Pyydä tarjous

Suomen Putkisto Palvelu Oy on kaivamattomien vesi- ja viemärisaneerausten luottokumppani

Digipalvelut
02.05.2023 | Teollisuus, Yrityselämässä tapahtuu

Suomen Putkisto Palvelu Oy on perinteikäs putkistosaneerauksiin erikoistunut yritys, jonka toimintaan kuuluu kaivamattomilla menetelmillä tehtävät kunnallistekniikan vesi- ja viemärijärjestelmien saneeraukset sekä sukkasujutusmenetelmällä toteutettavat viemärisaneeraukset kiinteistöissä. Yrityksen toimialue kattaa koko Suomen.

- Meillä on yli 30 vuoden kokemus alalta, ja ennen kaikkea kaivamattomilla saneeraustekniikoilla tehtävistä vesi- ja viemärijärjestelmien saneerauksista. Pystymme toteuttamaan ammattimaisen näkökulman kautta kustannustehokkaita sekä laadukkaita ratkaisuja, joilla toteutamme putkiremontteja kaivamattomasti sekä rakenteita rikkomatta. Meillä on suuren organisaation ja ketterien asennuspartioiden edut. Asiakkaita palvelee kotimaiset asentajat ja käytämme työssämme laadukkaita materiaaleja, moderneja työkaluja sekä parhaita menetelmiä, kertoo Suomen Putkisto Palvelu Oy:n tuotantojohtaja Matti Eloranta.

Vaahtobetonointi - erinomainen välitilojen tiivistykseen ja putkien täyttämiseen

Vaahtobetonointi on osana SPP Oy:n palvelukonseptia. Sitä suositellaan muun muassa käytöstä poistettavien linjojen täyttämiseen sekä erilaisten välitilojen täyttöön.

- Välitilalla tarkoitetaan vesi- ja viemärijohtojen kaivamattomissa menetelmäsaneerauksissa vanhan ja uuden sujutetun putken väliin jäävää tyhjää tilaa. Välitila syntyy saneerattavan putken ja sen sisään sujutettavan putken väliin, koska asennettava saneerausputki on saneerattavaa putkea dimensioltaan pienempi, selvittää Eloranta ja jatkaa:

- Välitilan injektoinnissa uuden ja vanhan putken välitila täytetään vaahtobetonilla, joka valmistetaan siihen tarkoitukseen rakennetulla kalustolla. Jos välitila on suurempi kuin 25 mm, uusi putki painotetaan vedellä ja tarvittaessa putkeen vedetään lisäpainoksi ketju. Vaahtobetoni sopii erinomaisesti myös vanhojen putkien täyttöön.

- Vanhojen poisjäävien riskirakenteeksi arvioitujen linjojen (vesijohto, sv tai jv viemäri) täyttö toteutetaan lähestulkoon samalla tavalla kuin välitilan täyttö. Vanhojen linjojen päihin muurataan täyttö, vedenpoisto ja ilmausletku. Kun kyseessä on vanha poisjäävän linjan täyttö, niin sisälle tunkatun tai sujutetun putken painotusta ei tarvita.

SPP Oy:n toteuttamat välitilan täytöt ja vanhojen putkien täytöt tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman ja Infra RYL:n yleisten laatuvaatimuksien mukaan.

Myös kaivojen lasikuitusukkasujutusta sekä ruiskubetonointia

Betonikaivon vaihtaminen on mittava urakka eivätkä muoviset saneerauskaivot ratkaise virtausongelmia. Vanha kaivo voidaankin saneerata sisäpuolisesti sukkasujuttamalla, jossa vanhaan kaivoon pullautetaan uusi lasikuidusta valmistettu elementti tai betonipintojen uudistus toteutetaan ruiskubetonoimalla tilanteesta ja asiakkaan tahtotilasta riippuen.

- Yhtenä vaihtoehtona on se, että raudoituksen päälle ruiskutettava betonipinta teräsliipataan ja se kestää saman minkä alkuperäinenkin. Betonikaivojen saneeraus on teknisesti yksinkertainen työ, mutta vaatii kokemusta ja huolellisuutta. Menetelmä koostuu betoniraudoituksesta ja ruiskubetonoinnista, minkä lisäksi kaivot voi tarvittaessa pinnoittaa vielä erikoismassalla, joka entisestään parantaa saneeratun kaivon kestävyyttä.

- Ruiskubetonointi vaiheessa pinnoitettavan kaivon sisäpinta käsitellään kahdella tai useammalla kerroksella siten, että kerrosten yhteisvahvuus on noin 50–60 mm. Jokaisen ruiskutuskerran jälkeen pinta tasoitetaan ja karhennetaan harjaamalla. Viimeisen ruiskutuskerran jälkeen pinta liipataan teräslastalla sileäksi siten, että pintaan ei jää epätasaisuuksia eikä huokosia.

- Kerromme mielellämme lisätietoa eri vaihtoehdoista, meihin kannattaa ottaa yhteyttä.

www.sppoy.com