Oulun Veden suunnittelupäällikkö Hanna Sandqvist: "Varautuminen saanut vesihuoltolaitoksilla huoltovarmuuskriittisinä toimijoina uuden painoarvon"

Facebook
02.05.2023 | Teollisuus

Oulun Vesi on kunnallinen liikelaitos, joka huolehtii 207 000 asukkaan vesihuoltopalveluista. Oulun Vesi toimittaa hyvälaatuista talousvettä 33 000 kuutiota vuorokaudessa. Vedentuotannon lisäksi Oulun Vesi ylläpitää vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostoja sekä vastaa korkeatasoisesta jätevesien puhdistuksesta.

Oulun Vesi liikelaitoksen suunnittelupäällikkö Hanna Sandqvist kertoo, että Oulun Veden toiminnan keskeisin päämäärä on laadukkaiden, toimintavarmojen ja kustannustehokkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen asiakkaille.

- Toiminnan kehittämisessä korostuu nykyisellään entistä enemmän ratkaisut, joilla pyritään ympäristövastuullisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Sandqvistin vastuualueena on verkostojen suunnittelu ja rakennuttaminen.

Lupaprosesseihin tarvitaan lisää viranomaisresursseja ja aitoa intressivertailua

Sandqvistin mukaan varautumiskeskustelu on selvästi voimistunut viime vuosina yhteiskunnassa kautta linjan.

- Viime aikoina varautuminen on saanut vesihuoltolaitoksilla huoltovarmuuskriittisenä toimijana uuden painoarvon. Vesihuoltolaitosten näkökulmasta varautumisen heikoin lenkki on tällä hetkellä vedenoton lupaprosessit. Käsittelyajat ovat todella pitkiä eikä lopputulosta ole mahdollista ennakoida. Vesilaitoksilla ei ole mahdollisuutta nykyisellään hallita vedenottohankkeiden aikataulua, mikä muodostaa merkittävän riskin vesilaitostoiminnalle. Lupaprosessien käsittelyyn tarvitaan lisää viranomaisresursseja ja aitoa intressivertailua, jossa yhteiskunnan kannalta kriittisen tärkeä talousveden tarve saa sille kuuluvan painoarvon, Sandqvist painottaa.

Uutta teknologiaa hyödynnetään monella osa-alueella

Sandqvistin mukaan vesihuolto mielletään usein perinteiseksi toimialaksi, jossa muutokset eivät ole kovin nopeita.

- Vesilaitosprosessit ovat pitkälle automatisoituja jo nykyisin. Uutta teknologiaa hyödynnetään monella osa-alueella esimerkiksi verkostojen ja laitosten tietomallipohjainen suunnittelu on arkipäivää sekä järjestelmät, jotka pystyvät analysoimaan jätevesiverkoston tietoja ja sen toimintaa pitemmällä ajanjaksolla. Etäluenta on asia, joka on vahvasti useiden vesilaitosten kehittämisessä tällä hetkellä ajankohtainen ja tulee muuttamaan toimintatapoja, Sandqvist selvittää.

Saneeraustoimenpiteiden suunnittelussa onnistuttu ja saneeraukset saatu kohdennettua oikein

Oulun kaupunki on pinta-alaltaan laaja, joten ylläpidettävää verkostoa on paljon.

- Vesijohtoja on noin 1 900 kilometriä ja jätevesiviemärietä 1 300 kilometriä. Oulun alueen tasaisuus näkyy jätevesipumppaamoiden määrässä. Oulun Vedellä on jätevesipumppaamoita 337 kappaletta. Oulun Vedessä on jo pitkään kerätty tiedot vesijohtovuodoista, viemäreissä esiintyneistä tukoksista sekä vuotovesien määrästä. Nämä tiedot ovat keskeisiä mittareita vesilaitostoiminnan kehittämisessä. Vaikka verkoston uusiutumisiässä ei ole päästy vielä tavoitteisiin, verkostojen kunnosta kertovien mittareiden valossa kehitys on mennyt koko ajan parempaan suuntaan. Oulun Veden näkemyksen mukaan tämä kertoo siitä, että saneeraustoimenpiteiden suunnittelussa on onnistuttu ja saneeraukset on saatu kohdennettua oikein. Työsarkaa vesihuollon verkostojen saneerauksessa riittää toki paljon tuleviksi vuosikymmeniksi, Sandqvist toteaa.

Verkostojen investointeja saneerauspainotteisesti

- Vuonna 2022 vesihuollon verkostoihin investointiin 11,5 miljoonaa euroa. Vuodelle 2023 verkostoinvestointeihin on varattu 14,9 miljoonaa euroa. Oulun Vedellä on jo pitkään ollut tavoitteena, että saneerauksiin käytetään yli 60 % verkostoinvestoinneista. Viime vuonna saneerausten osuus oli 74 %. Myös tulevaisuudessa on tavoitteena tehdä investointeja saneerauspainotteisesti ja kasvattaa pitkäjänteisesti saneerausten määrää, Sandqvist selvittää.

Hintan vesilaitoksen yhteyteen rakennetaan uusi pintavesilaitosyksikkö

- Oulun Vedellä on tulossa isoja laitosinvestointeja, joista merkittävin on uuden pintavesilaitosyksikön rakentaminen Hintan vesilaitoksen yhteyteen. Hankkeella lisätään kantakaupungin talousveden tuotantokapasiteettia sekä mahdollistetaan nykyisten laitosten perusparannukset tulevaisuudessa. Myös pohjavesilaitoksia on suunnitelmissa saneerata lähivuosina. Varaveden hankintaa palveleva pohjavesihanke on lupaprosessissa, Hanna Sandqvist kertoo.

www.oulunvesi.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia