä. Tukkuliikkeille on tärkeää, että tuotepakkaus pysyy hyvänä ja se kestää uudelleenlähetyksen. Samalla sen on kuitenkin oltava riittävän ekologinen kaikilta osin.

OT Kumi pyrkii ostamaan myös käyttämänsä pakkaus- ja rahtilavat kerran kierrätettyinä.

– Jokaisessa asiassa voidaan miettiä, että hiilijalanjälkeä saadaan vähän pienemmäksi. Käytetystä pakkauspahvistakin suurin osa on jo kierrätyspahvia.

Tuotteet räätälöidään asiakkaan kanssa

OT Kumin tavoitteena on tehdä asiakkaan toiveiden mukaan räätälöityjä tuotteita.

Lahdenperä kertoo, että kaikki kumiprofiilit tehdään OT Kumin toimesta, joten asiakas voi vaikuttaa sekä pakkaukseen että materiaalivalintaan.

– Valmistettavien tuotteiden varastonhallintaa ja toimitusnopeutta voidaan taata asiakkaiden suuntaan kotiinkutsu-periaatteella. Toimitamme suomalaisia tuotteita Suomeen, jolloin tuotteiden hiilijalanjälkeä saadaan merkittävästi pienennettyä. Päätavoitteemme on jatkossakin suulakepuristaa asiakkaillemme erilaisia muotonauhoja ja jatkojalostaa niitä.

Myyntiorganisaatiossa asiakkaita palvelee nyt uusi sukupolvi

– Uutta väkeä on astunut isoihin myyntiosastomme saappaisiin, tehden kumituotekauppaa Suomessa ja ulkomailla. Koronan jälkeen on päästy palamaan lähes normaaliin tilanteeseen, eli tapaamme asiakkaita mahdollisuuksien mukaan kasvotusten ja luomme korona-aikaan menetettyjä henkilösuhteita uudestaan.

Lahdenperä näkee, että Suomessa on vahvat juuret kumiteollisuudessa. Kumituotteita on tehty pitkään ja kestävän kehityksen arvoilla.

– Suomessa valmistus on terveellä pohjalla ja toiminta ympäristövastuullista, mikä on pitkälti tiukkojen viranomaisnormien ansiota. Näen että suomalainen kumiteollisuus on johtavaa laatua ja toimii ympäristöarvoja kunnioittaen.

www.ot-kumi.com
08 655 8800
[email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä