Suomen Viemärihuolto Oy:n monipuolinen kalusto ja osaava henkilökunta saa lian ja sakan liikkumaan

Facebook
13.05.2024 | Teollisuus

Suomen Viemärihuolto Oy kutsutaan tyypillisesti apuun erilaisissa viemäreiden tukkeutumisiin liittyvissä kriisi- ja tulvatilanteissa. Yhtiön monipuolinen ja hyvin varusteltu kalusto sekä henkilökunnan monipuolinen sähkö- ja mekaniikkaosaaminen auttavat monissa ongelmatilanteissa. Imu-/painehuuhteluauton kuljettajan työstä on tullut tekijälleen monipuolisempaa, kevyempää ja entistä monipuolisemmin asiakkaita palvelevaa.

Suomen Viemärihuolto tarjoaa mm. vesihuoltolaitosten isojen linjastojen puhdistustarpeisiin tehokkaita pesuja, joissa sen modernit vedenkierrätysautot tehostavat työskentelyä merkittävästi.
– Meidän moderneilla vedenkierrätysautoilla voidaan kierrättää pesuvettä ja suorittaa pesut sen ansiosta paljon tehokkaammin, kuin perinteisillä ns. kombiautoilla. Putki voi olla jo puoliksi tukossa, jolloin puhdistukseen tarvitaan paljon vettä ja tehokkaat pumput, toimitusjohtaja Tero Riikonen kertoo.

Riikonen vertaa tilannetta normaaleilla kombiautoilla työskentelyyn, jolloin kyydissä oleva vesimäärä tyhjenee 20 minuutissa, jonka jälkeen joudutaan hakemaan uusi vesikuorma. Vedenkierrätysauton etuihin kuuluu se, ettei vettä tarvitse lähteä hakemaan lisää, vaan likainen vesi voidaan kierrättää karkeasuodattimen kautta takaisin vesipumpulle, jolloin pesua voidaan ajaa yhtäjaksoisesti jopa 20 tuntia.
– Kun hiekka tai lika saadaan liikkumaan, pesu alkaa tehostumaan. Jos prosessi jouduttaisiin pysäyttämään 20 minuutin välein, puhdistettavan sakan liike loppuisi ja puhdistumisprosessi jouduttaisiin käynnistämään tavallaan alusta. Se olisi hyvin tehotonta. Näitä vedenkierrätysautoja on Suomessa vielä toistaiseksi hyvin vähän, mutta meiltä niitä löytyy jo kaksi.

Viemärikuvaukset auttavat ongelmakohtien ennakoinnissa

– Uudisrakennuksiin teemme putkistolinjojen kuvauksia kohteen lopputarkastuksen yhteydessä. Tällöin yleensä havaitaan mahdolliset notkelmat, huonot liitokset tai jos putket eivät ole asemoituneet riittävän viettävästi. Vastaavanlaista työtä ja tutkimusta olisi hyvä tehdä vanhoillekin kiinteistöille. Teemme mm. putkistojen kuntotutkimuksia, jolloin analysoidaan putken fyysinen kunto sekä mahdolliset painaumat tai tiivistepullahtamat, jotka voisivat aiheuttaa ongelmia lähitulevaisuudessa. Varsinkin uudisrakennusten osalta olisi järkevää tarkistaa putkistot ennen kuin viimeinen takuuaika umpeutuu, Riikonen opastaa.

Uusi kalusto mahdollistaa mm. väliveden kaivoon palauttamisen

Suomen Viemärihuolto Oy:llä on yhdeksän imu-/painehuuhteluautoa, joissa on likavesi- ja puhdasvesisäiliöt. Joissakin autoissa on infralinjoja varten mitoitetut tehokkaammat imu- ja pesupumput. Pienempiä kiinteistöjä ja sisällä tehtäviä pesuja varten kalustoon kuuluu pienemmillä tehoilla varustettuja yksiköitä. Kalustoon kuuluu myös kevytrakenteisempi
imu-/painehuuhteluauto, jolla päästään hieman ahtaampiin paikkoihin ja pihoihin.

– Uutuutena meillä on myös ADR-auto, jossa on lisäominaisuutena kaksi lokasäiliötä samassa autossa. Kaksi lokasäiliötä mahdollistaa kahden erilaisen jätteen yhtäaikaisen kyytiin ottamisen. Tämä mahdollistaa mm. öljynerotuskaivosta otettavan väliveden palauttamisen takaisin kaivoon, jolloin asiakkaan ei tarvitse maksaa välivedestä jätemaksua.
Riikosen mukaan uusi auto edustaa yhtiön halua mukautua asiakkaiden erityistarpeisiin, jolla on voitu säästää asiakkaan kustannuksia ja toki myös ympäristöä.

Yhtiöltä löytyy myös mataliin tiloihin soveltuva lava-auto, jossa on pesulaitteisto sekä perässä vedettävä imuvaunu. Autolla päästään menemään mm. ahtaisiin parkkihalleihin.

Imu-/painehuuhteluautonkuljettajasta prosessinvalvojaksi

Viemärihuoltoalan laitteistojen kehitys viimeisen 10 vuoden aikana on muuttanut imu-/painehuuhteluauton kuljettajan työtä merkittävästi kevyemmäksi ja monipuolisemmaksi. Myös asiakasta kyetään palvelemaan yhä monipuolisemmin auton teknisten ominaisuuksien monipuolistuttua. Imu-/painehuuhteluautojen moderni tekniikka mahdollistaa erilaisten töiden tekemisen, samalla helpottaen kuljettajan fyysistä kuormaa merkittävästi. Vesipumppujen ohjausautomaatiikkaa on lisätty merkittävästi, jolloin linja voidaan ajaa automatiikalla ja juuri oikeanlaisilla paineilla sekä vesimäärillä.

– Kun vesipaineet ovat helpommin hallittavissa, pystytään pesutulosta hallitsemaan enemmän ammattimaisesti. Kuljettaja pystyy kauko-ohjaimen kautta huolehtimaan, että työ laadukasta ja vähemmän voimaa vaativaa. Kun pesulaitteistossa on tarjolla paljon apulaitteita, ne vähentävät fyysisen työn tarvetta merkittävästi ja työstä tulee koko ajan enemmän valvovaa prosessin hoitamista, Riikonen toteaa.

Asiakasta kyetään palvemaan yhä monipuolisemmin

Suomen Viemärihuolto lähtee liikkeelle siitä, että asiakas on toiminnan keskipisteessä ja tärkeimpänä prioriteettina on tämän ongelman ratkaiseminen mahdollisimman vähän asiakasta itseään kuormittaen. Tässä auttavat yhtiön moderni ja monipuolinen kalusto sekä työntekijöiden laaja osaamistausta.
– Asiakkailta tulevat kehitysideat otetaan vastaan ja huomioimme niitä myös investoinneissa, että pystyisimme palvelemaan asiakkaita yhä paremmin.

Henkilökunnan hyvinvointi on toiminnan keskiössä

Riikonen painottaa henkilökunnan hyvinvoinnin merkitystä hyvässä asiakaskohtaamisessa. Jos oma henkilökunta voi hyvin, myös asiakas saa parempaa palvelua.
– Meidän työyhteisössä on välittämisen kulttuuri. Välitämme toisistamme ja siitä, että meidän kuljettajat voisivat lähteä pääosin hymyssä suin keikalle. Kuljettajat voivat luottaa siihen, että kalusto on aina sovitussa kunnossa ja lähtövalmiina keikalle. Näin kuljettaja kohtaa asiakkaan todennäköisemmin positiivisella asenteella, jolloin asiakas pääsee myös nauttimaan ammattimaisesta tekijästä ja saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Meillä työntekijät voivat lähteä töihin tekemään yrittämisen sijaan.

Riikonen kertoo, että Suomen Viemärihuollon imu-/paineautot ovat hyvin varusteltuja, mutta lisäksi niihin tehdään laaja omatoiminen varustelu, johon kuuluu mm. erikoistyökaluja, tuplakamerat sekä putkistoreittien paikantimet.
– Jos työntekijälle tulee eteen liian haastava kohde, silloin hänellä on aina taustatuki olemassa. Työntekijä voi aina soittaa ja voi olla varma, että apua on myöskin tarjolla.

Omistajaporras on aktiivisesti toiminnassa mukana

Suomen Viemärihuolto on Suomen LVIS-Huolto Oy:n juureen perustettu yritys. Kun Suomen LVIS-Huolto oli aikoinaan huomannut, että asiakkaat tilaavat viemärinhuoltopalvelua, siihen lähdettiin vastaamaan. Suomen Viemärihuoltoon Suomen LVIS-Huollon omistajan ja kolmen Suomen LVIS-Huollon työnjohdon edustajan kesken perustettu yhtiö.
– Kyseessä on neljän kokeneen LVIS-alan tekijän omistajaporras, jotka ovat olleet aikoinaan asentamassa putkia maan alle ja vetämässä isoja infraprojekteja. Meillä on ymmärrys, miten putkistojen kuuluisi olla ja miten ne vikatilanteessa toimivat, mikä auttaa asiakkaitamme. Kun omistajapohja on 100 % siirtynyt Suomen Viemärihuollon palvelukseen, he kaikki osallistuvat yrityksen päivittäiseen tekemiseen hallinnollisella ja ongelmanratkaisupuolella, mutta heillä kaikilla on myös osaamista ajaa näitä autoja, mikäli kentällä tulee avuntarve, Riikonen esittelee.

Täsmällinen kohteen raportointi asiakkaalle

Joka kerta, kun tukos avataan, se myös kuvataan, jolloin tukoksen juurisyistä päästään selville. Näin asiakasta pystytään informoimaan tukoksen aiheuttajasta sekä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä.
– Toimitamme asiakkaalle jokaisesta kohteesta kirjallisen raportin sekä ennen ja jälkeen kuvat. Sekä tiedon siitä, miksi olemme menneet paikan päälle ja miten ongelma on ratkaistu. Olemme saaneet useita positiivisia palautteita meidän henkilökunnan ammattimaisesta käyttäytymisestä. Meidän kaluston monipuolisuuden kautta olemme pystyneet ratkaisemaan monenlaisia asiakasongelmia.

Ratkaisut myös puhdasvesipuolelle

– Olemme siirtymässä myös puhdasvesipuolelle, jonka jälkeen pystymme tarvittaessa paineistamaan kiinteistöjä vaikkapa vesikatkon yhteydessä. Puhdasvesipuolella pystymme tekemään jäätyneiden vesijohtojen sulatuksia sekä elintarviketeollisuuden prosessiputkistojen huoltoja. Teemme puhdasvesitöitä Suomen Vesihuolto nimellä, joka on osa Suomen Viemärihuolto Oy:tä.


www.viemarihuolto.com

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä